Scenos baime


Įžanga. Terminas baimė. Pasirodo viskas susieta su psichologija. Iš kur atsiranda scenos baimė. Išvados.

pribloškė. Scenos baimės temą nagrinėja įvairūs mokslininkai. Literatūra apie

nujaučiant, jų tikinti. Baimė yra įgimta, instinktyvi, bet ją galilemti ir charakterio silpnumas.Valingas žmogus sugeba valdyti baimę, ją slopinti. Pasitikėjimosavimi ugdymas, savitvarda padeda valdyti ir ją įveikti.Baimė – negatyviemocija. Baimė ir agresyvumas – tai dvi emocijos, glaudžiai susijusios su išlikimo instinktu,vadinasi, yra įdiegtos Apvaizdos. Jokia gyvūnų rūšis, net ir žmogus, negalėtų išgyventi, jeigu jos prigimtis nebūtų apdovanota šiais svarbiais psichofiziologiniais gynybos mechanizmais. Baimė – tai gyvūno reakcija į pavojų. Ji gimsta iš budrumo ir verčia jį saugotis, paruošdama gynybai,kuriai būdingos dvi formos: agresija arba bėgimas.Asmenybės psichikos raida susijusi su praeityje patirtais išgyvenimais. Baimės emocijų

gyvenimo uždavinių.Psichoanalitikė K. Hornei teigė, kad normaliam vaiko vystymuisi svarbiausia yrapatenkinti saugumo poreikį. K. Hornei manė, kad nerimas kyla dėl to, kad tarpasmeniniuose

vidinius konfliktus, kontroliuoti nerimavimo būsenas.Pamatinė blogybė visada yra šilumos, meilės, saugumo stygius. Vaikas gali ištvertidaugybę dalykų, jeigu jausis reikalingas ir mylimas. Pagrindinė priežastis kodėl vaikai negauna šilumos ir meilės, dėl pačių tėvų neurozinių būsenų. Esminis šilumos stygius būna maskuojamas prisidengus įvairiais rūpesčiais, o tai ateityje tampa kertiniu akmeniu beribiam nesaugumo jausmui augti. Tai ir nepelnyti priekaištai, nenuspėjamas bląškymasis nuo liaupsių iki pašaipos, kišimasis į vaiko norus, jo meninių pomėgių gesinimas, tėvų požiūris, kuris palaužia vaiko valią. Savo asmenybės teorijoje K. Hornei performulavo Z. Froidą ir pateikė holistinę, humanistinę perspektyvą, pabrėžiančią kultūrinius ir socialinius veiksnius, žmogaus augimą ir savirealizaciją. Ji pabrėžė, kad aiški savivoka, savęs pažinimas yra būtini norint tapti geresniu, brandesniu žmogumi. K. Hornei buvo įsitikinusi, kad savasis „aš“ yra asmenybės šerdis, jos potencialas. Sveiko žmogaus savasis „aš“ nukreiptas į saviraišką, savęs aktualizavimą gyvenime (Horney, Z. Froido mokinys ir pasekėjas E. Eriksonas asmenybės raidą siejo su socialine aplinka. Jis manė kad augdama asmenybė, kiekvienoje vystymosi stadijoje išgyvena psichosocialines krizes. E. Eriksono stadijų teorija teigia, kad vaikas patenkinęs savo saugumo jausmą iki vienerių metų, galės būti iniciatyvus, jaus pilnavertiškumo jausmą, bus produktyvus ir pajėgus išspręsti jam iškilusias problemas. Pirmoji vaiko vystymosi pakopa pamatinis pasitikėjimas-nepasitikėjimas viena svarbiausių tolesnėje vaiko vystymosi raidoje. Šioje stadijoje patirtasnuoseklumas, vientisumas suteikia vaikui ego tapatybės pojūtį. Siekdamas tapti brandžiu

vystymosi kelyje vaikas patirs saugumo jausmą.Vienas žymiausių XX amžiaus psichologų K. Jungas teigė, kad sėkmingai galintis save realizuoti žmogus turi turėti aukštesnę sąmonę, kuri nulemia jo pasaulėžiūrą. Žinių, patirties kaupimas – žingsnis link pasaulėžiūros išsivystymo. Bendražmogiškus siekius bei tikslus, pasak,Jungo, formuoja žmogaus pasaulėžiūra – išplėsta ir pagilinta sąmonė. Menininko siekiai atspindės jo pasaulėžiūrą į meną, atlikėjo charakterį įtakos ne tik jo požiūris, bet ir kolektyvinė pasąmonė, kurią K. Jungas įvardijo kaip vieną svarbiausių žmogaus psichikos dalių. Tikrajam menininkui būdingas intravertiškas intuityvus pasaulio suvokimas. Toks menininkas lengvai, pasineria į kolektyvinės pasąmonės archetipų pasaulį. Jautrumas archetipinėms formoms ir simboliams – tikro brandaus menininko bruožai. Pasak K. Jungo, praeityje patirti malonūs ar nemalonūs pergyvenimai iš asmeninės pasąmonės lengvai pereina į asmenybės sąmonę ir tampa jos turiniu, galinčiu įtakoti žmogaus veiklą, jo galimybes įveikti sunkumus, nugalėti ar pažaboti įvairias baimes, siekti savirealizacijos.

  • Psichologija Kursinis darbas
  • Microsoft Word 27 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 8 puslapiai (3227 žodžiai)
  • Universitetas
  • Gabriele
  • Scenos baime
    10 - 9 balsai (-ų)
Scenos baime. (2015 m. Lapkričio 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/scenos-baime.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 20:02
×