Šeima globos organizavimas


Šeimynos kaip globos organizavimo formos charakteristika. Įvadas. Kas yra viešasis juridinis asmuo, kokios jo rūšys? Kaip apibūdintumėte sąvoką teisinė forma, kokios gali būti teisinės formos rūšys? Įstatų ir nuostatų skirtumai. Šeimyna yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Globojamų vaikų skaičius šeimynoje ir vaikus globojančioje šeimoje. Skirtumai tarp vaikų globos namuose įsikūrusios. Šeimynos ir juridinio asmens šeimynos. Kiek vaikų globoja šeimyna ir kiek vaikų gali globoti. Vaikus globojanti šeimyna? Šeimynos organizavimas. Asmeninė patirtis ir žinios apie šeimyną. Išvados. Literatūros sąrašas.

Globa (rūpyba) šeimynoje – kai įsteigtas juridinis asmuo (šeimyna) globoja šešis ir daugiau vaikų, bet bendras vaikų skaičius šeimynoje su savais vaikais yra ne daugiau kaip dvylika. Bendras vaikų skaičius gali būti didesnis, kai neišskiriami broliai ir seserys, arba mažesnis, jeigu yra globojamas neįgalus vaikas. Globa (rūpyba) vaikų globos institucijoje – tai vaiko apgyvendinimas valstybinėje arba nevyriausybinėje vaikų globos institucijoje, kai nėra galimybės jo globoti šeimoje arba šeimynoje. Šeimynoje globojami vaikai yra apgyvendinami ne valstybinėje rūpybos institucijoje, priešingai nei globos namuose. Vienas vaikų globos įstaigos šeimynos socialinis pedagogas arba socialinis darbuotojas (arba iki 2010 m. auklėtojas) rūpinasi šeimynoje gyvenančiais 3–4 vaikais ir dirba socialinį darbą su jų šeimomis. Juridinio asmens šeimynoje Šeimyna globoja šešis ir daugiau vaikų (bendras vaikų skaičius šeimynoje su savais vaikais – ne daugiau kaip dvylika vaikų) šeimos aplinkoje. Iš esmės šios dvi šeimynų rūšys ne itin tesiskiria. Daugiausią skirtumų yra galima surasti jei kalbama apie šeimynų valdymą. Šeimyna įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per šeimynos dalyvį (dalyvius). Šeimynos dalyviu yra šeimynos steigėjas. Kai šeimynos steigėjas įstatymų nustatyta tvarka yra įregistravęs santuoką, šeimynos dalyviu yra ir jo sutuoktinis, davęs rašytinį sutikimą. Vaikų globos namuose įsikūrusios šeimynos valdomos savivaldybių. Jose dirba socialiniai darbuotojai ir žinoma auklėtojai, o ne įtėviai. Be to vaikų globos namuose esančios šeimynose socialiniai darbuotojai ir auklėtojai dirba nustatytomis darbo valandomis, o juridinių asmenų šeimynose globėjai vaikais rūpinasi visą laiką. Šeimynose, globėjai stengiasi palaikyti vaikų ryšius su tėvais ir artimais giminaičiais, o vaikų globos namuose esančios šeimynos stengiamasi, kad vaikai pamirštų, kokioje sunkioje padėtyje buvo prieš tai, kai pateko į įstaigą. Be to vaikų globos namuose esančiose šeimynose dirba socialiniai darbuotojai, o juridinio asmens šeimynose ne. Iš dalies skirtumų nėra labai daug. Abiejų šeimynų tikslas yra sukurti vaikams pilnavertį, saugų ir aprūpintą gyvenimą. Duoti jiems meilės, dėmesio ir šilumos. Juridinio asmens šeimynoje vaikui gal būt yra suteikiama daugiau erdvės ir privatumo, o globos namų šeimynos yra apsuptos ir kitų, vienoje įstaigoje gyvenančių vaikų. Bet tai netrukdo jiems būti laimingais ir saugiais.

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 25 KB
  • 2015 m.
  • 10 puslapių (2466 žodžiai)
  • Sandra
  • Šeima globos organizavimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Šeima globos organizavimas. (2015 m. Vasario 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/seima-globos-organizavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 15:30
×