Šeima ir jos pokyčiai šiuolaikinėje Lietuvoje


Įvadas. Šeimos samprata ir įvaizdis. Šeimos ir jos narių vaidmenys. Skirtingi požiūriai į šeimą. Šeima kaip intymi aplinka. Šeima kaip socialinis institutas. Šeima iš feministinės pusės. Šeimos pokyčiai šiuolaikinėje visuomenėje. Pasikeitę šeimos ekonominio funkcionavimo pagrindai. Vaidmenų šeimoje pokyčiai. Noro turėti vaikų nebesiejimas su šeimos sudarymu. Šeimos sukūrimo „Senėjimas“. Šeimos pokyčių pasekmės. Išvados. Literatūra.


Darbo temos pasirinkimo motyvai. Pasirinkau šią temą, nes tai yra labai įdomi ir plačiai nagrinėjama tema. Nuolat kinta visuomenės vertybinės nuostatos, kinta socialinė, ekonominė, politinė, bei kultūrinė aplinkos, todėl kinta ir požiūris į šeimą. Dėl šios priežasties šeimos pokyčių nagrinėjimas visuomet išliks aktuali bei savotiškai nauja tema. Daugybė mokslininkų nuolat nagrinėja su šeima susijusias problemas, sprendžia naujai iškilusius klausimus, bando išanalizuoti šeimos modernėjimo priežastis.

Bendras darbo kontekstas. XX amžiaus septintajame dešimtmetyje prasidėjo ryškūs šeimos pokyčiai, kuriems primiausiai darė įtaką demografiniai pokyčiai. Nuo šio laikotarpio pastebimas ryškus gimstatmumo sumažėjimas, kuris nebesugeba užtikrinti demografinės pusiausvyros bei normalios kartų kaitos. Tačiau gimstamumas yra toli gražu ne vienintelis veiksnys, lemiantis šeimos pokyčius. Didelis skyrybų skaičius, didėjantis vedybų amžius, porų, gyvenančių kartu nesusituokus skaičiaus augimas, vaikų, gimstančių nesantuokinės šeimose skaičiaus didėjimas bei vaikų, pagimdytų vienišų motinų skaičiaus augimas yra verti paminėti faktoriai, darantys tiesioginę įtaką šeimos struktūrai bei pačiai šeimos sampratai. Taigi, akivaizdūs šeimos pokyčiai, Vakarų šalyse prasidėję prasidėję Šaltojo karo metu, o Lietuvoje paplitę XX amžiaus dešimtajame dešimtmetyje, egzistuoja ir šiandieninėje Lietuvoje.

Darbo aktualumas. Šeima – vienas iš svarbiausių dalykų žmogaus gyvenime. Taip yra todėl, kad beveik kiekvienas žmogus pasaulyje priklauso kokiai nors šeimai ir šeimos supratimas gali būti paimtas iš įvairių krypčių. Šeima egzistuoja nuo pat žmogaus atsiradimo ir vis evoliucionuoja, todėl ją galime laikyti viena iš esminių dalykų, kurie visada bus tiriami įvairių mokslininkų ir ttodėl ši tema yra plačiai nagrinėjama įvairių sociologų. Vieni iš pirmųjų mokslininkų, nagrinėjusių šeimos pokyčius bei veiksnius, lemiančius tuos pokyčius, buvo Lesthaeghe ir van de Kaa. Dabartiniai sociologai taip pat analizuoja šeimą, jos modernėjimo procesus. Sociologai šeimą įvardija kaip svarbiausią vietą užimantį socialinį institutą visoje visuomenės vertybių sistemoje. Šeimos pokyčiai sąlygoja tam tikras socialines problemas, tokias kaip šeimos funkcijų siaurinimas, santuokos vaidmens mažėjimas, šeimos kūrimosi formalizacijos mažėjimas. Dėl susidariusių problemų yra svarbu ir aktualu aiškintis šeimos modernėjimo priežastis. Kad šeima yra labai svarbi parodo dar ir tai, jog šeima yra apibrėžta ne tik dviejų žmonių apsisprendimu ir moralinėmis nuostatomis ją kurti, bet ir įstatymais, reglamentuojančiais tam tikras šeimos teises bei privilegijas.

Temos naujumas. Kadangi šeimos egzistuoja nuo seniausių laikų, galima teigti, kad jos be perstojo evoliucionuoja, keičiasi. Šiais laikais šeimos modernizuojasi. Šeimos narių tarpusavio ryšiai nuolat kinta, narių vaidmenys šeimoje igyja naujas funkcijas, keičiasi jomis tarpusavyje. Šeima – yra socialinis institutas. Jis priklauso tiek nuo socialinių, tiek nuo politinių, ekonominių, technologinių ir kultūrinių aplinkybių. Šeimos forma, struktūra, funkcijos bei vaidmuo visuomenėje kinta būtent atsižvelgus į visas šias aplinkybes. Kadangi šie veiksniai nuolatos kinta visuomenėje, o su jais kartu keičiasi ir visuomenės vertybinės nuostatos, todėl nuolat kinta ir supratimas apie šeimą bei požiūris į ją. Todėl sociologai šią temą gali nagrinėti vis naujomis sąlygomis bei aplinkybėmis: kas buvo paaiškinta anksčiau, šiandieninėje visuomenėje tokie paaiškinimai nebetinka. Ir tai, kas tinka dabar, bus moraliai pasenę ateityje. Dėl šios priežasties šeimos pokyčių analizė nuolatos išlieka aktuali ir nauja problema.

Darbo problema. Kokią įtaką daro šeimos pokyčiai šiuolaikinėje Lietuvoje?

Darbo objektas. Šeimos pokyčiai šiuolaikinėje Lietuvoje.

Darbo tikslas. Išanalizuoti šeimos pokyčius bei jų pasekmes šiuolaikinėje Lietuvoje.

Darbo uždaviniai:

Pateikti šeimos sampratą

Apibūdinti šeimos narių vaidmenis

Apžvelgti skirtingus požiūrius į šeimą

  • Sociologija Kursinis darbas
  • Microsoft Word 51 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (4396 žodžiai)
  • Universitetas
  • Andrius
  • Šeima ir jos pokyčiai šiuolaikinėje Lietuvoje
    10 - 6 balsai (-ų)
Šeima ir jos pokyčiai šiuolaikinėje Lietuvoje. (2016 m. Birželio 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/seima-ir-jos-pokyciai-siuolaikineje-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 04:56
×