Šeima. Šeimos teisė


Seimos teise konspektas. Seimos teises konspektas. Šeimos teisė konspektai. Seimos teises konspektai. Seimos teise spera. Savokos šeima kilmė reikšmė. Seimos teise speros. Seimos teises skaidres. Šeimos teisės paruoštukė. Šeimos teisės konspektai aviža.

. Šeimos teisės sąvoka. Šeimos teisė civilinės teisės sistemoje. Šeimos teisės šaltiniai. Šeiminių teisinių santykių sąvoka, rūšys. Šeiminių teisinių santykių atsiradimas – pasibaigimas. Giminystė ir svainystė. Sąvokų teisinė reikšmė. Santuokos sąvoka. Jos sudarymo teisinė forma. Santuokos sudarymo sąlygos. Santuokos negaliojimas. Santuokos negaliojimo turtinės pasekmės. Santuokos negaliojimo asmeninės pasekmės. Šeiminiai santykiai, neįregistravus santuokos. Sutuoktinių asmeninės teisės ir pareigos. Sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Bendrosios jungtinės nuosavybės padalinimas. Sutuoktinių tarpusavio asmeninės pareigos. Santuokos pasibaigimas. Pasibaigimo skirtumas nuo santuokos nutraukimo. Santuokos nutraukimo pagrindai. Santuokos nutraukimas teisine tvarka. Santuokos nutraukimas civilinės metrikacijos institucijoje. Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio iniciatyva. Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių iniciatyva. Tėvystės, motinystės teisių ir pareigų atsiradimo pagrindai. Vaikų kilmės nustatymas. Tėvystės/motinystės nagrinėjimas. Tėvystės/motinystės nustatymas teismine tvarka. Vaiko pavardės, vardo nustatymas. Pavardės pakeitimas. Sutuoktinių atsakomybė pagal prievoles. Tėvų asmeninės pareigos. Vaiko pareigos išlaikyti tėvus. Tėvų alimentinės pareigos vaikams. Kitų šeimos narių alimentinės teisės ir pareigos. Alimentinių prievolių pakeitimas, panaikinimas. Vaikų įvaikinimas. Globos sąvoka, jos teisinė reikšmė. Rūpybos sąvoka, jos teisinė reikšmė

C.b.a. registravimas – daromas valstybės tikslais, siekiant apsaugoti žm interesus.

Seniūnijos, išskyrus savivaldybių centrų seniūnijos tik – gimimą ir mirtį.

Lietuvos Respublikos konsulinės įstaigos (Lietuvos Respublikos piliečių esančių užsienyje gim, sant, mirtį).

įrašas turi būti perskaitomas pareisškėjui, pareigūno pasirašomas, patvirtinamas herbiniu antspaudu.

C.b.a. reg. Įstaigos atsisakymas įregistruoti gali būti ginčijamas teismine tvarka.

Yra C.b.a. registravimo taisyklės, patvirtintos Teisingumo ministerijos įsakymu 1999 03.

Tikrieji broliai seserys – gimę iš abiejų tėvųNetikrieji broliai seserys – turi tik vieną bendrą tėvą.

Giminystės laipsnis – skaičius gimimų siejančius giminyste asmenis, išskyrus bendro protėvio gimimą. Pvz.: mama- sūnus- 1 laipsnio; senolis – sūnus – 2 laipsnio (senolis-mama-sūnus); brolis – sesuo – šoninė giminystė antro laipsnio.

C K projektas – atsisakymas nuo teisės ar jos įgyvendinimo nepanaikina tos teisės, tai gali tik teismas.

C K 5str. - civilines teises saugo įstatymai, išskyrus tuos atvejus, kai jos įgyvendinamos priešingai jų paskirčiai, žm interesams, geriems papročiams.

4) Subjektinės šeimyninės teisės panaikinimas, pvz.: teismas turi teisę atleisti povaikius nuo pareigos išlaikyti įtėvius, jeigu jie neišlaikė povaikių.

Dabar galiojantis SŠK pripažįsta tik tą santuoką, kuri yra įregistruota civilinės metrikacijos įstaigoje. Faktinė santuoka neturi teisinio pagrindo. SŠK 11-17 strp. reguliuoja santuokos sudarymą. Lyginant SŠK ir CKproj., CKproj. numatoma detaliau reguliuoti santuokos sudarymą - tam skirta 18 straipsnių.

Šeimos pagrindą sudaro santuoka, kuri yra įregistruota civilinės metrikacijos įstaigoje. Iš jos atsiranda ir asmeniniai, ir turtiniai santykiai – santykiai, kuriuos reguliuoja ŠT.

Tvarka. Paprastai santuoka yra įregistruojama civilinės metrikacijos įstaigoje. SŠK 38 str. numato, kad pripažįstamas ir bažnytinės santuokos įregistravimas, bet įstatymai dar detaliai nereguliuoja bažnytinės santuokos įregistravimo proceso. ŠT projekteas detaliau numato santuokos įregistracijos tvarką. pagal kanonų teisę. Priėmus CK III knygą, nebereikės vadovautis civilinės metrikacijos instrukcijomis.

SŠK 193 str. numato, kad norintys registruoti santuoką gali pasirinkti iš 2-jų galimų civilinės metrikacijos įstaigų:

Dokumentai. Pateikiant pareiškimą, reikia pateikti asmens dokumentą (pasą). Jei sudaroma nebe pirma santuoka – buvusio sutuoktinio mirties liudijimą arba teismo sprendimą dėl pripažinimo mirusiu, o jei anksčiau sudaryta santuoka pripažinta negaliojančia ar nutraukiama – teismo ar atitinkamos CM įstaigos pažymėjimas dėl santuokos nutraukimo. Jei yra vaikų, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas ir sprendžiams klausimas, ar tie vaikai bus laikomi abiejų sutuoktinių vaikais.

privalo atkreipti dėmesį į norinčių susituokti asmenų sveikatą – pasiūlyti pasitikrinti sveikatą ir gauti atitinkamą gydymmo įstaigos išvadą. Šis pasiūlymas nėra privalomas.

Terminai santuokos įregistravimui. Pateikiant pareiškimą, santuoka dar nėra registruojama. SŠK 13 str. nustato, kad santuoka yra registruojama praėjus 1 mėn. po to, kai norintieji tuoktis paduoda pareiškimą CM įstaigoje. Paduodant pareiškimą, yra nustatoma ir santuokos registravimo data (terminas ne mažiau 1 mėn.). Ypatingais atvejais anksčiau.

Nesilaikymas ketinimo (neatvykimas į registraciją) traktuojamas kaip atsisakymas sudaryti santuoką ir nesukelia jokių neigiamų teisinių pasekmių. Tačiau ŠT projektas numato dvejopas teisines pasekmes, kai yra atsisakoma sudaryti santuoką: 1) dovanų grąžinimo ir kt. nuostolių atlyginimo pareiga; 2) moralinė (neturtinė) atsakomybė.

Įregistravimas yra atliekamas iškilmingoj aplinkoj (bet ta norma yra fakultatyvinė – įstatymas numato gaalimybę santuoką įregistruoti ir kai sutuoktiniai negali atvykti į CM įstaigą, namuose ligoninėje). Išimtinai atvejais g.b. sutrumpintas ir 1 mėn. laikotarpis, esant svarbioms priežastims, kurių įstatymas nedetalizuoja. Praktikoje svarbios priežastys – nėštumas, komandiruotė, išvykimas į karinę tarnybą ir pan.

  • Microsoft Word 84 KB
  • 2016 m.
  • 36 puslapiai (19520 žodžiai)
  • Universitetas
  • Šeima. Šeimos teisė
    10 - 1 balsai (-ų)
Šeima. Šeimos teisė. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/seima-seimos-teise.html Peržiūrėta 2018 m. Liepos 18 d. 03:50
×