Šeimos teisė kaip teisės šaka


Santuokos sudarymo ir pabaigos teisiniai pagrindai. Seimos teises skaidres. Seimos teise word. Santuokos sudarymo teisiniai pagrindai. Seimos teises saltiniai. Seimos teise spera. Seimos teises kolis. Referatai šeimos teisės pagrindai. Seimos teises principai. Santuokos sudarymo ir pabaigos teisiniai pagrindai ir ypatumai.

Šeimos teisė, kaip teisės šaka. Šeimos teisės principai. Šeimos teisės šaltiniai. Šeimos teisiniai santykiai. Santuokos sudarymas ir jos pripažinimo negaliojančia pagrindai. Santuokos sudarymo sąlygos. Teisėjų kolegija. Santuokos sudarymo teisinės pasekmės. Santuokos negaliojimas ir jo teisiniai padariniai. Aplinkybės, šalinančios santuokos negaliojimą. Santuokos pasibaigimo pagrindai, tvarka ir pasekmės. Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu. Santuokos nutraukimo teisiniai padariniai. Gyvenimo skyrium pabaiga. Sutuoktinių tarpusavio turtinės teisės ir pareigos. Sutartinis režimas. Lietuvos aukščiausiojo teismo civilinių bylų skyriaus. Teisėjų kolegijų nutartys. Giminystė ir svainystė. Tėvystės nustatymas. Dirbtinis apvaisinimas. Turtinės tėvų teisės ir pareigos, susijusios su vaikams priklausančiu turtu. Įvaikinimas. Civilinės būklės aktų registracija.

Labai daug klausimų perduoda teismams, kas anksčiau buvo sprendžiama administracine tvarka:

Kai kurios 3 knygos normos dar negalioja, nes nėra partnerystės įstatymo. Nuo 2002-07-01 įsigaliojo normos, reglamentuojančios vedybinių sutarčių sudarymą.

Jeigu santuoka sudaryta iki kodekso įsigaliojimo, tai dėl jos nutraukimo ar pripažinimo negaliojančia bus sprendžiama pagal naują CK. Jei buvo sudaryta santuoka iki kodekso įsigaliojimo ir šeima nutarė dabar sudaryti vedybų sutartį, bet joje nori aptarti ir iki kodekso įsigaliojimo šeimoje įgytą turtą, kuris anksčiau buvo preziumuojamas kaip bendroji jungtinė nuosavybė, tai to padaryti negalima. Vedybų sutartyje galima aptarti tik tokio turto režimą, kuris įgytas tik po kodekso įsigaliojimo. Įsigaliojus kodeksui vaikų turto klausimai sprendžiami pagal kodekso normas (IV knyga). Šeimos santykių reglamentavimas nepasibaigia vien 3 knyga, o apie šeimas su užsienio elementu yra ir 1 knygoje.

3. Vaiko teisių apsaugos įstatymas ir kiti įstatymai bei poįstatyminiai aktai.

4. Tarptautinės sutartys. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos: 8 str. – asmenų neliečiamybė; 12 str. – santuokos savarankiškumas; 14 str. – draudimas visokių diskriminacijų, įskaitant ir santuokos statusą. 7 protokolo 5 str. nustato sutuoktinių lygias teises, vienodą atsakomybę ir kt.

5. Teismų precedentas. Bus kreipiamas didelis dėmesys į teismų praktiką, nes jie turės suformuoti teisės taikymo praktiką. Tam tikrais klausimais savo poziciją išsako ir Europos žmogaus teisių teismas.

Šeima – tai bendras sutuoktinių gyvenimas ir bendrų teisių ir pareigų prisiėmimas. Šeimą apsprendžia du požymiai:

Jei nėra bendro gyvenimo, tai galima šeimą vadinti fiktyvia ir ji tuo pagrindu gali būti nutraukta. Fizine prasme bendras gyvenimas – tai ne bendra patalpa, o bendri tikslai, bendras ūkis ir panašiai. Iš to išplaukia ir antras požymis, kuris negalimas be pirmojo. Šeimos sąvoka nėra teisinė kategorija, o sociologinė. Teisinė kategorija yra santuoka. Seniau šeimos samprata buvo suprantama kaip ūkinis vienetas ir ši samprata buvo išlikusi iki Naujųjų laikų. Šeima gali turėti keletą atmainų: vieno tėvo, tos pačios lyties asmenų (netradicinė santuoka) ir pan. Šeimos samprata yra aktuali ne tik ŠT, bet ir kt. teisės šakoms:CT (gyvenamųjų patalpų nuomos santykiuose eina kalba apie šeimos narius: sutuoktiniai, vaikai, tėvai, įtėviai, įvaikiai, globotiniai, broliai, seserys).

Šeima – tai tam tikra sąjunga, prasidedanti nuo dviejų asmenų santuokos arba bendro gyvenimo ją neįregistravus, įvaikinimo, globos ar rūpybos pagrindu, siekiant bendro gyvenimo, suvokiant savo teises ir pareigas (tai ne teisinė sąvoka).

Santuokai religiniu aspektu vien sutuoktinių valios neužtenka, o reikalinga ir dievo valia .Civilinė teisinė santuoka – tai susitarimas tarp vyro ir moters, įstatymų nustatyta tvarka įformintas specialia sutartimi (3.7 str.).

Kalbant apie santuokos susitarimo formą, turime labai griežtus imperatyvius reikalavimus:

Arba įforminti pagal kanonų teisės reikalavimus. Šie abu reikalavimai suponuoja materialinės ir procesinės teisių reikalavimus.

CK įteisina ikisutartinius santuokinius santykius – sužadėtuves (3.8 – 3.11 str.). Šis institutas apsaugo sąžiningo sutuoktinio lūkesčius ir viltis. Be to, tai verčia susimąstyti prieš sudarant santuoką ir nesišvaistyti tuščiais pažadais, nes dėl to gali atsirasti neigiamos pasekmės. Susitarimas tuoktis yra preliminari sutartis, dėl ko nėra prasmės sužadėtuves išskirti iš ikisutartinių santykių.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 90 KB
  • 2016 m.
  • 33 puslapiai (25155 žodžiai)
  • Šeimos teisė kaip teisės šaka
    10 - 1 balsai (-ų)
Šeimos teisė kaip teisės šaka. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/seimos-teise-kaip-teises-saka.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 09:52
×