Šeimos teisės konspektas


Seimos teise konspektas. Seimos teisės konspektai. Seimos teise pdf. Šeimos+teisė+konspektai. Giminystes linijos ir laipsniai.

Šeimos teisės normų ir kitų civilinio kodekso knygų normų tarpusavio santykis. Kaip reguliuojami šeimos teisiniai santykiai, kai nėra juos reglamentuojančių šeimos teisės normų? Šeimos teisės principai. Šeimos teisės šaltiniai. Santuoka. Santuokos apibrėžimas. Susitarimas tuoktis. Materialiosios santuokos sudarymo (galiojimo) sąlygos. Santuokos sudarymo tvarka. Santuokos teisinės pasekmės. Santuokos negaliojimas. Santuokos pabaiga. Santuokos nutraukimo pasekmės. Sutuoktinių gyvenimas skyrium-separacija. Sutuoktinių turto teisinis režimas. Vedybų sutartis. Sutuoktinių atsakomybė kreditoriams. Partnerystė(bendras gyvenimas neįregistravus santuokos). Bj nuosavybės padalijimas. Giminystės linijos ir laipsniai, svainystė. Vaiko kilmė. Tėvų valdžia ir tėvų valdžios apribojimas. Vaikų teisės. Asmeninės tėvų teisės ir pareigos vaikams, ginčai dėl vaikų. Nepilnamečių vaikų turto tvarkymas. Šeimos narių tarpusavio išlaikymas. Įvaikinimas. Globa ir rūpyba. Civilinės būklės aktų (cba)registravimas. Šeimos bylų nagrinėjimo ypatumai.

2.Kaip reguliuojami šeimos teisiniai santykiai, kai nėra juos reglamentuojančių šeimos teisės normų?

Prioritetinis vaiku tsisiu ir interesu apsaugostgynybos) principas. Tai universalus tarptautinės bendrijos pripažintas principas.

Vaiko teisiu apsaugos įstatymas ir kiti įstatymai bei poįstatyminiai aktai.

Teismu precedentas. Bus kreipiamas didelis dėmesys į teismų praktiką, nes jie turės suformuoti teisės taikymo praktiką. Tam tikraisklausimais savo poziciją išsako ir Europos žmogaus teisių teismas.

Kai paduodamas abiejų sutuoktinių pareiškimas CMS dėl santuokos įregistravimo, ikivedybinės sutarties sudarymas, viešas paskelbimas apie numatomą bažnytinę santuoką kanonų teisės tvarka.

-kaip atsako asmuo, kuris atsisakė vesti(tekėti), jei susitarimas tuoktis buvo viešas?

-ar sukelia pasekmes atsisakymas vesti (tekėti), kai susitarimas tuoktis buvo neviešas?

CK numatyta, kad susitarimas tuoktis neįpareigoja ir negali būti įgyvendintas prievarta, tačiau gali sukelti teisines pasekmes-iki pat paskutinio momento ir jaunasis, ir jaunoji gali apsigalvoti sudaryti santuoką.

Santuoka gali sudaryti tik skirtingos lyties asmenys. Ją pažeidus, santuoka pripažįstama niekine. Komentuojant šį straipsnį, draudžiama sudaryti santuoką, kai sutampa asmenų biologinės lytys, nors santuokos metu vienas jau yra pasikeitęs lytį.

CK 3.14 str. nurodytas bendras santuokinis amžius - 18 metų. Nuo šio amžiaus įgyjamas visiškas veiksnumas, o tuo pačiu ir santuokinis.Santuokinį amžių 3 metais gali sumažinti teismas, o nėštumo atveju gali ir žemiau minimalios ribos (15 m). Tačiau tai yra teismo teisė, o nepareiga. Svarbu tėvų požiūris, vaikų teisių apsaugos institucijų išvada, fizinis ir psichinis subrendimas, galimybė uždirbti ir pan. Be to, 1.1.požymiai gali palengvinti teismui sprendimą: kartu gyvena, nėštumas, vaiko gimimas ir panašiai. Kai asmuo yra jaunesnis, nei 18 m, bet yraemancipuotas, tai norint jam sudaryti santuoką, jam turi būti sumažintas santuokinis amžius, nes santuokinis veiksnumas yra specialusis, o nebendrasis, kuris įgyjamas nuo tik nuo 18 m.

Pilnamečiu asmenų veiksnumas (3.15 str.). Jei teismas asmenį pripažįsta neveiksniu ir yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, tai jis negalisudaryti santuokos, o taip pat ir jo negali niekas atstovauti, nes santuokos negalima sudaryti per atstovus. Kai santuokos sudarymo metusutuoktinis buvo neveiksnus, tai santuoka gali būti pripažinta negaliojančia, o jei neveiksnus tapo po santuokos sudarymo, tai santuokągalima tik nutraukti.

Sutuoktiniai turi būti nesusiję artimos giminystės ryšiais (3.17 str.), tai yra kraujo giminės tiesiojoje giminystės linijoje, bei įtėviai suįvaikiais. Santuokinio amžiaus max riba nenustatyta.

Santuokos savanoriškumas. Tai gali įtakoti prievarta, kuri gali būti labai plačiai suprantama, tačiau tą prievartos faktą reikia įrodyti.

Monogamijos principas - santuoka galima tik tarp vieno vyro ir vienos moters. Šis principas taikomas ne tik santuokos atveju, bet irregistruotos partnerystės atveju, tai yra kiekvienu atveju reikia tikrinti.

-ar registruojama santuoka, jei būsimiems sutuoktiniams padavus prašymą CM įstaigai įregistruoti santuoką, bet kuris kitas asmuo raštu informuoja CM įstaigą, kad yra kliūčių sudaryti santuoką?

-kaip į oficialią apskaitą įtraukiama informacija apie santuokas, sudarytas bažnyčioje?

-ar gali sutuoktiniai sudaryti susitarimą, kuriuo numato, kad būdami santuokoje gali nevykdyti atskirų pareigų, nesinaudoti atskiromis teisėmis,kurias numato įstatymai?

Negali, nes taip bus apribojamas sutuoktinių teisnumas ir veiksnumas.(LR CK 2.6 str.)išskyrus atvejus, kai tokius sandorius leidžia įstatymai.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 52 KB
  • 2016 m.
  • 10 puslapių (9434 žodžiai)
  • Ksariukas
  • Šeimos teisės konspektas
    10 - 1 balsai (-ų)
Šeimos teisės konspektas. (2013 m. Kovo 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/seimos-teises-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 09:00
×