Sėkmingas lyderis


Įvadas. Lyderio samprata. Lyderystės tipai. Sėkmingo lyderio bruožai. Išvados. Literatūra.


Lyderiavimas yra susijęs su pokyčiais organizacijose, vadovavimas – su sudėtingų sprendimų priėmimu ir kontrole. Lyderiai organizacijose nustato tik veiklos kryptis, o vadovai planuoja, sudarinėja biudžetus; lyderiai dažniausiai įkvepia žmones, o vadovai kontroliuoja ir sprendžia problemas. Tad lyderystė suvokiama kaip reiškinys, kurio esmė – kokiu nors būdu (elgesiu, priimamais sprendimais, propaguojamomis vertybėmis, turimomis savybėmis ir kt.) tobulėti skatinantis poveikis ar įtaka kitam žmogui ar jų grupei.

Lyderystė nėra nekintama ir tai nėra įgūdis, tai yra procesas, grindžiamas individualia ir organizacine plėtote. Ji gali patirti sėkmę organizacijos bendruomenei priimant sprendimus ir randant kompromisą dėl konkrečių tikslų siekimo ir galimybių kiekvienam bendruomenės nariui būti pripažintam dėl turimo integralaus potencialo veikti ir atlikti konkrečius vaidmenis. [7] Lyderiai skatina grupės narių dalyvavimą ir padeda jiems jaustis reikalingais, svarbiais, įtrauktais į sprendimų priėmimą. Pagal funkcionavimo teoriją, lyderio pagrindinis darbas – matyti grupės poreikius ir jais rūpintis. Būti lyderiu reiškia prisiimti atsakomybę, nepritrūkti drąsos, išmokti gyventi su nerimu, nuolatos rizikuoti, imtis iniciatyvos, išmokti laimėti ir pralaimėti. Ne mažiau svarbu, kaip vadovas elgiasi, bendrauja su pavaldiniais, kaip ir kokiu lygiu suteikia įgaliojimus, kokius naudoja valdymo metodus.

Žemesnio lygio vadovams labiausiai reikalingi techniniai sugebėjimai (sugebėjimas dirbti su įvairia įranga, mašinomis ir pan.) Kylant valdymo hierarchijos lygiui, jų poreikis mažėja. Aukščiausiojo lygio vadovui reikalingi konceptualiniai sugebėjimai (jie išreiškiami sisteminiu mąstymu, sugebėjimu modeliuoti, plačiu požiūriu į vykstančius reiškinius). Žmogiškieji sugebėjimai yra būtini visų lygių vadovams, jie nusakomi mokėjimu dirbti su žmonėmis bei organizuoti jų grupinį darbą. Sėkminga vadovavimo kokybė organizacijoje visuose lygmenyse priklauso nuo vadovų ir darbuotojų dalyvavimo.

Apibendrinant galima teigti, kad geras lyderis yra tas, kuris suteikia visas kortas savo darbuotojams, o pats lieka tik proceso sumanytojas. Kai darbas yra atliktas, tikslas pasiektas, pavaldiniams atrodo, kad jie viską nuveikė patys. Kiekvienas gali tapti lyderiu jei tobulins savo charakterį, dorybes bei elgseną. Savybių teorija teigia, kad asmenys gali ir iškyla kaip lyderiai įvairiose situacijose bei atlikdami įvairias užduotis.

Lyderystė išskiriama į penkis pagrindinius tipus:

Autokratinė lyderystė. Lyderis sprendimus priima vienas, turėdamas visiškus įgaliojimus. Šio stiliaus vadovavimas ypač tinkamas darbuotojams, kuriems reikalingas nuolatnis stebėjimas, atliekant tam tikras užduotis. Lyderis visiškai kontroliuoja procesą, neleisdamas kitiems teikti siūlymų, reikšti nuomonių, nesvarbu, kaip kompetentingai ir našiai dirba grupė ar darbuotojų komanda. Diskusijos su darbuotojais, įsiklausymas nebūdingi autokratinei lyderystei, nes susitelkiama tik į konkrečių užduočių vykdymą. Autokratai vadovaujasi baime, bet ne įkvėpimu. Šis lyderystės stilius tironiškas ir despotiškas, būdingas diktatoriams. (2,66)

Biurokratinė lyderystė. Lyderis yra žmogus, kuris tvirtai laikosi susikurtų procedūrų, remiasi normatyvinėmis taisyklėmis. Tokie lyderiai užtikrina, kad būtų atlikti visi nurodyti žingsniai prieš perduodant reikalą į aukštesnės kompetencijos sferą. Tokia lyderystė dažnai taikoma, kai darbo aplinka yra nesaugi, pavojinga, todėl dėl saugumo būtina griežtai laikytis konkrečių nurodymų, pavyzdžiui, ligoninėse, bankuose, statybų ir konstrukcijų darbuose. Biurokratiniai lyderiai griežtai laikosi organizacijos taisyklių ir politikos. Deja, toks lyderis slopina darbuotojų kūrybiškumą, savarankiškumą, savęs įgalinimą nuolatiniam mokymuisi, pasitikėjimą savimi. [5]

  • Lyderystė Referatas
  • Microsoft Word 70 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (2872 žodžiai)
  • Kolegija
  • Sandra
  • Sėkmingas lyderis
    10 - 3 balsai (-ų)
Sėkmingas lyderis. (2016 m. Kovo 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/sekmingas-lyderis.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 07:30
×