Sendvario raida iki 1915 m. istoriografijoje


Įvadas. Sendvario raidos ištakos ir raida iki 1757m. Dvaro raida. Išvados. Literatūros sąrašas.

Dabartinės Klaipėdos teritorijos ir jų apylinkėse esantys dvarai bei jų likučiai atspindi ūkininkavimo tradicijas, verslo ir prekybos raidą. Žinoma dvarai yra labai svarbi atskirų giminių istorijos dalis, todėl visiškai suprantamas išaugęs dėmesys dvarais ir jų išsaugojimu. Kaip rodo Kęstučio Demerecko sudaryta knyga „Klaipėdos dvarai“, apie Klaipėdos teritoriją jų telkėsi pakankamai daug, ypatingą vietą tarp jų užėmė Sendvaris. Elektroniniame paveldo portale Sendvario istorijai yra įdėta daug ūkinę veiklą atspindinčių šaltinių. Nepaisant atrodo tokios dėkingos aplinkybės, iki šiol nėra atlikta išsamesnių šios vietovės tyrimų. Kaip tik dėl šios priežasties šiame kursiniame darbe norėčiau dėmesį sutelkti į Sendvario tyrimų raidą.

Pagrindinis šio darbo tikslas – aptarti ir išanalizuoti Sendvario raidos iki 1915 m. istorinius tyrimus, siekiant išsiaiškinti šių tyrimų padėtį, nustatyti iš istoriografijos kylančias šio dvaro raidos problemines tyrimų vietas.

Sendvario praeityje galima būtų įžvelgti net keletą sudėtingų posūkių, tačiau išsiskiriančia cezūra santykinai gal galima būtų laikyti XVIII a. I pusę ir vidurį. Kad būtų priimtiniau, pasirenku Septynmečio karo laikotarpį, t. y. 1757 m., kuomet Sendvaris stipriai nukentėjo nuo karo veiksmų. Na o istorinių tyrimų įvertinimą užbaigsiu 1915 m., kai Sendvaris stipriai nukentėjo nuo įsiveržusios carinės Rusijos kariuomenės.

Pasirinkti chronologiniai rėmai įtakojo ir uždavinių tikslo pasiekimui išsikėlimą:

1. Ištirti esamą Sendvario praeities iki 1757 m. tyrimų padėtį.

2. Ištirti Sendvario praeities nuo Septynmečio karo iki pirmojo pasaulinio karo tyrimų padėtį.

Sendvario istorijos tyrimų raidos padėčiai nustatyti pasirinkau penkis. Viena svarbiausių vietų čia priklausytų Johanui Zembrickiui, XX a. pr. parašiusiam eilę iki šiol aktualių studijų Klaipėdos bei jos apylinkių istorijai. Tarp vietovių, kurioms istorikas skyrė dėmesio, buvo ir Sendvaris. Jo pateikiama informacija dar ir dabar aktyviai naudojasi Klaipėdos ir jos apylinkių praeities tyrinėtojai. Trumpą laiko tarpą pamiršti Klaipėdos ir jos apylinkių tyrimai po antrojo pasaulinio karo vėl suaktyvėjo. Vieną iš svarbesnių apžvalginių darbų 1968 m. buvo parašęs Heinrichas Albertas Kurschatas. Nepaisant to, kad darbas daugiau apžvalginio pobūdžio, vis tik jį galima būtų laikyti tam tikru grįžimo prie Klaipėdos krašto istorijos tyrimo (o gal greičiau – priminimo) po antro pasaulinio karo atskaitos tašku. Kaip naują žvilgsnį į Klaipėdos istoriją po II pas. karo galima būtų nurodyti 2002 m. pasirodžiusią Vlado Žulkaus studiją, skirtą viduramžių Klaipėdai. Nepaisant to, kad knygos autorius didžiausią dėmesį buvo sutelkęs į miesto istoriją, tačiau negalėjo apeiti ir glaudžiai su Klaipėdos raida susijusio Sendvario. Todėl ši knyga taip pat aktuali mano temai. 2005 m. pasirodė pirmasis tyrimas, skirtas specialiai Sendvario raidai. Tais metais pasirodžiusiame jau minėtame Klaipėdos dvarams skirtame leidinyje, atskirą straipsnį Sendvariui išspausdino Dainius Elertas. Na ir chronologiškai vėliausią informaciją, skirtą specialiai Sendvario praeičiai apžvelgti Mažosios Lietuvos enciklopedijoje pateikė Vasilijus Safronovas. Nepaisant to, kad Sendvario praeitį kartkartėmis paminėdavo ir kiti autoriai, tačiau tam tikrus tyrimų etapus pažyminčiais pasirinkčiau būtent aukščiau paminėtus darbus, tad jiems ir skirsiu pagrindinį dėmesį.

1. Sendvario raidos ištakos ir raida iki 1757 m.. Šiame skyriuje išnagrinėsiu minėtuose tyrimuose pateiktą informaciją apie Sendvario raidą iki Septynmečio karo.

2. Sendvario raida nuo 1757 m. iki 1915 m. Čia bus nagrinėjama minėtą laikotarpį aptariantys istoriniai tyrimai.

Tyrimui taikysiu lyginamąjį, analizės ir sintezės metodus.

I.SENDVARIO RAIDOS IŠTAKOS IR RAIDA IKI 1757 M.

Aptariant Sendvario ištakas ir raidą iki XVIII a. šešto dešimtmečio neišvengiamai susiduriame su Klaipėdos istorijos klasiku Johanu Zembrickiu. Dvi šio, XIX a. pab. – XX a. pr. istoriko, knygos apie Klaipėdos miesto istoriją ir Klaipėdos apskrities istoriją suteikia daug išsamios informacijos apie Sendvario ištakas ir raidą.

Johano Zembrickio darbuose informacijos apie Sendvario raidą galima rasti neužilgo po Klaipėdos pilies pastatymo 1252 m. Istorikas aiškios užuominos į Sendvario ištakas neduoda. Pirmiausiai, yra minimas tik Livonijos magistro Anno von Sangershauseno leidimu apie tą laiką pastatytas malūnas prie Dangės. J. Zembrickis nedatuodamas nurodo, jog šaltiniuose minimą malūną galima lokalizuoti dabartiniame Sendvaryje. Galbūt šitam, o galbūt kito malūno statybai 1256 m. balandžio 25 d. leidimą davė ir vyskupas Heinrichas. Ordino broliams jis leido į jį nutiesti kelią, o jeigu reikėtų buvo duotas leidimas užtvindyti apylinkių pievas. Tai buvo svarbi nuoroda į tvenkinių sistemos atsiradimą dabartinio Trinyčių tvenkinio apylinkėse. J. Zembrickis teigia, jog XIV a. pabaigoje prasidėjo didelės statybos, kurios, galėjo tęstis net XV a. pr. Visa tai tuomet turėjo vykti dar aiškiau nestruktūrizuotoje vietovėje.

  • Microsoft Word 37 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (5622 žodžiai)
  • Universitetas
  • Eglė
  • Sendvario raida iki 1915 m. istoriografijoje
    10 - 3 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Sendvario raida iki 1915 m. istoriografijoje. (2015 m. Gegužės 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/sendvario-raida-iki-1915-m-istoriografijoje.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 15 d. 17:47
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo