Senos namų valdos įteisinimas


Įvadas. Pagrindinių sąvokų, santrumpų sąrašas ir paaiškinimas. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Objekto tyrimo metodika. Teorinė dalis (literatūros apžvalga). Nekilnojamojo turto teisiniai pagrindai. Nekilnojamojo turto formavimas. Nekilnojamojo turto registravimas. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas. Analitinė dalis. Nekilnojamojo daikto matavimo darbai. Kitų kadastro duomenų nustatymas. Aukštų planų sudarymas naudojant „Matininkas 6“ programą. Grafinė dalis. Išvados ir pasiūlymai. Informaciniai šaltiniai.

Kursiniame darbe buvo aptarti Lietuvos Respublikos teisės aktai, kurie reglamentuoja senos namų valdos įteisinimą ir pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą. Surašyti dokumentai, kurių reikia norint įteisinti seną namų valdą.

Pagrindiniai darbo rezultatai: remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais buvo atlikti gyvenamojo namo 1A1m(p), kuris yra Kauno r. sav. Girtaitės k. Klevų g. 35. Atlikus kadastrinius matavimus buvo formuojama kadastro duomenų byla. Naudojant Matininkas 6 programinę įrangą buvo sudaryti aukštų planai ir statinių išdėstymo schema. Kadastro duomenų bylą sudaro: pagrindinio pastato, pagalbinio pastato ir kiemo statinių kadastro duomenys (1A, 1B, 1C), statinių įvertinimo formos (2A, 2B, 2C) ir pagrindinio pastato vidaus patalpų eksplikacija (3forma). Remiantis kadastro duomenų byla buvo užpildytas registro išrašas ir deklaracija apie statybos užbaigimą.

Kursinio darbo apimtis 26 puslapiai be priedų, 11 paveikslių.

The course work was to discuss the legislation of the Republic of Lithuania, which governs the immovable object and registration requirements. Prepare a list of the documents that are needed to validate a old residential house.

The main results: according to Respublic of Lithuanian legislation were carried out in a residential home 1A1m(p), which is in Kauno r. sav. Girtaitės k. Klevų g. 35th. The cadastral measurements were formed cadastral data file. Using a „Matininkas 6“ software was create floor plans and buildings location scheme. Cadastral data file consists of: the main building, auxiliary building and yard cadastral data (1A, 1B, 1C), building evaluation form (2A, 2B, 2C), and the main building of indoor premises explication (3form). Based on the cadastral data file was filled register of excerpt and declaration of construction completion.

The course work scope 30 pages without appendix, 1 table and 23 figures.

Kursinio darbo tikslas: Suformuoti nekilnojamojo turto daiktus, sudarančius namų valdą, išanalizuoti ir aprašyti senų statinių įteisinimo procedūrą.

Kursinio darbo uždaviniai:

1. - Išnagrinėti ir aprašyti LR įstatymus, reglamentuojančius Nekilnojamojo turto objektų formavimo ir įteisinimo reikalavimus.

5. - Išnagrinėti ir aprašyti pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo procedūrą.

Kursinį darbą rašiau vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, nuostatais, statybos techniniais reglamentais ir vertinimo metodika, bei kitais literatūros šaltiniais, kurie susiję su nekilnojamuoju turtu ir jo įteisinimu.

Statybos techniniai reglamentai (STR), šie reglamentai apibūdina statybos rūšis, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo tvarką, pastatų klasifikavimą pagal paskirtį pagrindines grupes ir požymius, labai svarbus atliekant matavimus ir formuojant kadastro duomenų bylą STR yra pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka, šis reglamentas nustato kaip turi būti skaičiuojami plotai ir tūriai, kas įsiskaičiuoja, o kas neįsiskaičiuoja į plotą arba tūrį. [3]

Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustato asmenys (matininkai), kurie turi Nacionalinės žemės tarnybos išduotą licenciją vykdyti nekilnojamojo turto kadastro objektų kadastrinius matavimus.

Pagrindinė ir pati svarbiausia sąlyga, kad tiek individualūs namai, tiek daugiabučių butai būtų įregistruoti nekilnojamojo turto registre turi būti aišku, kas yra namo ir butų savininkai. Turi būti pastatų teisinės registracijos pažymėjimai, t.y. rodiklis, pagal kurį formuojamas sklypas konkrečiam asmeniui, fiziniam ar juridiniam. Be pastatų teisinės registracijos negalima formuoti žemės sklypo.

Žemės sklypo kadastriniai matavimai buvo atlikti tai statinių išdėstymo planas buvo sudarytas pagal žemės sklypo kadastrinių duomenis;

Atliekant kadastrinius matavimus nustatomos statinio centro taško koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje;

Išmatuojamos statinių fizinės ribos, nustatomi statiniu pagrindinių konstrukcijų statybos produktai, statinio inžinerinės sistemos ir kiti techniniai duomenys, kurių reikia nekilnojamojo daikto duomenims įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą;

Statiniai fotografuojami, nuotraukos turi būti aiškios ir kokybiškos, kad būtų galima įžiūrėti statinio konstrukcinius elementus ir medžiagas;

Užpildomos statinių kadastro duomenų formos pagal kadastro tvarkytojo parengtus ir patvirtintus klasifikatorius;

Apskaičiuojamos statinio vertės: statybinė vertė, atkuriamoji vertė, vidutinė rinkos vertė ir jos nustatymo data;

  • Geodezija Kursinis darbas
  • Microsoft Word 1182 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 26 puslapiai (4024 žodžiai)
  • Universitetas
  • Lukas
  • Senos namų valdos įteisinimas
    10 - 4 balsai (-ų)
Senos namų valdos įteisinimas. (2015 m. Gegužės 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/senos-namu-valdos-iteisinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 14:52
×