Senovės Atenų demokratija ir teisė


Teisės konspektas. Senovės Atenų demokratija ir teisė.


Ankstyvuoju valstybigumo laikotarpiu demokratinis potencialas, visur reiškęsis tiesioginės demokratijos elementais (tautos susirinkimai), nesugebėjo įsigalėti. Ši tauta neturėjo politinės patirties, todėl valdžią perleido giminei ir naujai iškilusiai aristokratijai. Atėnose teisė eiti valstybės pareigas perėjo į eupatridų rankas, tuo tarpu geomorai, demiurgai kartu su prekybinikais ir varguomene sudarė laisvųjų gyventojų daugumą, iš esmės atieniečių tautą arba demosą. Vėliau Atėnuose įsiglėjo ne tik privatinė nuosavybė, rinkos santykiai, bet ir viršūnę pasiekė antikinė demokratija. Demokratinių institucijų graikų miestuosevalstybės lygis atsispindėjo teisėje. Čia svarbus buvo principas, pagal kurį valstybė visuomenės labui turi remtis visu savo piliečių aktyvumu, o piliečiai privalo turėti vienodas teises dalyvauti valdant valstybę.Piliečių įsitikinimu , įstatymai turi būti leidžiami ir aiškiami tautos. Pagal Soloną, visuomenės gyvenimą privalo reguliuoti teisė ir įstatymai, priimti visų piliečių sutikimu. Graikų miestuose nuo mažumos buvo diegiama pagarba irklusnumas įstatymams. Įstatymų iniciatyvos teise galėjo naudotis visi, kurie turėjo teisę dalyvauti tautos susirinkime. Atėnų demokratija nebuvo labai demokratiška, nes demokratijos teikiamomis gėrybėmis negalėjo naudotis ne tik vergai, bet ir svetimšaliai.

Romėnų nuosavybės ir sutarčių reglamentavimas, nuosavybės rūšys, emancipacija, sutarčių rūšys, santuokos reglamentavimas.

Nuosavybė buvo detaliai reglamentuota. Iš pražių vyravo bendruomeninė nuosavynė. Bendruomeninė žemė – nebuvo objektu.Bendruomeninė žemė buvo dalijama šeimoms ir po dviejų metų tapdavo valstybės nuosavybe.Iš žemės nuosavybės atsirado kviritinė ( tautiečių) nuosavybė. Romėnai pirmi išvystė privatinę nuosavybę. Visas turtas buvo skirstomas į dvi dalis :

res mancipi – priskiriama žemė, gyvuliai, turtas, vergai, įrankiai

res necmancipi – priskiriamas visas kitas turtas

Perduodant res moncipi daiktus buvo būtina atlikti moncipacijos ritualą.

Santuoka: Vyras teises įgaudavo tik ištekėjęs arba sulaukes 30 metų. Moteris ištekėdama netekdavo tėvo valdžios. Prieš santuoką sudaromos sužadėtuvės. Tuokiamasi materialiniu pagrindu. Berniukai tuoktis galėjo nuo 14 metų, o mergaitės nuo 12 metų. Sutuoktiniai negalėjo turėti jokių giminystės ryšių.

Romėnų teisės šaltinių rūšys ir romėnų teisės raidos laikotarpiai

a)Archajinis laikotarpis – vyravo žemdirbystė, prekyba buvo menkai išvystyta. Teisės šaltiniai buvo papročiai . Atsirado karalių leidžiami įstaymai.

b)Ikiklasikinis – Plėtojosi laikmatis. Pagrindiniu teisės šaltiniu tampa pretokių ediktai.Pretorius sprendė privatinius ginčus. Jus civile įtaka blėso, nes ji buvo per daug formali.

c)Klasikinis - pasižymėjo karais. Stiprėjo karaliaus valdžia ir jis ėmėsi įstatymų leidybos. Tautos susirinkimai nevyksta, viską perima Senatas.Senatas priimdavo tik imperatoriaus pasiūlytus projektus, o leidyba atiduota imperatoriui.

d)Poklasikinis – Seovės Romos nuosmukis. Roma suskyla. Vyko sparti valstybės nacionalizacija. Teisė imta supaprastinti. Nuvertintas asmuo. Pagrindiniu teisės šaltiniu tampa – imperatorių konstitucijos.

Popiežių revoliucijos eiga, dviejų kalavijų doktrina, senoji ir naujoji kanonų teisė, Dictatus papae 1075m.

Iki XI a. Vakarų Europoje buvo paplitusi “dviejų kalavijų” doktrina, kad Dievas yra skyręs dvi valdžias - dvasinę ir pasaulietinę; pirmoji esanti patikėta bažnyčiai, o antroji - pasaulietiniams valdovams, nė vienai jų neskiriant lemiamos galios ir abi šios valdžios privalančios papildyti viena kitą. Bažnyčios galią ir įtaką didele dalimi sąlygojo imperatorių ir karalių globa, tačiau Europoje paplitusio visuotinio partikuliarizmo, neorganizuotumo fone ji buvo organizacijos pavyzdys.

  • Teisė Konspektai
  • 2015 m.
  • Greta
  • 6 puslapiai (3570 žodžių)
  • Teisės konspektai
  • Microsoft Word 17 KB
  • Senovės Atenų demokratija ir teisė
    10 - 6 balsai (-ų)
Senovės Atenų demokratija ir teisė. (2015 m. Kovo 09 d.). http://www.mokslobaze.lt/senoves-atenu-demokratija-ir-teise.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 05:42