Senovės graikų mokslas ir mokslininkai


Kaip veikia mokyklos ir vietos bendruomenė. Lietuvos nacionalinis saugumas. Grėsmės demokratinei valstybei. Visuomeninių organizacijų vaidmuo pilietinėje visuomenėje. Paveldas, jo pažinimas, vertinimas, tausojimas, puoselėjimas. Globalizacijos iššūkiai tautiniam tapatumui. Laisvės kovų ir pasipriešinimo istorijos įvadas. Ekonominė sovietų politika ir prievarta. Krašto sovietizacija. Projektinė veikla Lietuvos Laisvės kovų tema.

Likusias valandas mokytojas skiria kartojimo ir apibendrinimo pamokoms,edukacinei veiklai muziejuose, projektinių darbų, pranešimų pristatymui.

2.1. Pagrindinėsmokymo(si )priemonė: N. Letukienė, S. Bitlieriūtė. Pilietiškumo pagrindai. Vadovėlis IX-X klasei. Antroji knyga, 2009m.

Formuojamasis vertinimas – nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu padės numatyti mokymosi perspektyvą, skatins mokinius mokytis analizuojant esamus pasiekimus ar mokymosi spragas.

Kaupiamasis vertinimas – skatins mokinius bendrauti ir bendradarbiauti, ugdys mokinio atsakomybę ir suinteresuotumą dirbti per visas pamokas.

Iš formuojamojo, diagnostinio, kaupiamojo vertinimo rezultatų vedamas galutinis įvertinimas. Mokinių žinios, gebėjimai, įgūdžiai vertinami – įskaityta arba neįskaityta.

Paaiškina svarbiausias valdžios institucijų funkcijas, įtvirtintas konstitucijoje.

Patenkinamojo pasiekimų lygio mokiniai: paaiškina teigiamą ir neigiamą žiniasklaidos įtaką asmeniui ir paskiroms grupėms, paaiškina žinių ir kuriančios visuomenės esmę .

Paaiškina nuolatinio mokymosi svarbą demokratinėje valstybėje.

Aukštesniojo pasiekimų lygio mokiniai: apibūdina informacinę visuomenę, jos problemas ir pavojus. Paaiškina elektroninės valdžios teikiamas galimybes piliečiams prisidėti prie demokratijos kūrimo.

Kaupiamasis, formuojamasis ir diagnostinis.

Patenkinamojo pasiekimų lygio mokiniai: paaiškina, kodėl Lietuvos nepriklausomybė yra vertybė, kas yra nacionalinis saugumas ir kas lemia, kad būtume saugūs.

nusako pagrindines demokratijos vertybes ir paaiškinti jų svarbą bendram sugyvenimui. Paaiškinti derybų, susitarimo, dialogo būtinumą.

Pagrindinio pasiekimų lygio mokiniai: paaiškinti, kas yra visuomeninės organizacijos ir apibūdinti jų paidmenį politinėje bendruomenėje.

nagrinėti, kaip piliečiai gali prisidėti prie socialinės ir ekonominės gerovės kūrimo

Pagrindinio pasiekimų lygio mokiniai: paaiškina, kas yra teisė ir pareiga, įstatymas ir jo viršenybė, kodėl teisės normos turi ginti visuomenei priimtinas socialines vertybes

Patenkinamojo pasiekimų lygio mokiniai: paaiškina pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių esmę .Atpažįsta ir analizuoja įvairius vaikų ir žmogaus teisių pažeidimo atvejus.

Pagrindinio pasiekimų lygio mokiniai: paaiškina pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių esmę, jų svarbą, žino, kur kreiptis, jei pažeidžiamos žmogaus teisės.

Aukštesniojo pasiekimų lygio mokiniai: pagal savo pasirinktus kriterijus palygina ir įvertina Lietuvos ir Europos Sąjungos teisinę sistemą

Rašinys: Ką reiškia būti savo tautos nariu?

Pagrindinio pasiekimų lygio mokiniai: nusako svarbiausius Lietuvos pasipriešinimo istorijos bruožus, įvertina ryškiausias rezistencinio judėjimo asmenybes ir jų didvyriškumą;

fiksuoja ir renka rezistentų, tremtinių prisiminimus, įvairią su šiuo laikotarpiu susijusią dokumentinę, ikonografinę ir kt. medžiagą.

Pagrindinio pasiekimų lygio mokiniai: pagal mokytojo pateiktus kriterijus įvertina antrosios sovietinės okupacijos priežastis ir pradžią.

Aukštesniojo pasiekimų lygio mokiniai: nagrinėdami istorijos šaltinius, dokumentinę medžiagą, kelia probleminius klausimus, diskutuoja.

Išvardina ir parodo žemėlapyje Lietuvos partizanų apygardas, išrenka informaciją apie partizanų gyvenimo tvarką ir laisvalaikį.

Apibūdina partizanų struktūrą, analizuoja Laisvės kovų žemėlapį, įvertina partizanų gyvenimą.

Kelia probleminius klausimus, organizuoja apvalaus stalo diskusijas.

Pagrindinio pasiekimų lygio mokiniai: dirbdami su vadovėliu ir papildoma medžiaga kuria šiai temai nagrinėti skirtas užduotis.

Aukštesniojo pasiekimų lygio mokiniai: renka dokumentinę medžiagą, kuria filmus.

6.11.Partizaninio karo traktavimas sovietinėje istoriografijoje. Užsienio ir kai kurių lietuvių istorikų Lietuvos pokario ir pasipriešinimo istorijos vertinimas po atkūrus Nepriklausomybę. Požiūrių ir argumentų skirtumai.

  • Microsoft Word 36 KB
  • 2015 m.
  • 14 puslapių (3471 žodžiai)
  • Mokykla
  • Arūnas
  • Senovės graikų mokslas ir mokslininkai
    10 - 8 balsai (-ų)
Senovės graikų mokslas ir mokslininkai. (2015 m. Kovo 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/senoves-graiku-mokslas-ir-mokslininkai.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 23 d. 19:51
×
143 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo