Senovės romėnų teisės įtaka ir reikšmė Lietuvos civilinei teisei


Senovės romėnų teisės įtaka ir reikšmė Lietuvos civilinei teisei. Romėnų teisės sistema. Romėnų teisė buvo skirstoma į. Lietuvos teisės sistema. Romėnų civilinės teisės subjektai. Klasikinė Romėnų. Pripažino juridinio asmens bruožus. Lietuvos civilinės teisės subjektai . Pirmasis caput ] elementas – laisvės statutas. Pilietybės statusas. Lietuvos Respublikos pilietybės principai. Šeimos ir santuokos reglamentavimas Lietuvoje. Šeimos statusas Romoje. Santuoka ir jos rūšys. Santuokos sudarymo sąlygos.


Šiuolaikinės teisės sistemos remiasi teritoriniu principu. Senovės Romoje asmens teisinį statusą lėmė jo priklausomybė tam tikrai bendruominei ir nebuvo tokios teisės , kuri būtų privaloma visiems tam tikros teritorijos gyventojams . Romėnų teisė buvo tik Romos piličiams taikoma teisė ir lemiamą vaidmenį čia vaidino asmens pilietybė . Ši Romėnų teisės dalis vadinosi - [ius civile] , tai buvo visuotinė romos piliečių teisė reguliuojanti visas jų teises ir pareigas , tiek privatines , tiek ir viešosios teisės galiojimų srityje , tai pat apimanti atsakomybę už nusikaltimus . Romėnų teisė buvo skirstoma į privatinę teisę [ins privatus] , privatinės teisės normos gynė atskiro asmens interesus jo santykiuose su kitais teisės subjektais . Šiai sričiai pirmiausiai buvo priskiriamos normos reguliavusios turtinius ir šeimos santykius (analogija mūsų dienomis – civilinė teisė) ; viešąją teisę [ins publicum] , reguliavo romos gyventojų santykius su valstybe ir jos institucijomis. Šios normos reguliavo valstybės tarnybos santykius , šventyklų reikalus.

Išvada: Romėnų ir Lietuvos civilinės teisės panašumas yra tas, kad ji remesi teritoriniu principu, o skiriasi, kad romėnų civilinė teisė apima atsakomybę už nusikaltimus, o Lietuvos civilinė teisė apima atsakomybę už civilinius pažeidimus.

Gebėjimą būti civilinės teisės subjekto romos teisininkai vadino [caput] , teisnus žmogus vadintas [persona] ,

[caput] sudarė šie elementai – laisvė , pilietybė ir šeimos galvos padėtis , pagal romėnų teisę , kad būtum asmuo reikėjo būti laisvu žmogumi , o ne vergu , piliečių , o ne svetimšalių ir šeimos galva , o ne paprastu priklausomu jos nariu .

Juridinis asmuo gali būti civilinių santykių su fiziniais asmenimis subjektų per savo įgaliotus atstovus – fizinius asmenius.

lobistinė organizacija: profesinė organizacija, asociacija, kitoks dalykinės srities subjektų susivienijimas, klubas

Išvada: Lietuvos ir romėnų civilinės teisės subjektų panašumas, jog subjektas gali būtį laisvas, o ne pilietybės neturintis svetimšalis asmuo. O skirtumas tame, kad Lietuvos civilinės teisės subjektai gali būti ne tik fiziniai bet ir juridiniai asmenys.

Tai buvo pagrindinė ir svarbiausia prielaida , leidžianti būti civilinės teisės subjektu , jį turėjo visi neesantys vergai , vergas negalėjo būti teisės subjektu , jis teisės objektas , jis nėra persona , jis daiktas . Vergas skiriasi nuo laisvo žmogaus tuo , kad jis neturėjo savo šeimos , turto , negalėjo turėti nuosavybės , negalėjo nei skolinti , nei skolintis , negalėjo palikti turto savo ypediniui, negalėjo kreiptis į teismą.

Nors romoje vergovė laikyta natūraliu dalyku , tačiau jau anksti buvo praktikuojamas vergų išlaisvinimas (viena iš formų testamentu tapdavo laisvi , kai šeimininkas po savo mirties leisdavo ; vergo šeiminko pareiškimas tam tikram magistratuj , kad šis žmogus yra laisvas ) . Įstatymas numatė ,kad vergas galėjo tapti laisvu žmogumi , kai šeiminkas jį paliko likimo valei , nesuteikei pagalbos sergant . Vergas galėjo tapti laisvu žmogumi tada , kai vergas padėdavo nustatyti šeimininko žudiką.

Romėnai laikė vienu iš sudedamųjų , teisinio subjektiškumo elemntų todėl tik romos pilietis , galėjo būti romėnų visuomenės nariu ir teisės subjektu , ginamu teisės . Romėnai laikėsi nuostatos, kad neturėti pilietybės , reiškia neturėti laisvės , toks asmuo buvo laikomas daiktas , kurį buvo galima paimti į nelaisvę ir paversti savo vergu . Romos natūraliausas pilietybės įgyjimo būdas buvo gimimas , tačiau pilietybės įgyjimas , buvo neatsiejamas , nuo laisvės statuso , paprastai tėvų nėštumo laikotarpiu abiejų buvusių laisvų ir turėjusių pilietybės statusą , gimęs vaikas tapdavo piliečiu , beveik visais atvėjais , vaikas įgydavo pilietybę , kad ir kas buvo tėvas , jeigu motina buvo pilietė.

Šeimos statusas Romoje: šeima buvo patriachalinė ,šeimos centras buvo [pater familias] , jis buvo vienintelis kas valdė šeimos turtą nuo jo priklausė šeimos nariai , jis buvo bendravimo su pasauliu tarpininkas , jis atstovavo šeimą.

  • Teisė Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 39 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (3924 žodžiai)
  • Vaidas
  • Senovės romėnų teisės įtaka ir reikšmė Lietuvos civilinei teisei
    10 - 6 balsai (-ų)
Senovės romėnų teisės įtaka ir reikšmė Lietuvos civilinei teisei. (2016 m. Kovo 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/senoves-romenu-teises-itaka-ir-reiksme-lietuvos-civilinei-teisei.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 22:29
×