Separatoriai


Separatoriaus reguliavimas. Kaip reguliuoti grietineles riebuma.

Maisto technologijos aprašymas. Išcentriniai separatoriai. Istoriniai duomenys. Reikalavimai nusodinimui. Nusodinimas žemės traukos poveikyje. Kaip vyksta nusodinimas? Tankis. Nusėdimo ir iškilimo greitis. Šviežaus pieno inde riebalų rutulėliai juda link paviršiaus. Porcijinis atskyrimas gravitacijos jėgos poveikyje. Nepertraukiamas atskyrimas gravitacijos jėgos poveikyje. Pertvaros didina našumą. Nepertraukiamas atskyrimas į kietą fazę ir dvi skystas fazes. Atskyrimas išcentrinės jėgos poveikyje. Kietų dalelių nepertraukiamas išcentrinis atskyrimas-klarifikavimas. Atskyrimo kanalai. Dalelių ribinis dydis. Nepertraukiamas išcentrinis pieno separavimas. Atskyrimas. Ištekėjimo efektyvumas. Grietinėlės riebumas. Kietų dalelių pašalinimas. Pagrindinės išcentrinių separatorių konstrukcijos. Pusiau atvira konstrukcija. Nuvedimo diskas. Grietinėlės riebumo reguliavimas. Grietinėlės srauto skaitiklis. Hermetinis separatorius. Hermetinių separatorių ir separatorių su nuvedimo diskais iškrovimo įrenginių skirtingumai. Iškrovimo sistemos. Pavara. Baktofugos. Dekanteriai. Dekanteriaus veikimas. Kietos fazės iškrovimas. Skystos fazės atviras iškrovimas. Nepertraukiamas procesas. Pagrindinės dekanteriaus dalys. Rėmas ir indai.


Naujai išrastas būdas atskirti grietinėlę iš pieno buvo aprašytas Vokietijoje žurnale "Milkzeitung"1887 m.Tai buvo būgnas,kuris buvo sukamas ir kuriame po tam tikro laiko grietinėlė iškyla į paviršių ir gali būti nugriebta įprastiniu būdu. Perskaitęs šį straipsnį jaunas švedų inžinierius Gustavas de Lavalis pasakė "Aš parodysiu,kad išcentrinė jėga veiks ir Švedijoje".1879m. Švedų laikraštis "Stokholmo Dagbad" rašė:"išcentrinis separatorius grietinėlės atskyrimui yra demonstruojamas Regermgsgatan,41. "Mašina,panaši į būgną,sukama diržu per skriemulius .Grietinėlė,būdama lengvesnė už pieną,yra išcentrinės jėgos stumiama į paviršių ir išteka kanalu,iš kurio išleidžiama į surinkimo indą;pienas yra stumiamas į būgno periferiją, yra surenkamas kitame kanale ir išleidžiamas į atskirą surinkimo indą.

1890m.buvo sukurtas separatorius su kūginiais diskais,kurie buvo užpatentuoti 1888m. Vokietijoje.

Dauguma šiandieninių šios paskirties mašinų turi kūginių lėkščių komplektą.

Brėž.3.2.2.Vienas iš pirmųjų separatorių Alfa Aval gamintas nuo 1882m.

Išcentrinis separatorius yra šiuolaikinis išradimas.Šimtus metų prieš tai vienos medžiagos nuo kitų buvo atskiriamos žemės traukos poveikyje.

Nusodinimas buvo naudojamas visais laikais.Molio dalelės purve greitai nusėda,ir vanduo lieka švarus.Bangų nešamas ar besimaudant sujudintas smėlis daro taip pat. Alyva,kuri išsilieja jūroje,yra lengvesnė už vandenį, kyla ir formuoja alyvos dėmes ant paviršiaus.

Nusėdimas žemės traukos poveikyje naudojamas pienininkystėje atskirti pieno riebalus iš pieno. Šviežias pamelžtas pienas paliekamas inde. Po tam tikro laiko pieno rutulėliai aglomeruojasi ir iškyla į viršų,kur formuojasi grietinėlės sluoksnis. Tada jis gali būti nugriebiamas rankiniu būdu.

Apdorojamas skystis turi būti dispersija-dviejų ar daugiau fazių,iš kurių viena yra gaubiančioji,mišinys. Riebalai yra pasiskirstę liesame piene rutulėlių pavidale, kurių diametras yra 15mkm. Piene taip pat yra ir trečioji fazė,sudaryta iš pasiskirsčiusių kietų dalelių kaip lastelės,šiaudai,šeriai ir pan.

Atskiriamos fazės neturi tirpti viena kitoje. Ištirpusios medžiagos negali būti atskiriamos centrifugavimu. Tačiau jos gali būti išskiriamos iškristalizuojant. Laktozės kristalai jau gali būti atskiriami nusodinimu

Atskiriamos fazės turi būti skirtingo tankio. Pieno fazės patenkina šį reikalavimą; kieti nešvarumai sunkesni už liesą pieną, o riebalų rutulėliai yra lengvesni už liesą pieną.

Brėž.3.2.3.Smėlis ir alyva skęsta ar išplaukia atitinkamai po sumaišymo su vandeniu.

Brėž.3.2.4.Kamštis lengvesnis už vandenį ir išplaukia. Akmuo sunkesnis, todėl skęsta.

Jei įmesim akmenį į vandenį, mes labai nustebsim, jei jis neskęs. Taip pat tikėsimės, kad kamštis išplauks. Mes iš patirtis žinom, kad akmuo sunkesnis už vandenį ir kad kamštis lengvesnis.

Bet kas atsitiks. Jei mes įmesim akmenį į gyvsidabrį, skystą labai didelio tankio metalą? Arba jei įmesim į gyvsidabrį gabalėlį geležies? Mes neturime patirties nuspėti rezultatą. Mes galime tikėtis, kad geležis skęs. Tačiau ir akmuo,ir geležis gyvsidabryje plauks.

Kiekviena medžiaga turi fizinę savybę, vadinamą tankiu. Tankis parodo medžiagos sunkumą ir yra matuojamas kg/m3. Jei pasversim kūbinį metrą geležies, rasime 7860 kg/m3 Geležies tankis yra 7860 kg/m^Vandens tankis kambario temperatūroje yra lOOOkg/m3, o akmens(granito), kamščio ir gyvsidabrio tankis kambario temperatūroje atitinkamai yra 2700,180 ir 13550 kg/m3.

Kai daiktas įmetamas į skystį. Jo tankis yra lyginamas su skysčio tankiu, ir tai apsprendžia, ar daiktas plūduruos ,ar skęs. Jei daikto tankis didesnis už skysčio, jis skęs; bet kils į viršų, jei tankis bus mažesnis.

Tankis paprastai žymimas graikiška raide ρ.

Brėž.3.2.5.Geležis, akmuo ir kamštis yra mažesnio tankio už gyvsidabrį, todėl jame plaukia.

Kietos dalelės ar skysčio lašeliai, judėdami pro klampią skystą terpę žemės traukos įtakoje galiausiai įgaus pastovų greitį, vadinamą nusėdimo greičiu. Jei dalelės tankis yra mažesnis negu skystos terpės tankis, dalelė kils į viršų flotacijos greičiu

Separatoriai. (2015 m. Gruodžio 09 d.). http://www.mokslobaze.lt/separatoriai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 10:53