Šiaulių apskrities darbo rinkos palyginamoji analizė


Statistikos analizė.

Darbo rinkos samprata. Darbo jėgos pasiūla ir paklausa. Darbo rinką charakterizuojantys rodikliai.


Aptariant žmogiškuosius išteklius ir jų padėtį darbo rinkoje, visuomet aktualu: kiek ir kokios kvalifikacijos, amžiaus, patirties darbuotojų darbo rinka gali pasiūlyti ir kiek jų gali būti įdarbinta? Taigi, vienas iš esminių darbo rinkos aspektų yra tai, kad darbo rinką charakterizuoja du veiksniai – tai darbo jėgos pasiūla ir darbo jėgos paklausa, ir kaip teigia B. Martinkus, A. Sakalas ir A. Savanevičienė (2006) pastarieji joje atlieka reguliatoriaus vaidmenį, todėl padėtis joje turi būti subalansuota šių abiejų veiksnių požiūriu. Darbo jėga į ekonomines veiklas įtraukiama per samdos santykius, todėl jos pasiūlą apsprendžia norinčiųjų ir galinčiųjų dirbti samdos pagrindais žmonių skaičius ir jų socialinė-demografinė bei profesinė-kvalifikacinė struktūra, o paklausą – darbo kiekis, kurį gali ir nori samdyti darbdaviai, t.y. valstybė, įmonės bei privatūs asmenys. Tačiau kaip yra žinoma, darbo pasiūlos ir paklausos pusiausvyros balansas ištikrųjų retai pasiekiamas, nes darbo rinka yra viena iš dinamiškiausių rinkos posistemių. Darbo rinkos konjunktūrą apibūdina tokie rodikliai, kaip nedarbo ir užimtumo lygis, darbo jėgos bei bedarbių ir užimtųjų ir kt. Todėl nuolatinė darbo rinkos rodiklių stebėsena ir analizė leidžia įvertinti darbo rinkos raidos tendencijas, atsirandančius kiekybinius ir kokybinius bei struktūrinius pokyčius ir yra ypač aktualūs šalies visuomenės gyvenime.

Darbo objektas - Šiaulių apskrities darbo rinkos rodiklių kaita.

Darbo tikslas - išanalizuoti statistinius duomenis apie Šiaulių apskrities darbo rinkos rodiklius, pateikiant šių rodiklių kaitą per 2008 - 2014 m. bei prognozuoti jų apimtis 2015 - 2017 m.

Darbo uždaviniai -

Darbo metodai - mokslinės literatūros šaltinių analizė, matematiniai statistikos metodai.

Rinkos subjektai (darbdaviai bei jų atstovai iš vienos pusės ir darbo ieškantys asmenys);

Rinkos konjunktūra – darbo pasiūlos ir paklausos santykis, kuris lemia darbo užmokesčio lygį konkrečiai darbo rūšiai bei gyventojų užimtumo lygį;

Gyventojų užimtumo tarnybos (biržos bei centrai);

Socialinių garantijų sistema skirta bedarbiams, atleidžiamiems iš darbo;

Alternatyvių laikinų užimtumo formų sistema (viešieji darbai).

Apibendrinant galima teigti, darbo rinka yra ekonominės sistemos dalis, yra atvira sistema, kurios funkcionavimo efektyvumui įtakos turi tiek vidiniai, tiek ir išoriniai veiksniai, kurių tendencijos bei prognozės gali padėti tiksliau identifikuoti pokyčius.

Darbo jėgos pasiūlos ir paklausos pusiausvyra garantuoja efektyvią darbo rinką. Būtent šie elementai yra fundamentalieji darbo rinkos elementai, kurių pusiausvyros taškas garantuoja, jog siūlomas darbo užmokestis garantuoja tokį kiekį siūlomo darbo, kuris absoliučiai patenkina darbdavių poreikius.

  • Statistika Analizės
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • Gintarė
  • 17 puslapių (2464 žodžiai)
  • Statistikos analizės
  • Microsoft Word 167 KB
  • Šiaulių apskrities darbo rinkos palyginamoji analizė
    10 - 4 balsai (-ų)
Šiaulių apskrities darbo rinkos palyginamoji analizė. (2016 m. Kovo 28 d.). http://www.mokslobaze.lt/siauliu-apskrities-darbo-rinkos-palyginamoji-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 02:14