Šiaulių savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų analizė


Paveikslų sąrašas. Įvadas. Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų teoriniai aspektai. Savivaldybės biudžeto pajamų samprata. Savivaldybės biudžeto išlaidų samprata. Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų principai ir metodai. Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų metodai. Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų principai. Šiaulių savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų analizė 2014-2016 m. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas. Priedai.


Taigi, galima teigti jog, savivaldybės finansų ištekliai nurodomi savivaldybių biudžetuose bei nebiudžetiniuose fonduose. Pagrindinės savivaldybių lėšos yra kaupiamos Šiaulių savivaldybės biudžetuose, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus yra savarankiški ir privalo būti subalansuoti tiek su pajamomis bei išlaidomis. Savivaldybės biudžetų tvirtinimas yra vienas iš svarbiausių metų įvykių savivaldybėje.

Darbo problema. Ar teisingai subalansuotos Šiaulių savivaldybės pajamos ir išlaidos?

Darbo objektas – Šiaulių savivaldybės biudžeto pajamos ir išlaidos 2014-2016 m.

Darbo tikslas – įvertinti Šiaulių savivaldybės biudžeto pajamas ir išlaidas 2014m- 2016 metų laikotarpiu.

Darbo metodai ir priemonės: mokslinės literatūros šaltinių analizė, Savivaldybės gautų dokumentų (duomenų) sisteminimas, analizavimas, detalizavimas, lyginamųjų svorių ir dinamikos analizė, grafinis vaizdavimas.

Savivaldybių biudžetas – tai savivaldybės tarybos tvirtinimas savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Savivaldybių biudžetų sudarymas reglamentuojamas šiais teisės aktais: Lietuvos Respublikos konstitucija, Biudžeto sandaros įstatymu, atitinkamų metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodika ir kt. teisės aktais. Savivaldybių biudžetų teisinis pagrindas yra savivaldybių tarybų priimti sprendimai dėl biudžetinių metų savivaldybės biudžeto patvirtinimo. Savivaldybių biudžetuose yra kaupiamos lėšos, reikalingos įstatymų funkcijoms priskirtoms atlikti. Kiekviena savivaldybė turi savo biudžetą, kuris yra tvirtinamas tik vieneriems metams. Savivaldybių biudžeto pajamų sudėtis pateikta 1 paveiksle.

Taigi galima teigti, kad į savivaldybių biudžetai yra sudaryti iš įvairiausių rūšių pajamų ir asignavimų, tačiau didžioji dalis pajamų yra gaunama iš įvairių mokesčių, rinkliavų, kuriuos moka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys.

Anot E. Buškevičiūtės (2008), Lietuvos savivaldybių fiskalinės teises yra ribotos ir jų vaidmuo formuojant savo biudžetines pajamas nepakankamas, nes praktiškai savivaldybėms yra paliekama tik teisė savarankiškai planuoti biudžeto asignavimus. Vietos biudžetuose stokojama lėšų einamosioms išlaidoms finansuoti ir ypač kapitalui investuoti.

Siekamų rezultatų ir jų pagrindo išplėstojo programinio biudžeto sudarymo metodas. Šis metodas skiriamas tikslams ir programoms vertinti, taip pat gaunamų rezultatų, ir išteklių skirtų tikslams pasiekti. Metodas puikiai tinkamas savivaldybės strateginio valdymo sistemai, gebančiai laiku kontroliuoti veiklos pokyčius.

Kritinių dydžių metodas, kitaip tariant pokyčių planavimo metodas. Šis metodas skiriamas naujai savivaldybės veiklai bei pajamų ir išlaidų planuojamam padidėjimui planiniais biudžetiniais metais.

„Nulinio pagrindo“ biudžeto formavimo metodas. Nuolatos yra prižiūrimos ir tikslinamos savivaldybės vykdomos programos, kurių įgyvendinimas ir finansavimas gali kisti dėl įvairių priežasčių ir institucijos sprendimų.

Taigi galima teigti, kad siekiant teisingai sudaryti savivaldybių biudžetus, savivaldybės remiasi ir naudoja biudžetų formavimo metodus, kurie padeda rengti biudžetus atsižvelgiant į savivaldybių vykdomą veiklą, programas, pokyčius ir pan.

Tam, kad savivaldybės galėtų vykdyti savo funkcijas, būtinai reikia tūrėti nemažus piniginius išteklius. Didžiąją šių išteklių dalį turi savivaldybių biudžetai. Savivaldybių biudžetų parengimas ir vykdymas yra svarbiausia teorinių vienetų finansinės veiklos sritis (Buškevičiūtė, 2008). Vietos biudžete atsispindi visi ekonominiai, socialiniai-politiniai ir organizaciniai vietinės valdžios sprendimai. Formuojant savivaldybių biudžetus būtina laikytis tam tikrų principų. Mokslinėje literatūroje nagrinėjama pakankamai daug savivaldybių biudžetų formavimo principų, tačiau siekiant įvertinti savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų paskirstymo ypatumus aptariami svarbiausi principai, kurie apsprendžia savivaldybių biudžetų formavimą:

  • Microsoft Word 175 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (3088 žodžiai)
  • Kolegija
  • Simona
  • Šiaulių savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų analizė
    10 - 3 balsai (-ų)
Šiaulių savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų analizė . (2017 m. Gruodžio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/siauliu-savivaldybes-biudzeto-pajamu-ir-islaidu-analize.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 27 d. 07:00
×
145 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo