Signalų egzamino paruoštukas


Didžiausias naudingumo koeficientas gaunamas tuomet , kai apkrovos ir generatoriaus varžos yra lygios linijos banginei varžai. Dažniausiai naudojamos ketvirčio bangos ilgio uždaros koaksalios linijos atkarpos. Kontūro , sudaryto iš linijos atkarpos , kokybė yra labai didelė. Varžų suderinimas uždaros linijos atkarpa. Įvairioms varžoms suderinti dažnai naudojama uždaros linijos atkarpa , kurios ilgis. Metaliniai izoliatoriai – trumpai sujungtos ketvirčio bangos ilgio linijų atkarpos. Elektriniai filtrai – tai keturpoliai , pasižymintys dažnių selektyvumu. Gebėjimu iš įėjime esančios skirtingų dažnių virpesių aibės išskirti tik tam tikrų dažnių virpesius. CR ir LC grandinių. Sutelktųjų ir paskirstytųjų parametrų filtrus. Pasyviuosius ir aktyviuosius. Paviršinių akustinių bangų filtrai PAB. Žemutinių dažnių ŽDF , aukštutinių dažnių ADF , juostinius JF ir užtvarinius UF . . FILTRO PRALAIDUMO SĄLYGOS. Filtro charakteringąja kartais bangine varža vadinama jo įėjimo varža. Filtras laikomas pilnai suderintu , jeigu jo charakteringoji varža lygi apkrovos varžai ir generatoriaus išėjimo varžai. Pralaidumo juostos riba laikomas toks dažnis , kuriam esant. Jei varža Z1 induktyvinė , tai Z2 turi būti talpuminė , ir atvirkščiai. Filtro pralaidumo sąlygos yra dvi. Varžos Z1 ir Z2 turi būti skirtingų ženklų Z1 4Z. ( Z1 4Z2 (. Horizontaliame petyje turi būti induktyvumas , o vertikaliame - talpumas. Tokio tipo filtrus priimta vadinti k tipo filtrais , nes juose sandauga yra pastovus dydis.


. ILGŲJŲ LINIJŲ PANAUDOJIMASSvarbus ilgųjų linijų kokybės rodiklis yra naudingumo koeficientas, kuris lygus galingumų linijos gale ir pradžioje santykiu:

Jeigu Ra ≠Rb, tai kabelyje sužadinamos mišrios bangos. Tuomet energijos nuostoliai fideryje padidėja, o naudingumo koeficientas sumažėja. Šiuo atveju jis apskaičiuojamas iš tokios formulės:

Matome, kad didžiausias naudingumo koeficientas gaunamas tuomet, kai apkrovos ir generatoriaus varžos yra lygios linijos banginei varžai. Tačiau praktikoje ne visuomet galima pasiekti šių varžų lygybę. Todėl reikia apkrovos varžą transformuoti į aktyvinę varžą, lygią banginei, kitaip sakant – suderinti varžas.

Linijų atkarpų rezonansinės savybės plačiai pritaikomos ultratrumpųjų bangų diapazone. Linijų atkarpos naudojamos virpesių kontūrams, metaliniams izoliatoriams, filtrams sudaryti.

1. Decimetrinių ir trumpesnių bangų diapazonuose paprasti kontūrai,kurie sudaryti iš ritės ir kondensatoriaus, netinka, nes didėjant dažniui mažėja kontūro kokybė, o kartu – ir jo rezonansinė varža. Kuo didesnis dažnis, tuo talpumas ir induktyvumas turi būti mažesni. Tačiau talpumą galima mažinti iki tam tikros ribos (5 – 10 pF). Tokį talpumą sudaro tarpelektrodiniai ar montažo talpumai. Mažinant induktyvumą, mažėja kontūro kokybė ir rezonansinė varža. Dėl to rezonansinė kreivė tampa lėkšta, ir kontūras netenka selektyvių savybių. Tam tikslui gerai tinka linijų atkarpos.

Kontūro, sudaryto iš linijos atkarpos, kokybė yra labai didelė. Ji apskaičiuojama pagal šią formulę:

Čia: Rb – banginė varža [Ω], R – linijos ilgio vieneto aktyvinė varža [Ω/m], λ - bangos ilgis [m].

Ketvirčio bangos ilgio linijos atkarpos, apkrautos varža Ra ≠Rbf, įėjimo varža:

Vadinasi, reikia pagaminti ketvirčio bangos ilgio linijos atkarpą, kurios banginė varža: .

Kai uždaros linijos atkarpos ilgis yra mažesnis už bangos ketvirtį, tai jos varža yra grynai induktyvinė.Todėl labai dažnai linijos atkarpa naudojama kaip virpesių kontūro induktyvumas. Šiuo atveju ji turi būti trumpesnė už bangos ketvirtį.

2.5. Panašiai galima parodyti, kad linijų atkarpos turi taip pat filtrų savybių.

Taigi, ilgąsias linijas galima naudoti įvairiose elektroninėse grandinėse. Tačiau elektriniai procesai ilgojoje linijoje kokybiškai skiriasi nuo procesų, vykstančių sutelktųjų parametrų grandinėse.

Paprasčiausi filtrai susideda iš CR ir LC grandinių. Iš jų galime sukurti žemų dažnių, aukštų dažnių ir juostinius filtrus. Filtrai klasifikuojami pagal daugybę požymių.

Analoginiai arba tolydiniai signalai apdorojami analoginiais filtrais, skaitmeniniai signalai (apibrėžti tik fiksuotais laiko momentais ir turintys tik kvantuotas amplitudės reikšmes) – skaitmeniniais.

Analoginiai filtrai projektuojami iš sutelktųjų ar paskirstytųjų parametrų elementų, žiūrint koks darbo dažnių diapazonas. Todėl jie dar skirstomi į

Pagal naudojamų elementų pobūdį filtrai skirstomi į pasyviuosius ir aktyviuosius.

Iš pasyviųjų L ir C elementų sudaryti filtrai, vadinami reaktyviaisiais. Jie pasižymi neblogu selektyvumu, todėl ilgą laiką buvo nepakeičiami akštųjų ir žemųjų dažnių srityse. Atsiradus geros kokybės integriniams operaciniams stiprintuvams, tradicinius reaktyviuosius filtrus pradėta keisti įvairių modifikacijų aktyviaisiais RC filtrais, kurie yra patogesni aparatūrai miniatiūrizuoti.

Praktikoje plačiai naudojami filtrai, kuriuose elektriniai virpesiai keičiami mechaniniais. Tai grupei priklauso greitai paplitę paviršinių akustinių bangų filtrai (PAB).

Elektronikoje labai svarbu apdoroti informacinius signalus, todėl filtrų, esančių tokių signalų kelyje, fazės dažninė charakteristika turi buti tiesinė (kitaip atsirastų iškraipymų).

  • Microsoft Word 851 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 30 puslapių (4766 žodžiai)
  • Kolegija
  • Anju
  • Signalų egzamino paruoštukas
    10 - 2 balsai (-ų)
Signalų egzamino paruoštukas. (2016 m. Gruodžio 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/signalu-egzamino-paruostukas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 22 d. 23:29
×