Sijos plokščias lenkimas


Technologijų laboratorinis darbas. Sijos įlinkių, esant plokščiam lenkimui, nustatymas. Darbo tikslas bandymu nustatyti sijos įlinkį, esant plokščiam lenkimui, ir bandymo rezultatus palyginti su teorinio skaičiavimo rezultatais. Darbo aprašymas. Pradiniai duomenys. Bandymo schema. Bandymo rezultatų lentelė. Bandymo schema. Literatūra.


Darbo tikslas: bandymu nustatyti sijos įlinkį, esant plokščiam lenkimui, ir bandymo rezultatus palyginti su teorinio skaičiavimo rezultatais.

Darbo aprašymas Paruošti bandymui universalų laboratorinį įrengimą, svarsčius, matavimo liniuotę bei slankmatį.

Išmatuoti bandinio ilgį 1 ir skerspjūvio matmenis b bei h. Apskaičiuoti skerspjūvio ašinius inercijos momentus.

Apkrauti bandinį, uždedant nuosekliai svarčius. Po kiekvieno apkrovimo apkrovos F reikšmę ir indikatoriaus parodymą įrašyti į rezultatų lentelę. Bandymą kartoti 3-4 kartus. Atsitiktinius indikatoriaus parodymus nevertinti.

Palyginti įlinkio eksperimentinę reikšmę f' su teorine reikšme f, ir nustatyti įlinkių paklaidą pagal formulę

b) apie sijos skerspjūvio ploto ir aukščio santykio poveikį sijos įlinkio didumui.

Sijos plokščias lenkimas. (2015 m. Sausio 07 d.). http://www.mokslobaze.lt/sijos-plokscias-lenkimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 16:15