Šilumos tinklų rinkodaros mikroaplinkos tyrimas


Įvadas. Teorinė problemos analizė. Rinkos tyrimai. Tyrimų projekto rengimas. Atrankos modelių parinkimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė. Išvadų ir ataskaitų rengimas. UAB “Mažeikių šilumos tinklai” apibūdinimas. UAB “Mažeikių šilumos tinklai” istorija. UAB “Mažeikių šilumos tinklai” akcininkai. UAB “Mažeikių šilumos tinklai” vartotojų analizė. UAB “Mažeikių šilumos tinklai” tarpininkai. UAB “Mažeikių šilumos tinklai” konkurentų tyrimai. Paslaugų organizavimas bendrovėje. Įmonės SWOT analizė. Šilumos kaina. Kitų tyrimo duomenų analizė. Išvados. Literatūra ir kiti šaltiniai. Priedai. Priedas. Anketa. Priedas. Įmonės lankstinukas. Priedas. Šilumos bendrovių kainos.


Kelerius metus po antrojo pasaulinio karo rinkos sąlygos buvo palankios gamintojams: viskas, ką jie išleisdavo į rinką, su džiaugsmu būdavo išperkama. Buvo laikas, kai paklausa viršijo pasiūlą. Buvo išperkama viskas, nepaisant nei kokybės, nei modelio.

Atsiradus naujiems gamintojams ir tobulėjantiems naujiems, efektyviems masinės gamybos metodams, situacija rinkoje pasikeitė taip, kad pasiūla aplenkė paklausą ir susiformavo “pirkėjų rinka”.

Taigi pirkėjas tapo išrankesnis prekių ir paslaugų kokybei, o svarbiausia- už savo pinigus norėjo gauti kuo daugiau. Gamintojai suprato rinkodaros tyrimų naudą, nes juos spaudė konkurentai ir pasikeitusi situacija.

Problema: aukšta paslaugos kaina bei susiformavusi prasta nuomonė apie įmonės teikiamas paslaugas .

Tyrimo tikslas: ištirti UAB “Mažeikių šilumos tinklai” rinkodaraos mikroaplinką, įvertinant kiekvieną mikroaplinkos elementą.

Makroekonomika įgalina suprasti, nuo ko priklausoRinkos tyrimai yra orientuoti į rinką ( jos dydį, įėjimo galimybes, paklausą). Skirtingai nuo rinkodaros tyrimų, rinkos tyrimai yra daugiau sukomplektuoti į kiekybinius aspektus.

Kai rinkos tyrimus atlieka pati įmonė savo jėgomis, už rinkos tyrimų planavimą, pravedimą ir kontrolę atsakinga pati įmonė (t.y.tyrimus atliekantis padalinys). Jeigu nėra galimybių tai padaryti pačios įmonės jėgomis, kreipiamasi į rinkos tyrimus atliekančias institucijas.

3. Priežastiniai. Tokie tyrimai kuriuose gilinamasi į reiškinį sukėlusias priežastis, rodiklių kitimo priklausomybę.

Rinkos tyrimus galima vertinti kaip specifinę planavimo ir vadybos proceso funkciją.

Rinkos tyrimai yra naudojami ne tik sprendimų patikimumo ir kokybės gerinimo tikslais.

Kita vadybai svarbi rinkos tyrimų sritis yra supratimas to, kas vyksta konkrečioje rinkoje.

Rinkos tyrimuose privalu laikytis etikos taisyklių tiek informacijos pateikėjų (dažniausiai - respondentų), tiek informacijos gavėjų (rinkos tyrimų užsakovų) atžvilgiu.

Pažintiniai pasitelkiami tada, kai reikia bendro supratimo apie problemą, galimus alternatyvius sprendimus ir kintamuosius, kuriuos reikia įvertinti. Šie tyrimai naudingi tada, kai siekiama nustatyti tiriamų klausimų prioritetus ir aiškinantis praktines tyrimų vykdymo problemas, į kokius būtent klausimus respondentai sugebės atsakyti, kas trukdo susisiekti su potencialiais respondentais, kada reikia atlikti tyrimus.

Atliekant rinkos tyrimus, gali būti keliama papildomų sąlygų, kurių būtina laikytis, norint daryti atranką (pvz., rinkos tyrime turi dalyvauti žmonės, kurie per 3 pastaruosius mėnesius nedalyvavo apklausoje, stebėjime, eksperimente);

Dar vienas šios atrankos privalumas – nereikia detalaus tiriamosios visumos pažinimo, skirtingai nuo kitų atrankos rūšių, kai prieš atranką reikia surinkti esminę informaciją apie visumos pobūdį. Tačiau atsitiktinės atrankos metodas yra santykinai sudėtingas, reikalauja daug laiko ir lėšų, reikalauja šiuolaikinių ir tobulų tyrimo instrumentarijų bei žymiai didesnių resursų.

Todėl, atliekant daugelį komercinių tyrimų, esant ribotam tyrimo biudžetui ir laikui, dažnai pasirenkami netikimybiniai atrankos formavimo metodai. Labiausiai paplitusi šios atrankos rūšis – kvotinė atranka, kai planuojama tokia atranka, kuri leistų mažu mastu atspindėti visą visumą. Šio metodo esmė – apklausos vykdytojams skiriamos kvotos pagal tyrėjo parinktus požymius (amžių, gyvenamą vietą ir t.t.), kuriais vadovaujantis ir parenkami respondentai. Šiuo atveju respondentus atrenka pats apklausėjas pagal jam duotas kvotas. Šios atrankos privalumai, palygint su atsitiktine atranka:

Surinkti pirminiai tyrimo duomenys turi būti įvairiai analizuojami, mėginama juos taip interpretuoti, kad būtų galima pagrįsti svarbiausią idėją, atsakyti į tyrime iškeltus klausimus. Todėl duomenys pagal tam tikrus reikalavimus įvedami į kompiuterį. Duomenų apdorojimas paprastai prasideda nuo redagavimo – tikrinamos anketos ar kitos duomenų rinkimo priemonės žiūrima, ar čia nėra ko nors praleista, neužbaigta, neįskaitoma ar aiškiai nesuderinama. Redaguojant galima aptikti netinkamų informacijos rinkimo priemonių ar jas sunaikinti. Šiame etape suskaičiuojamas anketų ar kitų priemonių grįžtamumo procentas (sugrįžusių ir išdalytų anketų santykis). Šis procesas taip pat gali atskleisti taisytinų klaidų, gal naudingi atsakymai surašyti ne ta seka ir pan. Po redagavimo duomenys patenka į kodavimo procesą, t.y. reikšmingos kategorijos yra pateikiamos taip, kad atsakymus būtų galima sugrupuoti į kompiuterinei analizei tinkamas klasifikacijas. Po redagavimo ir kodavimo procesų tyrėjas turi pereiti į analizės procesą. Ir pirminiai, ir antriniai duomenys apdorojami rankiniais, mechaniniais, ir kompiuteriniais būdais. Atliekant mažos apimties nuomonių tyrimus, kai apklausiama apie 400 respondentų, mažos ir vidutinės įmonės dažniausiai gali rinktis rankinį apdorojimo būdą. Dar priklauso nuo pačios anketos dydžio ir atliekamos analizės gilumo.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 118 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 33 puslapiai (5052 žodžiai)
  • Kolegija
  • Viktorija
  • Šilumos tinklų rinkodaros mikroaplinkos tyrimas
    10 - 3 balsai (-ų)
Šilumos tinklų rinkodaros mikroaplinkos tyrimas . (2017 m. Gegužės 31 d.). https://www.mokslobaze.lt/silumos-tinklu-rinkodaros-mikroaplinkos-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 11:08
×