Šilutės baldai analizė


Verslo finansų 1 kurso 1 grupės (Verslo ekonomika) neakivaizdinė programa. AB “Šilutės baldai”. Bendra ab „šilutės baldai“ apžvalga. Ab ”šilutės baldai“ finansinės ataskaitos. Balanso rodiklių horizontalioji analizė. Balanso rodiklių horizontalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pinigų srautų ataskaita. Koeficientų analizė. Trumpalaikio mokumo arba likvidumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo ir kapitalo struktūros rodikliai. Turto valdymo efektyvumo ir apyvartumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Ab „šilutės baldai“ verslo vertės apskaičiavimas taikant diskontuotų pinigų srautų metodą. Diskonto normos apskaičiavimas. Literatūra.


Įmonės gaminama produkcija paremta šiais technologiniais sprendimais:

Sudėtingų detalių apdirbimas CNC centrais.

AB "Šilutės baldai" kokybės sistema analizuojama ir tikrinama du kartus per metus, atliekant kokybės vidaus auditus. Kas mėnesį organizuojamos Kokybės dienos, kurių metu aptariami kokybės vidaus auditų rezultatai, klientų skundai, kitos problemos, turinčios įtakos produkcijos kokybei. Kokybės sistemos pagal ISO 9001 standarto reikalavimus įdiegimas bendrovėje yra labai svarbus veiksnys keliant bendrovės prestižą, gaminių konkurentiškumą, tobulinant bendrovės veiklą, orientuojant bendrovę į vartotoją bei stiprinant bendrovės pozicijas tiek šalies, tiek užsienio rinkose.

Šiuo metu AB "Šilutės baldai" yra iškėlusi tokius kokybės politikos tikslus bei uždavinius:

Siekti lyderio pozicijos Lietuvoje tarp virtuvės baldų gamintojų.

Plėsti baldų gamybą užsienio šalims, projektuoti naujus baldus, įvertinant užsakovų reikalavimus ir poreikius.

Analizuojant pasaulinę ir Lietuvos rinką, gaminti baldus, atitinkančius net įnoringiausių vartotojų reikalavimus.

Naudojant kokybiškas medžiagas, gaminti produktus, atitinkančius vartotojų poreikius.

Nedaryti jokių nuolaidų, kurios galėtų pabloginti produkcijos kokybę.

Gaminti pagal naujausius projektus ir su optimaliomis sąnaudomis.

Stengtis palaikyti sąžiningus ir bešališkus santykius tiek su vartotojais, tiek ir su tiekėjais.

Gerinti darbo sąlygas, užtikrinant socialines garantijas.

Darbuotoją vertinti pagal jo darbo kokybę.

Visiems darbuotojams suteikti galimybę kelti kvalifikaciją.

Siekdami būti lyderiais tarp virtuvės baldų gamintojų Lietuvoje, gaminti kokybiškus baldus, atitinkančius net įnoringiausių vartotojų reikalavimus, taip pat plėsdami baldų gamybą užsienio šalims pagal užsakovų reikalavimus ir poreikius, mes suvokiame savo veiklos padarinius aplinkai. Todėl siekiame valdyti visus bendrovės veiklos aspektus ir norime užtikrinti, kad vartotojai įsigijo ne tik kokybiškus, bet ir ekologiškai švarius baldus.

Bendrovėje didelis dėmesys yra skiriamas aplinkos apsaugos klausimams, kurie tampriai susiję su bendraisiais strategijos prioritetais. Daug investuojama į naujus gaminius, informacines valdymo ir gamybos procesų technologijas, gerinamos darbo sąlygos.

Siekdami tinkamo resursų naudojimo bei vykdomos veiklos poveikio supančiai aplinkai, mes ir toliau tobuliname aplinkos apsaugos vadybos sistemą bei pasižadame:

Laikytis visų aplinkos apsaugos teisinių ir kitų reikalavimų.

Diegti naujas švaresnės gamybos technologijas, mažinti žaliavų ir energoresursų išteklių suvartojimą.

Iš horizontaliosios balanso analizės matome, kad bendra įmonės turto suma palyginus 2008 m. su 2007 m. sumažėjo 1028963 Lt arba 4,55%.

Turto įmonės sumažėjimui įtakos turėjo tiek ilgalaikio ir trumpalaikio turto sumažėjimas, tačiau didžiausią įtaką per nagrinėjamą laikotarpį padarė trumpalaikio turto sumos sumažėjimas.

Trumpalaikio turto sudėtyje labiausiai sumažėjo išankstinių apmokėjimų suma net 73229 Lt arba 70,45 % bei kitų gautinų sumų staigus sumažėjimas (13690 Lt, 69,31 %). Kaip matyti išaiškinamojo rašto duomenų, kad gautinų sumų mažėjimui įtakos turėjo abejotinų skolų nurašymas. Išankstinių apmokėjimų sumos kritimui įtakos turėjo smukusios pirkėjų pajamos, kurioms didėlį poveikį turėjo ekonomikos nuosmukis.

Pagal Overdrafto sutartį prievolė Bankui įvykdymas užtikrintas, kadangi įmonės finansinis turtas nepasikeitė.

Nežymus atsargų mažėjimas, mano manymu, taip turėjo įtakos trumpalaikio turto sumažėjimui. Greičiausiai įmonė siekdama neužšaldyti apyvartinių lėšų, įsigijo mažesnį kiekį žaliavų nei planavo.

Per 2007-2008 m pirkėjų įsiskolinimas sumažėjo 1399647 Lt. Vadinasi, atsirado mažiau 16,38 % nemokių pirkėjų, tai vertinama teigiamai ir sietina su griežtesne atsiskaitymų politika.

Įmonės nuosavybės daliai būdinga didėjimo tendencija. Per nagrinėjamąjį laikotarpį AB „Šilutės baldai“ nuosavybės dalis padidėjo 600498 Lt arba 3,33 %. Tai teigiama tendencija, nes kasmet didėja įmonės saugumo riba, kartu auga nepaskirstytojo pelno suma (819929 Lt arba 20,49 %). Nors nagrinėjant detaliau matyti rizika, kad ataskaitinių metų pelnui būdinga neigiama dinamika. 2008 m. įmonė uždirbo net 1686099 Lt mažiau nei 2007 m. Vadinasi, nuosavybės dalis didėjo ankstesniųjų metų pelno sąskaitą. Taigi, tą sąlygojusi priežastimi tampa sumažėję nagrinėjamos įmonės pardavimai.

  • Microsoft Word 79 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 24 puslapiai (6460 žodžiai)
  • Universitetas
  • Indrė
  • Šilutės baldai analizė
    10 - 3 balsai (-ų)
Šilutės baldai analizė. (2016 m. Balandžio 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/silutes-baldai-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 27 d. 05:48
×