Šiuolaikinės Lietuvos socialinė klasinė struktūra


Paveikslų sąrašas. Įvadas. Socialinės struktūros sąvokų teorinė analizė. Socialinės struktūros samprata. Socialinės stratifikacijos teorijos. Klasikinės marksistinė ir vėberiškoji klasių teorijos. Eriksono-goldthorpe-portocarero klasių teorija. E. o. wright‘o klasių teorija. Bourdieu klasių teorija. Lietuvos visuomenės socialinė stratifikacija tyrimų apžvalga. Išvados. Santrauka. Summary. Literatūros sąrašas.

Visuomenė yra apibrėžiama kaip socialinių ryšių ir santykių, tarp žmonių gyvenančių vienoje teritorijoje, visuma. Kiekvienas žmogus yra socialinis individas ir socialinės visuomenės dalis, atliekantis tam tikrą vaidmenį joje. Visuomenė yra diferencijuota, susidedanti iš daugybės sluoksnių, socialinių grupių, klasių ir bendrijų bei hierarchizuota – vieni sluoksniai visada turi daugiau galios, turto, privilegijų ir galimybių nei kiti. Tai rodo, kad visuomenėje egzistuoja socialinė nelygybė, kas sukūria visuomenės susisluoksniavimą (stratifikaciją). Socialinė nelygybė visuomenėje egzistavo visais valstybės gyvavimo laikais, pavyzdžiui, ir Feodalizmo laikotarpiu, kai egzistavo dvi pagrindinės visuomeninės klasės – buržuazija ir proletariatas. Tik XIX a. išsivysčius marksizmo ideologijai, kuri plačiai skelbė, kad tik socialinių klasių prieštaravimai sukūria visuomenines krizes, kaip revoliucijos, karai, todėl būtina sunaikinti socialinę nelygybę, sukūriant komunistinę santvarką, kurioje egzistuoja socialinė lygybė ir visuomeninė gamybos priemonių nuosavybė. Tarybų Sąjunga perėmė šią ideologiją ir paskelbė ją kaip oficialią politinę santvarką. Kadangi Lietuva buvo Tarybų Sąjungos dalis, jos visuomenė buvo stipriai paveikta marksizmo idėjų. Tačiau sovietinės sistemos žlugimas ir Lietuvos valstybės nepriklausomybės atgavimas dar kartą sukėlė socialinį struktūrinį perversmą, pradėjo formuotis nauji socialiniai santykiai ir kurtis rinkos ekonomika. Taip pat, šalis įsitraukė į tarptautines erdves, 2004 m. įstojo į Europos Sąjungą ir tapo NATO nare. Šios narystės sukėlė dar daugiau vidinių ekonomikos, socialinių ir kultūrinių pokyčių. Tai rodo, kad Lietuva patyrė stiprų socialinį struktūrinį perversmą, todėl svarbu panagrinėti Lietuvos valstybės posovietinės socialinės struktūros klasinius ypatumus.

Temos aktualumas: tarptautiniu lygiu socialinės stratifikacijos tema yra plačiai nagrinėta, šiame darbe bus pateikiamos ryškiausių socialinių klasių teoretikų idėjos, klasikų K.Marx`o ir M.Weber`io, J. Goldthorpe‘o, R. Erikson`o, L. Portocarero, E. Wright`o ir prancūzo P. Bourdieu. Lietuvos lygiu šiuolaikinė socialinė klasinė struktūra yra mažai nagrinėta, atgavus Lietuvos valstybės nepriklausomybę, šią temą tyrinėjo keletas sociologų, tai yra M. Taljūnaitė ir jos suburtas autorių kolektyvas parengtoje monografijoje „Socialinis struktūrininimasis ir jo pažinimas“, A. Matulionis ir tyrėjų kolektyvas, kuris pateikė bene vietintelį posovietinės Lietuvos visuomenės stratifikacijos modelį ir R. Brazienė savo disertacijoje. Aktualu panagrinėti Lietuvos socialinę klasinę struktūrą ir lietuviškus socialinės stratifikacijos tyrimus, nes tai leidžia apibrėžti konkretų Lietuvos visuomenės socialinį klasinį vaizdą. Darbas orientuotas sociologams, kurie tyrinėja socialinę stratifikaciją ir sociologijos studentams.

Problema: Ar aiški Lietuvos valstybės socialinė klasinė struktūra padėtų efektyviau formuoti socialinę politiką?

Darbo objektas: Lietuvos socialinė klasinė struktūra

Darbo tikslas: Išanalizuoti Lietuvos socialinę klasinę struktūrą bei jos ypatumus.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti socialinės struktūros ir socialinės klasės sąvokas.

Aptarti socialinės stratifikacijos teorijas.

Išanalizuoti Lietuvos visuomenės socialinės struktūros ypatumus.

Darbo metodas: Mokslinės literatūros analizė.

Darbo struktūra: Darbą sudaro 3 skyriai. 1 skyriuje pateikiama socialinės struktūros ir socialinės klasės sąvokų teorinė analizė, leidžianti aiškiai suprasti temos teorinius aspektus, toliau pateikiamos pagrindinės socialinės stratifikacijos teorijos. Siekiant atskleisti konkretų šiuolaikinės Lietuvos visuomenės vaizdą toliau nagrinėjami Lietuvos socialinės stratifikacijos tyrimų rezultatai.

Pradedant nagrinėti socialinės struktūros sampratą, pirmiausia, norėčiau suvesti ryšius, kodėl tai analizuosiu. Mano nagrinėjamas dalykas yra sociologija, trumpai galime apibrėžti, jog tai yra mokslas apie visuomenę, kuris tiria visuomeninius santykius. Kaip teigiama, V. Dumbliausko leidinyje, visuomenė yra žmonių grupė, gyvenanti apibrėžtoje teritorijoje, pati save pratęsianti esanti santykinai nepriklausoma nuo kitų žmonių grupių už šios teritorijos ribų ir turinti bendrą kultūrą. Trumpai tariant, tai yra socialinės struktūros elementų visuma. Visuomenė sluoksniuojasi į socialines klases, toks susiskirstymas yra vadinamas socialine struktūra. Taigi, mano nagrinėjamas dalykas yra sociologija, o sociologija nagrinėja visuomenę, kuri struktūrizuojasi, taigi aš nagrinėsiu – visuomenės socialinę struktūrą.

Atrodytų, socialinės struktūros reiškinį apibrėžti labai paprasta, nes matomos dvi akivaizdžios sudedamosios dalys – visuomenė ir jos sandara (socialinė struktūra – visuomenės sandara). Tačiau, apibrėžimas yra labai platus, be aiškaus pobūdžio ir turinio. Nagrindėdama mokslinę literatūrą, atrandu įvairių socialinės struktūros apibrėžimų. Pavyzdžiui, J. Leonavičius „Sociologijos žodyne“ pateikia tokį apibrėžimą: socialinė struktūra, socialinės sistemos sandara, jos elementų ryšiai: tam tikrai visuomenei būdingas socialinių grupių išsidėstymas, jų santykiai, socialinių institutų funkcionavimo pobūdis, socialinės organizacijos ir socialinio veiksmo formos. Arba randu V. Dumbliausko apibrėžimą, kad socialinė struktūra yra ryšiai tarp konkrečių indvidų padėčių visuomenėje. Tam pačiam leidinyje pateikiama ir pagal kokius komponentus yra susisluoksniavusi visuomenė, t.y. padėtis, vaidmuo, grupė, insitutas. Šie komponentai gali paaiškinti socialinės struktūros turinį, juos aptarsiu toliau.

  • Sociologija Kursinis darbas
  • Microsoft Word 134 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 28 puslapiai (6103 žodžiai)
  • Universitetas
  • Monika
  • Šiuolaikinės Lietuvos socialinė klasinė struktūra
    10 - 5 balsai (-ų)
Šiuolaikinės Lietuvos socialinė klasinė struktūra. (2015 m. Lapkričio 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/siuolaikines-lietuvos-socialine-klasine-struktura.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 22:35
×