Šiuolaikinio mokymo ir mokymosi bruožai


Kas galėtų padėti mums išspręsti mūsų švietimo reformos problemas? XXI amžiaus gebėjimai Mūsų kartos (45-60 m. ). gebėjimai. !!! Ką reikėtų keisti? Mokiniams patinka, kai mokytojai. Mokiniai pasyvūs pamokoje, kai. Mokymas(is) neveiksmingas, kai. Kaip galėtume padėti mokiniui atrasti, įžvelgti mokymosi naudą? Geros pamokos ypatybės. Atnaujintų bendrųjų programų. diegimo ugdymo procese tikslas. Padiskutuokime. Kas sudaro ugdymo turinį? Ugdymo turinio individualizavimas. Ugdymo turinio diferencijavimas. Ugdymo turinio individualizavimui ir diferencijavimui mokytojas pasirengęs, kai. Ką daryt ? O gal Jūs esat. Mokymosi būdai. Paulas Ginnisas knygoje ,,Mokytojo įrankiai” pristato daugiau nei 5000 mokinių tyrimo išvadą. Tyrimų išvada. Smegenų tyrėjas Eric Jensen teigia. Mokymosi piramidė. Bendradarbiaujančių ir tradicinių grupių skirtumai. Didelė problema. Mokymosi paradigmos. ir didaktinė kompetencija. Mokymo metodai įvairiose paradigmose. Šiuolaikinis mokytojas. Mokymosi uždavinius. orientuoti į mokinį ir jo mokymąsi. Mokytis padedančio vertinimo/įsivertinimo gebėjimų ugdymas –. tobulintina didaktinė sritis. Ką turėtumėme išgirsti iš mokinių. aptariant arba įsivertinant savo darbą? Ko reikia, kad švietimas pasikeistų? Kokia yra gero ugdymo paslaptis? Esminį poveikį darbui/mokymuisi daro nuostatos ir emocijos. Panaudota ir rekomenduojama literatūra apie emocinio intelekto ugdymą. Didis gėris tam, kuris išmoko mokytis”. Menandras.

Darbštumas Normų ir taisyklių paisymas Konservatyvumas Lojalumas organizacijai Pagal Stephen P. Robbins.

Rūpinasi savo mokiniais; stengiasi sudominti; įtraukia į aktyvią veiklą;.

Atnaujintų bendrųjų programų diegimo ugdymo procese tikslas.

Kokia pagrindinė šiuolaikinio mokytojo funkcija? Dėl ko mokytojas tai turėtų daryti? Kas iš to mokiniui?

Ugdymo turinį sudaro: mokinio turimos žinios ir patirtis; ugdymo programos ir kontekstas; mokymo ir mokymosi metodai; mokytis padedantis vertinimas (vertinimo būdai ir rezultatas); mokymo ir mokymosi šaltiniai, priemonės.

Ugdymo turinio individualizavimui ir diferencijavimui mokytojas pasirengęs, kai.

Ekspertas? formali valdžia? asmenybė? pagalbininkas? įgaliotasis? Mokymo stiliai pagal Grašė Ar Jūs geras mokytojas?

Bendradarbiaujančių ir tradicinių grupių skirtumai (Remiantis D.W.Johnson ir kt., 1984,1986, 1991).

Kūrybiškumo Vaizduotės Įvairovės Inovacijų Lankstumo Aistros Verslumo Sąlygų klysti Gebėjimo užduoti gerus klausimus Pasitikėjimo Dr. Deanas Finkas.

Emociškai intelektualioje organizacijoje/pamokoje: visi bendrauja rodydami pagarbą ir supratimą; asmenys nustato grupinius tikslus ir vieni kitiems padeda jų siekti; nuolat jaučiamas entuziazmas ir pasitikėjimas.

Rekomenduojama literatūra: L. Šiaučiukėnienė, O. Visockienė, P. Talijūnienė. Šiuolaikinės didaktikos pagrindai. Technologija, Kaunas, 2006. Geoff Petty. Šiuolaikinis mokymas. Tyto Alba, Vilnius, 2007. Geoff Petty. Įrodymais pagrįstas mokymas. Tyto Alba, Vilnius, 2008. Tyrimo ,,Mokytojų didaktinės kompetencijos atitiktis šiuolaikiniams švietimo reikalavimams” ataskaita. KTU, Kaunas, 2005.

  • Pedagogika Skaidrės
  • MS PowerPoint 5181 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 58 puslapiai (1820 žodžiai)
  • Mokykla
  • Nagučių
  • Šiuolaikinio mokymo ir mokymosi bruožai
    10 - 3 balsai (-ų)
Šiuolaikinio mokymo ir mokymosi bruožai. (2016 m. Sausio 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/siuolaikinio-mokymo-ir-mokymosi-bruozai.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 14:18
×