Skirstyklų eksploatavimas


Iec 446. Užrašai ant skirstyklų skirstomųjų įrenginių. Darbų sauga eksploatuojant laivo energetinius įrenginius referatas. Kursinis projektas skirstyklos planas. Skirstyklu tipai. Sroviu terminis ir dinaminis poveikis. Iec 446 standartas. Skirstyklu reikalavimai.

Elektrotechnikos referatas. Komplektiniai uždarųjų ir atvirųjų skirstyklų įrenginiai. Taikymo sritis. Kintamosios srovės iki. V įtampos ir nuolatinės srovės iki. V įtampos skirstyklos. Bendrieji reikalavimai. Elektros aparatų įrengimas. Skirstyklų konstrukcija. Skirstyklų įrengimas patalpose. Skirstyklos gamybinėse patalpose. Skirstyklos lauke. Literatūros sąrašas. Laidai, šynos, aparatai, prietaisai ir konstrukcijos turi būti parenkami tiek pagal normalaus darbo sąlygas (atitinkančias darbo įtampą ir srovę, tikslumo klasę ir pan.), tiek ir pagal trumpojo jungimo sąlygas (terminis ir dinaminis poveikis, komutacinė geba). Skirstyklų skirstomieji įrenginiai privalo turėti aiškius užrašus, nurodančius atskirų grandinių ir skydų paskirtį. Užrašai turi būti įrenginio priekinėje dalyje, o esant dvipusei priežiūrai - taip pat ir įrenginio antrojoje pusėje, įvertinant elektros įrenginių antrinių grandinių reikalavimus. Skirstyklų dalys, priklausančios skirtingoms srovės rūšims ir įtampoms, turi būti įrengtos, išdėstytos bei pažymėtos taip, kad jas būtų galima tiksliai atpažinti. Visame įrenginyje fazių ir polių tarpusavio išdėstymas turi būti vienodas. Šynos turi būti nudažytos pagal Europos standarto IEC 446. Skirstyklose turi būti užtikrinta galimybė prijungti kilnojamuosius įžemiklius. Visos metalinės skirstyklų dalys turi būti nudažytos arba padengtos antikorozine danga. Įrenginiai turi būti įžeminti pagal elektros įrenginių įžeminimo ir apsaugos nuo viršįtampių reikalavimus. Neinstruktuotam personalui prieinamose patalpose įrengiamų skirstyklų srovinės dalys turi būti uždengtos ištisiniais atitvarais. Jeigu įrengiama skirstykla turi atviras srovines dalis, tai ji turi būti atitverta. Šiuo atveju atitvaras turi būti tinklinis, ištisinis arba mišrusis ir ne žemesnis kaip 1,7 m. Atstumas nuo tinklinio atitvaro iki įrenginio neizoliuotų srovinių dalių turi būti ne mažesnis kaip 0,7 m. Laidų antgaliai ir kabelių galūnės turi būti skirstyklos įrenginio viduje.


Turi būti įvertinami gamintojo naudojimo dokumentuose nurodyti elementų, pagamintų iš organinių medžiagų, izoliacijos varža turi būti matuojama 2000-2500 v įtampos megommetru.

Izoliacijos varžos turi būti ne mažesnės už nurodytas l lentelėje. Antrinių grandinių izoliacijos varža matuojama 500-1000 įtampos megommetru. Kiekvieno prijungimo antrinių grandinių (relių, prietaisų, srovės ir įtampos transformatorių antrinių grandinių)skirstyklų įrenginių pirminių grandinių bandymo įtampa parenkama pagal lentelę. Porcelianinės izoliacijos bandymo trukmė - l min. , kietos organinės narvelių izoliacijos - min. Antrinių grandinių ir valdančiųjų elektromagnetų izoliacsusijungiančių kontaktų ašys gali nesutapti ne daugiau kaip 4-5 min. Vertikaliosios kištukinės dalys ir ištraukiamo vežimėlio atsiskiriantieji kontaktai gali nesutapti 8-14 mm. Judančių kontaktų įspaudimo gylis į nejudančius turi bleistinoji ominių varžų vertė nurodyta gamintojo instrukcijoje. Jei gamintojo instrukcijoje varbandoma kartus ištraukiant elementą su vežimėliu ir tikrinant pagrindinės grandinės išsiskiriančių kontaktų susijungimą, užtvarinio mechanizmo darbą, blokuotes ir fiksatorius. Mechaniniai bandymai atliekami atsižvelgiant į gamintojų reikalavimus. Bandymo aparatų ir ksį izoliacijos įtampa tarp srovėlaidžių dalių ir žemės bei tarp polių nurodyta skliausteliuose.

Jeigu gamintojo dokumentacijoje nurodyta, kad bandymai buvo atliekami žemesne įtampa, tai bandomoji įt šio skyriaus taisyklės taikomos kintamosios srovės iki 1000 v įtampos ir nuolatinės srovės iki 1500 v įtampos skirstykloms, įrengiamoms patalpose ir lauke su skirstymo, valdymo ir relių skydais bei pultais, narvelių įrenginiais, spintomis, rinklėmis ir šynų įvadais, aukštesnės kaip 1000 v įtampos kintamosios srovės stacionariosioms skirstykloms ir pastotėms, 100 kw ir didesnės vienetinės galios puslaidininkinių keitiklių agregatų stacionarioms keitiklinėms pastotėms ir įrenginiams, skirtiems pramoniniams vartotojams maitinti bei stacionariųjų rūgštinių akumuliatorių baterijų įrenginiams. Taisyklės negalioja specialioms skirstykloms ir pastotėms, reglamentuojamoms ypatingomis techninėmis sąlygomis. Taisyklės netaikomos kilnojamiesiems elektros įrenginiams, elektrifikuoto geležinkelio traukos pastotėms, specialiems keitikliniams įrenginiams (pvz. , dujoms valyti, laboratorijoms ir pan. ) ir specialiosios paskirties akumuliatorių baterijų įrenginiams.

Skirstyklų eksploatavimas. (2011 m. Gruodžio 10 d.). http://www.mokslobaze.lt/skirstyklu-eksploatavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 18:53