Skirtingo amžiaus žmonių požiūrio į euro įvedimą Lietuvoje tyrimas


Įvadas. Tyrimo metodika. Žmonių nuomonė apie eurą. Kainų pasikeitimas prieš euro įvedimą. Turimas žinių kiekis apie eurą. Dvigubas kainų rašymas. Prisitaikymas prie naujos valiutos. Išvados. Literatūra.

Žinant tai, jog Lietuva 2015 metų sausio 1 d. įsives eurą, Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto studentės atliko skirtingo amžiaus žmonių požiūrio į euro įvedimą tyrimą. Tyrimas padės atskleisti, kaip žmonės vertina naują valiutą.

Darbo tikslas – išsiaiškinti žmonių požiūrį į euro įvedimą.

Darbo uždaviniai:

1. Išsiaiškinti skirtingo amžiaus žmonių nuomonę apie euro įvedimą.

2. Išsiaiškinti, kokį kainų pokytį mato atskirų amžiaus žmonių grupės.

3. Išanalizuoti ar žmonės yra pakankamai supažindinti su nauja valiuta.

4. Išanalizuoti ar žmonės yra klaidinami dėl dvigubo kainų rašymo.

5. Ištirti, kokiai amžiaus grupei bus sunkiausia prisitaikyti prie naujos valiutos.

Besirinkdamos anketų rūšį, nusprendėme respondentams pateikti anonimines anketas, kad į jas atsakydami galėtų laisvai bei nevaržomai išreikšti savo nuomonę.

Daugiausiai apklausoje savo nuomonę išreiškė studentai, jų buvo net 100. Antroje vietoje pagal socialinę grupę pasireiškė dirbantys žmonės. O kitų respondentų grupių buvo ženkliai mažiau: pensinio amžiaus žmonių buvo 17, bedarbių – 11, o moksleivių – 10.

Šiame tyrime respondentų buvo klausiama ar jie yra patenkinti, kad Lietuva 2015 metais įsives naują valiutą. (2.3 pav)

Diagramoje matoma, kad 59 % apklaustųjų yra nepatenkinti dėl naujos valiutos įvedimo, o 41 % pasisako už euro įvedimą. Lyginant mūsų tyrimo gautus rezultatus ir ,,Eurobarometro“ duomenis (apklausta 1000 respondentų), galime teigti, jog žmonių požiūris į euro įvedimą ženkliai nepasikeitė. ,,Eurobarometro“ rezultatai pavasarį rodė, jog 47 % respondentų pritarė euro įvedimui, o mūsų gruodžio mėnesio tyrimas rodo, jog šiuo klausimu yra patenkinti 41 %.

Apklausos duomenys rodo, kad net 65,85 % moterų ir 48,19 % vyrų nenori atsisakyti lito ir naujos valiutos įvedimu nėra patenkinti. Žinoma, dalis respondentų pritaria euro įvedimui. Labiausiai dėl to džiaugiasi vyrai – 51,81 % yra dėl to patenkinti.

Atsižvelgiant į respondentų amžių, buvo sudaryta diagrama, kuri atspindi, kaip skirtingo amžiaus žmonės vertina euro įvedimą. (2.5 pav)

Diagramoje aiškiai išsiskiria, jog visų amžiaus grupių respondentai pastebi, kad kainos didėja. Taip teigia po 70 % atsakiusiųjų iš pirmosios (iki 30 metų) ir trečiosios (virš 50 metų) amžiaus grupių, bei 58% respondentų priklausančių amžiaus grupei nuo 30 iki 50 metų. Maža dalis apklaustųjų (nuo 4 iki 11 %) iš visų trijų amžiaus grupių teigia, jog pastebi kainų mažėjimą. 25 % respondentų, esantys iki 30 metų grupėje, teigia, jog nepastebi jokių kainų pokyčių. Tokią pat nuomonę turi ir 36 % apklaustųjų iš antros (30 – 50 metų) ir 19 % iš trečios amžiaus grupės. Žvelgiant į ,,Eurobarometro“ atlikto tyrimo duomenis dauguma Lietuvos gyventojų (84%) baiminosi, kad euro įvedimas sąlygos kainų didėjimą. Žmonių baimė dėl kainų pokyčio pasiteisino, nes mūsų atliktas tyrimas parodė, jog respondentai pastebi kainų augimą.

Diagramoje matoma, kad daugiausiai informacijos apie euro įvedimą žmonės sužino iš televizijos ir spaudos. Tyrimas parodė, jog mokiniai, studentai, dirbantys žmonės, bedarbiai ir pensininkai didžiąją dalį reikiamos informacijos gauna iš paminėtų šaltinių. Pensinio amžiaus žmonės išskyrė dar vieną šaltinį – radiją. Ir šis informacijos gavimo būdas sudaro 32 %. Dirbantys žmonės dažniausiai informaciją gauna iš spaudos, o studentai daugiausiai iš televizijos.

Gauti duomenys rodo, kad 120 respondentų žino, kur kreiptis dėl papildomos informacijos apie eurą, o 86 – nežino. Apibendrinant galima teigti, kad apklausti respondentai yra pakankamai supažindinti su nauja valiuta bei žino kur kreiptis, norėdami gauti daugiau informacijos.

Atliktas tyrimas parodė, kad labiausiai dvigubas kainų rašymas klaidina vyresnio amžiaus asmenis. Šį faktą patvirtino jų atsakymai, kurie sudarė net 78 % iš visų atsakiusiųjų pensinio amžiaus žmonių. Pirmos ir antros amžiaus grupių atsakymai, dėl dvigubo kainų rašymo taip pat rodo, jog toks rašymas juos klaidina, jų atsakymai siekė 62 – 65 %.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 83 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (3674 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ingrida
  • Skirtingo amžiaus žmonių požiūrio į euro įvedimą Lietuvoje tyrimas
    10 - 8 balsai (-ų)
Skirtingo amžiaus žmonių požiūrio į euro įvedimą Lietuvoje tyrimas. (2015 m. Gegužės 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/skirtingo-amziaus-zmoniu-poziurio-i-euro-ivedima-lietuvoje-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 11:19
×