Skolų tiekėjams apskaita


Apskaitos kursinis darbas.

Įvadas. Trumpai apie įmonės skolas ir įsipareigojimus. Įsipareigojimų smaprata. Įsipareigojimų klasifikavimas. Įsipareigojimų pavyzdžiai ir sąskaitos. Skolų tiekėjams apskaita. Pirkimų ir skolų tiekėjams apskaitos ciklo etapai. Skolų tiekėjams registravimas. Grynųjų pirkimų apskaita. Pirkimo nuolaidos-diskontai (bruto būdas). Pirkimo diskontai (neto būdas). Privalumai naudojantis nuolaidomis (diskontais). Prekių nukainojimai ir grąžinimai. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka pirkimams ir tuo pačiu skoloms tiekėjams. Atsiskaitymų su skolomis tiekėjams apskaitos tobulinimas. Ab „Panevežio statybos trestas“ analizė. Trumpai apie įmonę. Finansų valdymas ir apskaita. Skolų tiekėjams apskaita. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Priedai. Priedas.


Kursinio darbo temos aktualumas. Kaip verslas yra sudėtinga ir atsakinga žmonių veiklos sritis, taip ir kiekviena apskaita, kaip pvz. skolų tiekėjams apskaita, yra atsakinga ir sudėtinga, apskritai, visos buhalterinės apskaitos sritis. Būtent, skolų tiekėjams apskaita ir yra mano kursinio tema. Norint suprasti skolų tiekėjams apskaitos metodiką, būtina išsiaiškinti pirkimų ir skolų tiekėjams ciklo etapų esmę, kadangi tik perkant iš tiekėjų mums reikalingas prekes, mes galime jiems įsiskolinti.

Iš tiesų neįsivaizduojų savęs kaip finansininkės, bet, kaip jau minėjau, įsivaizduojų, kaip darbuotoją atsakingą už pirkimus. Į šias pareigybes tik tinkamų tiekėjų ieškojimas kažkiek yra susijęs su apskaita, skolų tiekėjams apskaita, kurią nors ir būdama tik pirkimų specialistė norėčiau puikiai išmanyti, nes tai, kaip jau minėjau, yra atsakinga buhalterinės apskaitos sritis.

Darbo tikslas. Išnagrinėti skolas tiekėjams tiek teoriniame, tiek praktiniame lygmenyje.

Detaliau darbo tikslas gali būti apibūdinamas šiais uždaviniais:

remiantis moksline literatūra išanalizuoti skolas tiekėjams, t.y. pateikti ir apibūdinti pirkimų ir skolų tiekėjams apskaitos ciklus; pateikti skolų tiekėjams registravimo ypatybes apskaitoje; išsiaiškinti grynųjų pirkimų apskaitos ir skolų tiekėjams apskaitos sąsajas;

remiantis AB „Panevežio statybos trestas“ duomenimis išanalizuoti skolų tiekėjams apskaitą joje ir užpildyti pirminius apskaitos dokumentus: Sąsakaitą-faktūrą, Kasos pajamų orderį, Kasos išlaidų orderį, Įmonės skolų apskaitos kortelę.

Mano įnašas į pasirinktą kursinio temą. Analizuodama skolų tiekėjams apskaitą, koncentavausi ne tik į šią siaurą sritį, bet apėmiau ir neatsiejamus nuo jos pirkimus, o tai lengviau leido suprasti skolų tiekėjams esmę. Taip pat kursiniame atlikau ir praktinę dalį, analizavau įmonę, ko nei viename nagrinėtame vadovėlyje neradau. Praktinei daliai atlikti internetiniuose puslapiuose rinkau pirminiams apskaitos dokumentams užpildyti reikiamus duomenis, todėl tai neabejotinai bus nauja.

Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, pagrindinės 2 dalys: teorinė (išskirta į 1 ir 2 dalis) ir praktinė (3 dalis) bei išvados. Darbas susideda iš 38 puslapių, kuriuose yra pateikti 2 paveiksliukai ir 6 priedai. Panaudotos literatūros sąrašą sudaro 12 šaltinių.

Remiantis moksline literatūra, nors ir be jos visai aišku, jog skolų tiekėjams apskaita yra atsakinga ir sudėtinga, apskritai, visos buhalterinės apskaitos sritis ir ne mažiau svarbus momentas versle.

Įmonės įsipareigojimai gali būti finansiniai ir nefinansiniai. Įsipareigojimus priskirti finansiniams ar ne, priklauso nuo to, kaip juos reikės vykdyti, tai yra ar įvykdant įsipareigojimą bus atsiskaitoma pinigais ar kitu finansiniu turtu, ar bus perduodamas nefinansinis turtas, pavyzdžiui, prekės. Prie finansinių įsipareigojimų priskiriami sutartiniai įsipareigojimai sumokėti pinigus ar perduoti kitokį finansinį turtą. (Lakis, 2009)

Finansinių įsipareigojimų pavyzdžiai: mokėtinos paskolos, mokėtinos palūkanos ir mano nagrinėjama tema, skolos tiekėjams. Sudarant finansines ataskaitas, balanse įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiai įsipareigojimai tai tokie įsipareigojimai, už kuriuos, įmonė privalės atsiskaityti vėliau nei per metus nuo balanso datos. (Lakis, 2009) Kitaip tariant, ilgalaikiai įsipareigojiami reiškia, jog įmonė skolintomis lėšomis arba materialiosiomis vertybėmis galės naudotis ilgesnį laiką. Ši ypatybė turi reikšmę apibūdinant įmonės kapitalą. Nuosavas kapitalas plius ilgalaikiai įsipareigojimai apibūdinami kaip pastovus kapitalas. Pakankamas pastovaus kapitalo dydis užtikrina stabilesnę finansinę situaciją įmonėje. Pavyzdinėje balanso formoje ilgalaikiams įsipareigojimams parodyti skirtos šios eilutės (Lakis, 2009):

ilgalaikius, kurie nesusiję su rinkos kainomis (pvz. skolos tiekėjams);

trumpalaikius, kurie nesusiję su rinkos kainomis (pvz. skolos tiekėjams).

Kaip prieš tai minėjau, kad finansiniai įsipareigojimai yra skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. Taip pat buvo minėta, kad vienas iš finansinių įsipareigojimų pavyzdžių yra skolos tiekėjams, kurios gali būti tiek ilgalaikės, tiek trumpalaikės, dažniausiai pastarosios.

 • Apskaita Kursiniai darbai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Ramse
 • 39 puslapiai (7788 žodžiai)
 • Universitetas
 • Apskaitos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 588 KB
 • Skolų tiekėjams apskaita
  9.1 - 9 balsai (-ų)
Skolų tiekėjams apskaita. (2016 m. Vasario 17 d.). http://www.mokslobaze.lt/skolu-tiekejams-apskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 13:53