Skundas dėl antstolio veiksmų


Skundas dėl antstolio veiksmų pavyzdys. Antstoliu apskundimas.

Santrauka. Įvadas. Antstolio statusas. Antstolių veikla. Antstolių veiklos principai. Antstolio veikla. Antstolių funkcijos. Vykdomųjų dokumentų vykdymas. Faktinių aplinkybių konstatavimas. Dokumentų perdavimas fiziniams ar juridiniams asmenims. Skundas dėl antstolių veiksmų. Išvados. Literatūra.

Šio darbo tikslas išanalizuoti antstolio sąvoką; aprašyti antstolių vykdomas vykdomas funkcijas; susipažinti su antstolio darbo veikla ; išanalizuoti kada ir kaip galima apskųsti antstolio vykdomą veiklą; sužinoti kada antstolio apskundimas gali pakenkti o kada padėti.

Rašydama darbą ir stengdama suprasti antstolių apskundimo pagrindą susidarė nuomonė ,jog žmonės vis dar nėra susipažinę su įstatymais todėl kartais patys nežinodami nei savo teisių nei pareigų gali nukentėti.

Darbo uždaviniai :

Išsiaiškinti antstolio sąvoką.

Aprašyti antstolio veiklą.

Aprašyti antstolio funkcijas ir kaip jas vykdo antstoliai.

Nustatyti, kada ir kur pateikiami antstolio skundai.

Temos aktualumas: Antstolių vykdomos veiklos svarba tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, yra labai didelė. Kiekvienas iš mūsų ko gero dažnai girdime apie jų vykdomus išieškojimus ne tik žiniasklaidoje ,bet ir savo aplinkoje. Todėl ,manau , svarbu kiekvienam susipažinti su jų vykdoma veikla.

Taigi antstoliai yra savarankiškas teisines paslaugas teikiantys asmenys. Į šias pareigas asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą ir nepriekaištingą reputaciją, yra atrenkami tik viešojo konkurso būdu. Antstoliai vykdydami savo veiklą vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konsttucija, Lietuvos Respublikos Antstolių įstatymu, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodeksu, Antstolių profesinės etikos kodeksu bei kitais įstatymais, kitais tesės aktais.

Taip pat prie išskiriamų principų įvardijamas skaidrumo principas, kurio reikšmė – antstolis teikia informaciją apie savo veiklą tik tiems asmenims, kurie turi teisę gauti šią informacija pagal teisės aktus. Šis principas taipogi reiškia ir tai, jog antstolis priimdamas savo sprendimus, juos motyvuoja.

Vienas svarbiausių ir mano nuomone akivaizdžių principų, sąžiningumo principas, kuriuo vadovaujasi ne vien tik antstoliai vykdydami savo veiklą, tačiau ir visi kiti dori valstybės piliečiai. Šis principas nurodo, kad antstolis neapgaudinėja, nesukčiauja, vykdo sąžiningą konkurenciją tarp savo kolegų ir vengia nesąžiningo pranašumo tarp jų siekimo veiksmų.

Aktualus yra ir sekantis principas, kuriame skelbia pagarbą įstatymui ir žmogaus teisėms. Jo reikšmė – antstolis savo veiksmus grindžia pagarba žmogui, visuomenei ir valstybei. Taip pat veikdamas pagal valstybės jam suteiktus įgaliojimus, jis gerbia ir laikosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, tarptautinių sutarčių, įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat privalo gerbti ir nepažeisti kitų asmenų teisių, o savo veikla (veiksmais ir siūlomais sprendimais), negali skatinti visuomenės nepasitikėjimo teismais, antstoliais ar kitomis valstybės institucijomis. Šis principas taip pat deklaruoja pagarbą teismams ir jų sprendimams, todėl antstolis negali vengti vykdyti įsisenėjusių teismų sprendimų, kurie priimti jo atžvilgiu.

Nešališkumo ir objektyvumo principas nurodo, jog antstolis turi vengti asmeniškumo ir išankstinio nusistatymo priimdamas sprendimus savo veiklos metu, jis privalo atsižvelgti į objektyvias aplinkybes.

Panašaus pobūdžio kaip ir pagarbos įstatymui ir žmogaus teisėms principas, yra išskiriamas ir tiesiog pagarbos principas, kurio esmė yra pagarba tiek savo, tiek kitų antstolių kontorų darbuotojų, tiek ir kitų institucijų darbuotojų darbui. Jis gerbia vykdymo proceso dalyvius ir suinteresuotus asmenis. Taip pat svarbi šio principo reikšmė, jog antstolis visuomet savo nuomonę turi išreikšti neįžeidžiančiai.

Kitas Lietuvos Respublikos Antstolių etikos kodekso nustatytas principas yra bendradarbiavimo principas. Jis reiškia, jog antstolis savo santykius su kitais kolegomis (Lietuvos antstolių rūmais, kitais antstoliais, teisinių profesijų atstovais bei visomis kitomis institucijomis) turi grįsti abipusiškumo ir geranoriškumo kriterijais, nevengti bendradarbiauti.

Lietuvos Respublikos Antstolių įstatyme , antstolių profesinės etikos kodekse taip pat kituose įstatymuose (Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartyse, kituose įstatymuose ir teisės aktuose) antstolio funkcijų vykdymui suteiktas gan didelis prioritetas, kuris įtvirtina šiuos principus : paslaugų tiekimas neturi trukdyti antstoliui atlikti įstatymų nustatytų funkcijų, o taip pat teikdamas paslaugas antstolis turi ir privalo vengti interesų konflikto bei kitų aplinkybių, kurios galėtų sukelti abejonių dėl antstolio objektyvumo bei nešališkumo atliekant įstatymų numatytas funkcijas, bendradarbiavimas, geranoriškumas ir pagarba yra taip pat svarbūs principai, kuriais vadovaujantis siekiama darnesnės ir teisingesnės antstolių darbo sistemos. Taip pat viena iš svarbiausių aplinkybių tai, jog antstolis negali atsisakyti vykdyti savo funkcijų, išskyrus įstatymo nustatytus atvejus, kurie laikomi išimtiniais, taigi funkcijų vykdymas antstoliui yra ne tik jo teisė, bet pirmiausia ir jo profesinė pareiga.

  • Microsoft Word 48 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (4787 žodžiai)
  • Kolegija
  • Monika
  • Skundas dėl antstolio veiksmų
    10 - 3 balsai (-ų)
Skundas dėl antstolio veiksmų. (2016 m. Sausio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/skundas-del-antstolio-veiksmu.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 22 d. 09:58
×