Skurdas Europos šalyse tyrimas


Fišerio stjudento spss programa apskaiciuoti ekonometrija. Multikolinearumas tai. Autokoreliacija pagal vif. Tiesine daugialype regresija skurdas. Skurdo tyrimai. Skurdo mazinimo tyrimas. Bvp vienam gyventojui lietuvoje analize. Skurdas metodai. Skurdas referatas.

Referatas apie skurdą. Įvadas. Skurdo samprata. Skurdą lemenčios priežastys. Skurdo rodikliai. Tyrimo duomenys. Išskirtys. Autokoreliacija. Heteroskedastiškumas. Multikolinearumas. Daugialypė regresija. Išvados. Literatūra. Priedai.

Tyrimo objektas: skurdas Europos šalyse 2006 -2009 m.

Tikslas: atlikti Europos šalių 2006 – 2009 metų skurdo analizę.

Uždaviniai:

•Patikrinti, ar pasirinkti veiksniai turi įtakos skurdui;

•Pateikti išvadas.

Tyrimo metodai: statistinių duomenų surinkimas ir analizė SPSS programa.

Siekiant nustatyti skurdą lemiančias priežastis remiantis teorija buvo pateikti šie veiksniai: nedarbas (X1), BVP vienam gyventojui(X2),neišsilavinimas(X3).

Išskirčių buvo ieškoma keturiais metodais: stebėjimo įtakos indekso, standartizuotos liekanos, Kuko mato bei grafiniu.Rastos išskirtys buvo pašalintos.

Atliekant Durbin-Watson testą gauta teigiama autokoreliacija, todėl buvo apskaičiuoti duomenų pokyčiai, panaikintos naujos išskirtys, ir autokoreliacijos nebeliko. Su duomenų pokyčiais buvo atliekami kiti skaičiavimai.

Analizuojami duomenys pagal White‘o testą nepasižymi heteroskedastiškumu, jiems būdingas homoskedastiškumas.

Multikolinearumas buvo nustatomas pagal porinių koreliacijų matricą bei VIF statistiką. Metodas parodė, kad kintamiesiems nėra būdingas multikolinearumas, nes VIF reikšmės nėra didensnės nei 4.

Norint išsiaiškinti ar sudarytasis modelis tinka skurdo prognozei nusakyti yra taikomi Fišerio (FINV) ir Stjudento (TINV) kriterijų apskaičiavimo būdai. Nustatėme, kad Stjudento gautieji koeficientai yra didesni už Fkrit. reikšmę o tai reiškia, kad 95% reikšmingumo lygmeniu galime teigti, jog visi koeficientai esantys šalia nepriklausomų kintamųjų yra nelygus nuliui, o sudarytas modelis prognozavimui yra tinkamas. Taip pat, buvo nustatyta Fišerio koeficiento reikšmė. Juo nustatyta, kad neišsilavinimo koeficientas yra statistiškai reikšmingas, nes t reikšmė yra didesnė už tkrit. reikšmę, o nedarbas bei BVP yra statistiškai nereikšmingi, nes apskaičiuotos t reikšmės yra mažesnės už tkrit. reikšmę.

Sudarant modelį nustatyta tiesinė priklausomybė: Skurdas(Y)=0,123-0,080X1+0,000044X2+0,101X3. Įvertinant modelio kokybę, nustatyta MAPE paklaida sudaro 97,84%, o tai reiškia, kad modelis labai nekokybiškas, nes MAPE >10%, tad netinka būsimam skurdo prognozavimui. Atlikus visą analizę ir įvertinus gautus rezultatus, paaiškėjo, jog sudarytas modelis yra statistiškai nereikšmingas.

Darbo pradžioje išklelta hipotezė, kad skurdą lemia nedarbas, BVP vienam gyventojui ir neišsilavinimas pagal sudarytą modelį, nepasitvirtino.

  • Ekonomika Referatas
  • Microsoft Word 146 KB
  • 2013 m.
  • 24 puslapiai (4188 žodžiai)
  • Jurga
  • Skurdas Europos šalyse tyrimas
    10 - 1 balsai (-ų)
Skurdas Europos šalyse tyrimas. (2013 m. Vasario 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/skurdas-europos-salyse-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 07:28
×