Skurdo mieste ir kaime lyginamoji analizė


Skurdo mieste ir kaime lyginamoji analizė. Referatas. Įvadas. Skurdo samprata. Skurdo priežastys. Kas Lietuvoje skursta ? Skurdo mieste ir kaime palyginimas. Išvados. Literatūra. Įvadas. Darbo tikslas – atlikti skurdo mieste ir kaime lyginamąją analizę. Skurdo samprata. Skurdo mieste ir kaime palyginimas. Šiuo metu Lietuvos regionuose yra ryški miesto ir kaimo dichotomija. Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo duomenimis skurdo rizikos lygis Lietuvoje 2009 m. Disponuojamąsias pajamas, mažesnes už skurdo rizikos ribą, mieste gavo 16,2 procento, kaime – 28,4 procento gyventojų. Lazutka R. (2006) Ateityje skurdas trauksis iš kaimo į miestą.

Darbo tikslas – atlikti skurdo mieste ir kaime lyginamąją analizę.

Skurdas skirstomas į dvi koncepcijas: absoliutųjį skurdą ir santykinį skurdą. Pastarasis apibrėžimas remiasi individo ar socialinės grupės gyvenimo lygio santykiu su vidutiniu gyvenimo lygiu šalyje vertinimu. Absoliutusis skurdas apibrėžia žmonių grupes, kurie negali patenkinti savo svarbiausių egzistencinių poreikių.

Skurdo mažinimo strategijoje bendroji skurdo sąvoka apibūdinama per konkrečias gyvenimo situacijas, skurdas – tai alkis, pastogės neturėjimas, sergant nesuteikiama laiku pagalba, negalėjimas lankyti mokyklos, nemokėjimas skaityti, sklandžiai kalbėti, darbo neturėjimas, nuolatinės baimės dėl ateities jausmas, bejėgiškumas, laisvės ir atstovavimo neturėjimas, žmoniškosios esmės paminimas. Pasak skurdo mažinimo strategijos skurdas riboja žmogaus galimybes gyventi tinkamomis sąlygomis, laisvėje, ilgai, sveikai ir kūrybingai, – gyventi oriai ir kitu gerbiamam.

Pagal skurdo mažinimo strategiją atitikmenį pagal nurodytus kriterijus turėtų būti visuomeninės grupės, kurios yra žemiau skurdo ribos (skurdo riba – tai oficialiai nustatytas minimalus pajamų dydis, būtinas skurdui išvengti, kitaip tariant tokie žmonės jau sudarytų socialinę atskirtį. Artimiausia sąvoka socialinės rizikos grupėms būtų nepritekliaus sąvoka. Skurstančiaisiais vadinami ne tie žmonės, kurie yra žemiau skurdo ribos, bet kurių pajamos, palyginti su kitų tos pačios visuomenės žmonių pajamomis, yra santykinai žemos ir neleidžia palaikyti tokio gyvenimo lygio, kuris yra priimtinas tam tikroje šalyje. Remiantis pastaruoju apibrėžimu skurstantiesiems galima priskirti socialinės rizikos grupes, į kurias įeina tokios socialinės grupės kaip senyvo amžiaus žmonės, invalidai, bedarbiai, žmonių grupės, turinčios vienokių ar kitokių priklausomybių, mažas pajamas arba išvis nuolatinių pajamų neturinčios šeimos – iš jų daugiavaikės šeimos, ligoniai, asmenys, kurie grįžę iš įkalinimo įstaigų, nusikaltėlių aukos, užsieniečiai, gavę prieglobstį šalyje.

Absoliutus ar kraštutinis skurdas ištinka kai žmonėms trūksta pagrindinių būtiniausių dalykų išgyvenimui. Pavyzdžiui, jie badauja, jiems trūksta švaraus vandens, tinkamo būsto, nepakanka drabužių ar vaistų ir žmonės kovoja dėl savo gyvybės. Šie reiškiniai labiausiai būdingi besivystančioms šalims, tačiau kai kurie žmončs Europos Sajungoje (ES), pavyzdžiui benamiai ar

romai, tam tikrose vietovčse vis dar patiria šio tipo kraštutinį skurdą.

Santykinis skurdas yra toks skurdas kai tam tikrų žmonių gyvenimo būdas ir pajamos yra tiek mažesnės už bendrą gyvenimo standartą šalyje ar regione, kuriame jie gyvena, kad jiems sunku gyventi įprastą gyvenimą ir dalyvauti įprastoje ekonominėje, socialinėje ir kultūrinėje veikloje. Šis paaiškinimas skirtingai taikomas kiekvienoje šalyje atsižvelgiant į daugumos gyvenimo normas. Nors šis skurdas nėra toks kraštutinis kaip absoliutus skurdas, santykinis skurdas vis tiek yra labai rimta ir žalinga problema.

Skurdo gylis (tarpsnis) – skurstančių asmenų išlaidų nuokrypis nuo skurdo ribos. Skurdo gylis

Tiek absoliutaus, tiek santykinio skurdo lygis yra nustatomas remiantis skurdo riba. Skurdo riba – tai dydis, reikalingas minimaliam nustatytam gyvenimo visuomenėje standartui pasiekti.

Vardinant mums įprastas skurdo priežastis, galima pabrėžti, kad svarbiausios ir didžiausią įtaką turinčios priežastys yra:

Tai ne baigtinis sąrašas. Dažnai socialinėje atskirtyje gyvena mūsų nepastebėti neįgalieji bei vieniši asmenys. Be to, ne vien skurstantys sunkiai gyvena. Daug mokytojų, bibliotekininkų ir kitų profesijų žmonių, kuriems mokami maži atlyginimai ir kurie augina vaikus, vos suduria galą su galu.

  • Ekonomika Analizė
  • Microsoft Word 27 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (3150 žodžiai)
  • Rūta
  • Skurdo mieste ir kaime lyginamoji analizė
    10 - 8 balsai (-ų)
Skurdo mieste ir kaime lyginamoji analizė. (2015 m. Birželio 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/skurdo-mieste-ir-kaime-lyginamoji-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 22:41
×