Skurdo rizikos rodikliai ir jų lyginamasis vertinimas


Ekonomikos referatas. Įvadas. Skurdas ir jo atsiradimo priežastys. Skurdo rizikos riba. Skurdo rizikos lygis. Skurdo rizikos gylis. Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių skurdo palyginimas. Kova su skurdu Lietuvoje. Išvados. Informacijos šaltiniai.


Pirmą kartą skurdo sąvoka buvo paminėta antroje XVIII a. pusėje. Tais laikais skurdas buvo suprantamas kaip nepakankamas pajamų kiekis, norint įsigyti būtiniausių reikmenų (maisto, drabužių ir kt.), norint išlaikyti asmens fizinį pajėgumą.

Nepiniginis skurdas apima platesnį socialinių, demografinių ir kitų panašių rodiklių bei asmens charakteristikų spektrą (pvz., išsilavinimo lygio, sveikatos būklės, socialinių paslaugų prieinamumo, gyvenimo trukmės ir kt. rodiklius)

Problema: Skurdo rizikos rodiklių kitimo priežastys

Tikslas: Nustatyti, skurdo rizikos rodiklių pokyčius ir tai lėmusias priežastis.

Literatūroje skurdas dažniausiai apibrėžiamas kaip tam tikros socialinės grupės gyventojų ekonominių išteklių nepakankamumas norint įsigyti ekonominių gėrybių, t. y. negalėjimas (nesugebėjimas) pasiekti tam tikro gyvenimo lygio, kuris užtikrintų minimalius individo ir jo šeimos poreikių patenkinimus. Šis lygis siejamas su paprasto, nekvalifikuoto darbuotojo, dirbančio lengvą, nesudėtingą darbą paprastomis sąlygomis, normaliu darbo jėgos reprodukavimu.

Skurdo atsiradimo priežasčių yra įvairių. Viena pagrindinių skurdo priežasčių Lietuvoje yra nedarbas, ypač ilgalaikis. Susidūrę su nedarbo problema žmonės neturi galimybės pakankamai užsidirbti, dėl to yra sukuriamos nuolatinės skurdo situacijose. Taip pat kai kurioje literatūroje viena iš skurdo priežasčių yra laikoma žmonių emigracija, kadangi emigruoja daugiausiai jauni ir darbingo amžiaus žmonės, o dėl šios priežasties dirbantiems Lietuvoje žmonėms tenka didesnė mokestinė našta norint išlaikyti senyvo amžiaus žmones. Taip pat viena iš skurdo priežasčių laikoma išsilavinimo stoka, kadangi tai mažina asmens konkurencingumą darbo rinkoje, o taip pat ir didiną galimybę likti be darbo arba dirbti mažai apmokamą darbą. Skurdo atsiradimo priežastys yra ir kitos, tai mažos namų ūkių pajamos, nepilnos šeimos ir didelė vaikų išlaikymo našta.

Viršuje yra pateikta skurdo rizikos ribos formulė. M yra ekvivalentinių pinigų mediana, kuri yra apibrėžiama kaip namų ūkio disponuojamosios pajamas padalintos iš namų ūkio ekvivalentinio dydžio.

Nuo 2009 metų skurdo rizikos riba pradeda mažėti. Tam įtakos galėjo turėti tais metais vykusi ekonominė krizė, kurios metu kaip matome iš antro paveikslo padidėjo bedarbių skaičius, bei sumažėjo vidutinės disponuojamos pajamos.

2011 metais skurdo rizikos riba pradėjo didėti ir tik pernai metais pralenkė prieškrizinį lygį ir siekė 241 eurą vienam namų ūkio nariui. Skurdo rizikos ribos mažėjimui kaip visada įtakos turėjo disponuojamų pajamų didėjimas, kurios didėjo tiek dėl bedarbių skaičiaus mažėjimo tiek dėl keliamo minimalaus darbo užmokesčio.

Antras skurdo rizikos rodiklis dažniausiai naudojamas apibūdinti skurdo situacijai šalyje yra skurdo lygis. Šis rodiklis apskaičiuojamas dalinant gyventojų, kurių pajamos yra žemiau skurdo ribos, skaičių iš bendro gyventojų skaičiaus. Skurdo rizikos lygį statistikos departamentas apibrėžia kaip dalį asmenų, kurių ekvivalentinės piniginės disponuojamosios pajamos mažesnės už skurdo rizikos ribą.

Dar viena minėta skurdo priežastis mažos namų ūkio pajamas.

Kaip matome iš 4 paveikslėlio, skurdo rizikos gylis iki 2010 metų mažėjo. To priežastis galėjo būti ekonomikos pakilimas, kai skurstančiųjų skaičius buvo sumažėjęs, o žmonių darbo užmokesčiai buvo padidėję.

 • Ekonomika Referatai
 • 2015 m.
 • Lietuvių
 • Julita
 • 14 puslapių (2977 žodžiai)
 • Universitetas
 • Ekonomikos referatai
 • Microsoft Word 184 KB
 • Skurdo rizikos rodikliai ir jų lyginamasis vertinimas
  10 - 6 balsai (-ų)
Skurdo rizikos rodikliai ir jų lyginamasis vertinimas. (2015 m. Lapkričio 22 d.). http://www.mokslobaze.lt/skurdo-rizikos-rodikliai-ir-ju-lyginamasis-vertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 00:09