Slaugytojo vaidmuo paciento mokyme


Įvadas. Sveikatos ugdymas. Sveikatos ugdymo tikslas. Slaugytojo mokomoji veikla. Sveikatos mokymas. Sveikatos ugdymo sistema. Sveikatos ugdymo metodai. Slaugytojas kaip sveikatos mokytojas. Bendravimas slaugoje. Išvados. Literatūra.

Sveikata yra gebėjimas prisitaikyti prie gyvenimo sąlygų, panaudojant savo fizines, psichines, dvasines, kultūrines ir socialines pajėgas, jas išsaugojant ir plėtojant. Taigi, sveikata

Akcentuojama, jog sveikatos ugdymas gerina pacientų žinias, įgūdžius, dėl to mažėja galimų komplikacijų, gerėja pacientų sveikata bei jų gyvenimo kokybė, stiprėja ir pacientų autonomija, didėja pasitikėjimas savimi, sveikatos ugdymas padeda pacientui po įvairiausių pokyčių greičiau integruotis į visuomeninį gyvenimą Pacientų sveikatos ugdymas išskiriamas kaip viena iš svarbiausių slaugytojo funkcijų pvz., slaugytojai sveikus pacientus supažindina su ligų profilaktika, o sergančius apmoko teisingai vartoti vaistus, išaiškina gydymo režimą, supažindina su dietos ypatumais ar moko prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų. (A.Mažionienė, 2011).

Švietimas – svarbi slaugytojo edukacinės veiklos dalis. Tai viena iš pagrindinių ugdymo funkcijų, kurios realizavimo esmėje – žmonijos patirties bei fundamentaliųjų vertybių perteikimas, įvertinant kiekvienos asmenybės ir visuomenės poreikius; individas kaupia asmeninį šios patirties lobyną bei formuoja vertybes. Slaugytojo profesinėje veikloje švietimo funkcija yra viena iš pagrindinių ugdymo funkcijų, glaudžiai susijusi su informavimo funkcija. Realizuojant šią funkciją slaugytojas dirba ne tik su pacientais, jų šeimomis, bet ir visos bendruomenės ar visuomenės lygmeniu. (A.Mažionienė, 2011).

Slaugytojas turi organizuoti ir įgyvendinti sveikatos programas, nukreiptas prieš žalingus įpročius, nesveiką gyvenimo būdą, rūpintis įvairių ligų profilaktikos, šeimos planavimo, lytinio auklėjimo ir kitomis programomis.

Slaugytojai pagal savo kompetenciją turi savarankiškai konsultuoti pacientus slaugos ir sveikatos klausimais. Per sveikatos ugdymo konsultacijas galima padėti žmonėms suprasti savo elgesį ir daryti įtaką jų sveikatai. Sveikatos darbuotojai įkvepia žmones savarankiškai priimti sprendimus, kad gyvensena taptų sveikesnė (Šveikauskas, 2008).

Ugdytojo veikla yra įvairiapusė. Sisteminant galima išskirti tris ugdytojo veiklos ruožus:

Slaugytojui realizuojant ugdomąją veiklą privalomos profesinės žinios sveikos gyvensenos ir lėtinių ligų profilaktikos ir pagrindinių rizikos veiksnių kontrolės klausimais, sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos, mokymo, bendravimo ir bendradarbiavimo įtakos slaugos kokybei bei kt. klausimais. Dirbant profilaktinį ir šviečiamąjį darbą, reikalingas bendras supratimas apie svarbiausius ligų predisponuojančius veiksnius, ligų atsiradimo priežastis, aplinkybes ir pasekmes, būtina turėti žinių apie sveikatą žalojančius veiksnius. Tokiam darbui slaugytojui reikia socialinės psichologijos, sociologijos, pedagogikos, psichologijos, filosofijos, etikos, organizavimo ir vadybos teorijų bei kitų žinių. Sėkmingai edukacinei veiklai vykdyti be specialiųjų profesinių žinių ypač svarbu edukologijos žinios. Slaugytojui svarbu žinoti ir įvairius mokymo (–si) metodus, žinoti mokymo teorijas bei gebėti jomis remtis mokymo (–si) procese. Edukacinėms funkcijoms atlikti svarbu suvokti ir savo ugdymo veiklos prasmę; suprasti ugdymo reiškinį ir jį lemiančius veiksnius; būti susipažinus su mokomosios veiklos metodika, žinoti ugdymo tikslą, ugdymo vertybes bei tuo grįsti savo ugdomąją veiklą. (A. Mažionienė, 2011).

Slaugytojo edukacinei veiklai vykdyti be specialiųjų profesinių žinių svarbu suvokti mokymo proceso struktūrinius komponentus, žinoti informacijos teikimo ir jos įsisavinimo technologijas, žinoti mokymo ir ugdymo metodus, taikomus įvairioms žmonių grupėms (studentams, pacientams, jų artimiesiems, visuomenei), žinoti mokymąsi sąlygojančius veiksnius, būti susipažinus su psichologiniais žmogaus veiklos ypatumais, pedagogine ir bendravimo psichologija, išmanyti mokymo metodiką.

  • Slauga Referatas
  • Microsoft Word 35 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (3103 žodžiai)
  • Neringa
  • Slaugytojo vaidmuo paciento mokyme
    10 - 3 balsai (-ų)
Slaugytojo vaidmuo paciento mokyme. (2015 m. Gruodžio 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/slaugytojo-vaidmuo-paciento-mokyme.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 01:11
×