Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra Lietuvoje tyrimas


Įvadas. Tyrimo metodologija ir organizavimas. Smulkaus ir vidutinio verslo teorijos apžvalga. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata ir kvalifikacija. Smulkaus ir vidutinio verslo svarba ir fukcijos. Smuklaus ir vidutinio verlo plėtros kliūtys. Tyrimo rezultatai ir interpretavimas. Duomenys apie respondetus. Smulkų ir vidutinį verslą įtakojantys veiksniai. Išvados. Literatūros sąrašas.


Apibendrinant, galima sakyti, kad SVV turi didelę įtaką šalies ekonominio formavimosi procesui. Staigus SVV ekonominės svarbos padidėjimas savaime dar nereiškia šio sektoriaus sveiko augimo. Deja, šiuo metu Lietuvoje įvairių struktūrinių trūkumų ir kliūčių buvimas, trukdo SVV įmonėms efektyviai konkuruoti bendroje rinkoje, kas gali labai padidinti pereinamojo laikotarpio kaštus bei sulėtinti ekonominį vystymąsi Lietuvoje. Taigi svarbu atsakyti i klausimus, kokios kliūtys ir barjerai trukdo dinamiško, konkurencingo ir inovacinio SVV plėtrai

Tyrimo objektas - smulkioms ir vidutinėms įmonėms vystytis trukdantys veiksniai.

Išanalizuoti – išsiaiškinti pagrindines kliūtis trukdančias smulkių ir vidutinių įmonių sektoriui sėkmingai plėtotis.

Išanalizuoti SVV samprata, atskleidžiant pagrindines kliūtis ir įvertinant SVV plėtros tendencijas;

Aprašyti tyrimo rezultatus apie SVV plėtrą ir jos kliūtys Lietuvoje

Mano tyrimo metu buvo pasirinktos ir apklaustos Kretingos rajono smulkaus ir vidutinio verslo įmonės. Respondentų grupę sudarė 50 įmonių vadovų. Dalis anketų buvo užpildytos apklausus vadovus pačiose įmonėse, o dalis anketų užpildyta išsiuntus jas vadovams elektroniniu paštu. Respondentai buvo supažindini su tyrimo tema tikslais ir uždaviniais. Gautus rezultatus pateikiau diagramose procentine išraiška ir juos interpretavau.

Tyrimo tikslui pasiekti naudojama apklausa. Ji vykdoma dviem būdais: standartinė anketa, kuri respondentams buvo siunčiama elektroniniu paštu, arba dalinama SVV įmonės vadovams. Siekiant mažesnių respondentų laiko sąnaudų atsakant į anketą, bei neapsunkinant respondentų atsakinėjant į klausimus ir siekiant lengvesnio ir objektyvesnio duomenų apdorojimo, klausimyne buvo uždaro tipo klausimai. Klausimynas sudarytas autorės, remiantis teorine tyrimų metediologijos medžiaga.

Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo ekonominiam vystymuisi yra reikšmingas daugeliu aspektų. Išskiriami keturi pagrindiniai smulkaus ir vidutinio verslo vaidmenys (Stripeikis; Žukauskas; 2004; Misiūnas 2009):

Mokslinėje literatūroje (Misiūnas, 2009; Smulkaus ir vidutinio verslo valdymo žinynas, 2008) teigiama, kad nagrinėjant smulkaus ir vidutinio verslo reikšmę Lietuvos ekonomikai, svarbiausias dėmesys turi būti skiriamas trims pagrindiniams rodikliams: smulkaus ir vidutinių įmonių skaičiui, sukuriamų darbo vietų bei sukurtos pridėtinės vertės santykinei daliai. Todėl šie rodikliai pasirinkti kaip geriausiai atspindintys smulkaus ir vidutinio verslo vaidmenį Lietuvos ekonomikai socialiniu ir ekonominiu aspektu

Taigi, galima teigti, kad smulkus ir vidutinis verslas yra vienas iš svarbiausių ekonomikos augimo veiksnių, turinčių didžiulį poveikį bendrai Lietuvos ūkio raidai ir socialiniam stabilumui. Šis verslo sektorius greičiausiai pajunta rinkos pasiūlos ir paklausos pokyčius, prisitaiko prie jų, sukuria naujų darbo vietų, kovodamos dėl rinkos ir ieškodamos naujų sprendimų, sudaro puikias prielaidas inovatyviems produktams ir paslaugoms atsirasti.

Pasaulio banko darbo grupė Lietuvoje 2004m. atliko pagrindinį ekonomikos produktyvumo ir investitcijų klimato tyrimą (PICS). Pagal tyrimo rezultatus buvo nustatyti pagrindiniai verslo suvaržymai Lietuvos įmonėms (žr. 2 lentelę).

Šaltinis: sudarytas darbo autorės remiantis Pasaulio banko ataskaita ,,Lietuvos investiticijų klimato įvertinimas‘‘.

Taigi, pagal tyrimų rezultatus Lietuvoje yra penki didžiausi smulkaus verslo ir vidutinio verslo plėtros ir vystymosi barjerai. Veiksniai parašyti didžiosiomis raidėmis pagal Pasaulio banko tyrimų rezultatus yra priskirti prie labiausiai trukdančių smulkiam ir vidutiniam verslui. Veiksmai parašyti pakreiptu šriftu sudaro žymias kliūtis verslui.

Įmonės sėkmė didžiąja dalimi priklauso, ne tik nuo patirties, bet ir nuo išsilavinimo lygio (žr. 3 pav). Kaip parodė tyrimų duomenys daugiau respondentai turėjo aukštesnįjį (42 proc.) ir aukštąjį (40 proc.) išsilavinimą. Tačiau pastebima, jog yra ir respondentų turinčių žemesnį išsilavinimą.Turinčių tik pradinį (2 proc.), pagrindinį (6 proc.) ir vidurinį išsilavinimą (10 proc.), verslo sėkmei, matyt, didesnės reikšmės turėjo asmeninės savybės, nes neturėdami net aukštojo išsilavinimo įsteigė verslą ir gana sėkmingai jam vadovauja iki šiol. Žinoma jų dalis buvo labai nedidelė. Tikriausiai jų gebėjimas gerai orentuotis įvairiose situacijose, intuicija, imlumas informacijai, komunikabilumas ir didelis atkaklumas buvo jų verslo sėkmės garantas.

  • Microsoft Word 69 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 24 puslapiai (4732 žodžiai)
  • Kolegija
  • Renata
  • Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra Lietuvoje tyrimas
    10 - 1 balsai (-ų)
Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra Lietuvoje tyrimas. (2017 m. Balandžio 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/smulkaus-ir-vidutinio-verslo-pletra-lietuvoje-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 21 d. 14:53
×