Smulkaus ir vidutinio verslo vystymas


Smulkaus ir vidutinio verslo vystymasis lietuvoje. Verslas svencioniu rajone. Svv darbai. Svv magistro darbai. Verslo problemos lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo problemos lietuvoje. Svv tyrimas. Svv skatinimas bakalauro darbas. Tyrimai apie svv finansavima. Svv finansavimo praktika lietuvoje.

Įvadas smulkus ir vidutinis verslas lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Svv bruožai ir reikšmė lietuvos ekonomikai. Dabartinė svv sektoriaus būklė. Kaitos tendencijų vertinimas. Smulkaus ir vidutinio verslo sektoriaus plėtojimo aktualijos ir problemos. Svv plėtros skatinimo priemonės. Paramos svv įmonėms lietuvoje analizė. Smulkaus ir vidutinio verslo finansavimo šaltiniai. Es paramos panaudojimas. Verslumo ugdymo poreikis. Smulkus ir vidutinis verslas švenčionių rajone. Svv reikšmė švenčionių rajone. Tyrimo metodika ir charakteristikos. Problemų su kuriomis susiduria svv verslas identifikavimas ir vertinimas. Išvados. Pasiūlymai. Literatūra. Anotacija lietuvių ir anglų kalbomis. Santrauka lietuvių kalba. Santrauka anglų kalba. Priedai.

Smulkaus ir vidutinio (toliau svv) sektoriaus plėtra yra lemiantis veiksnys sąlygojantis regionų

Ekonominį augimą. Šios įmonės yra pagrindinės, kurios sukuria naujas darbo vietas ir skatina

Užimtumą, palengvina ekonominių išteklių perkėlimą iš smunkančių į besiplėtojantį sektorių,

Produkcija užpildo naujas rinkas ir jų nišas. Pakankamai dažnai jos kooperuodamos su didelėm

Įmonėm, sugeba sukurti geresnės kokybės prekes ir paslaugas, taip iš dalies sudarydamos konkurenciją

Stambioms monopolinėms įmonėms. Svv įmonės turi lemiamą įtaką regionų ekonominiam ir

Socialiniam stabilumui. Didelę įtaką šio sektoriaus plėtrai turi valstybės vaidmuo. Valstybė gali

Sudaryti palankesnės vystymosi sąlygas, ypač krizės laikotarpiu, teikti didesnę paramą besikuriančioms

Įmonėms, taip daugiau atsiras norinčių kurti nuosavą verslą.

Kiekvienas lietuvos regionas yra daugiau arba mažiau palankus verslui. Nemažai tyrimų atlikta

Didžiuosiuose lietuvos miestuose, tačiau mažesniuose jokių tyrimų atlikta nebuvo. Todėl tyrimo

Rezultatų, kurie buvo atlikti dideliuose miestuose visai visumai pritaikyti negalima, vadinasi svarbu

Išsiaiškinti, kokios kliūtys susidaro ir stabdo smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą smulkesniame rajone.

Kaip pavyzdį šiame moksliniame darbe nagrinėsime visas plėtros galimybes ir problemas, su kuriomis

Susiduria svv įmonės švenčionių rajone.

Mokslinė problema: išsiaiškinti pagrindines kliūtis smulkaus ir vidutinio verslo vystymusi

Švenčionių rajone ir nustatyti tų problemų sprendimo kryptis.

Tyrimo tikslas: identifikuoti veiksnius, trukdančius svv sektoriaus vystymuisi švenčionių

Rajone ir pateikti problemų sprendimo būdus.

Tyrimo uždaviniai:

Peržvelgti pastarojo laikotarpio mokslinius darbus, nagrinėjančius regionų svv vystymosi

Problemas.

Atlikti smulkaus ir vidutinio verslo tyrimą švenčionių rajone.

Identifikuoti pagrindines švenčionių rajono svv problemas.

Suformuluoti praktines rekomendacijas.

Tyrimo objektas: smulkaus ir vidutinio verslo švenčionių rajone vystymosi problemos.

Tyrimo metodai: loginė mokslinių darbų analizė, lyginamoji analizė, statistinių duomenų

Rinkimas, sisteminimas ir analizavimas.

Hipotezė: pagrindinė problema stabdanti svv regionuose plėtrą, ten veikiančių įmonių

Intelektinio kapitalo stoka ir nepakankami jo ugdymo tempai.

  • Adobe PDF 1096 KB
  • 2012 m.
  • 83 puslapiai
  • Universitetas
  • Rima
  • Smulkaus ir vidutinio verslo vystymas
    10 - 1 balsai (-ų)
Smulkaus ir vidutinio verslo vystymas. (2012 m. Vasario 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/smulkaus-ir-vidutinio-verslo-vystymas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 22 d. 01:39
×