Smulkaus verslo samprata ir klasifikavimas


Smulkaus verslo samprata ir klasifikavimas. SVV svarba šalies ekonomikai. Smulkaus verslo raida ir padėtis Lietuvoje. Smulkaus verslo raida Lietuvoje. Smulkaus verslo padėtis Lietuvoje. Pagrindinės smulkaus verslo problemos Lietuvoje ir jų sprendimo galimybės.

Išsivysčiusiose valstybėse ir Lietuvoje, smulkus ir vidutinis verslas (SVV) yra svarbus ūkinės veiklos augimo, vystymosi elementas. Daugelyje išsivysčiusių šalių SVV sukuria daugiau nei pusę BVP ir net iki 77 proc. darbo vietų. SVV sudaro konkurenciją rinkoje, jis yra lankstus, išgyvena net ir sunkmečiu, lengviau prisitaiko prie pokyčių bei stambios, inerciškos įmonės.

SVV sektoriuje Lietuvoje 2012 m. laikotarpiu dirbo 725,080 tūkst. žmonių, kas sudarė 73,96 proc. visų dirbančiųjų. SVV atlieka svarbų vaidmenį šalies tarptautinėje prekyboje. SVV 2008 – 2009 m. tenkanti importo dalis sudarė 52 proc. Ne mažiau svarbus SVV eksporto potencialas, kuris sudaro daugiau nei pusę viso šalies eksporto (Beržinskienė, Cibulskienė, Budvytytė-Gudienė, 2012). Nepaisant to Lietuvoje SVV plėtros skatinimui skiriamas nepakankamas dėmesys. Kas savo ruožtu turi labai neigiamas tendencijas ne tik SVV raidai, bet ir šalies ekonomikai bendrai. Ypatingai atsižvelgiant į tarptautinę ekonominę bei politinę situaciją, kuri susiklostė 2014 m. pb. ir 2015 m. pr.

Todėl labai svarbu tirti SVV būklę Lietuvoje, identifikuoti pagrindines SVV problemas ir ieškoti sistemingo jų sprendimo galimybių siekiant stiprinti SVV pozicijas.

Darbo tikslas – ištirti SVV būklę Lietuvoje ir identifikuoti pagrindines SVV problemas.

Darbo uždaviniai:

5. identifikuoti pagrindines SVV problemas Lietuvoje ir jų sprendimo galimybes.

Tyrimo laikotarpis: 1995 – 2014 m.

Dirba daugiau nei 10 darbuotojų ir mažiau nei 50 darbuotojų; metinė apyvarta iki 7 mln. eurų; įmonės balansinis turtas neviršija 5 mln. eurų.

Pasaulyje sparti SVV plėtra prasidėjo Antrojo pasalinio karo metu, ypatingai JAV, kai stambus verslas vykdė karinės pramonės užsakymus, o smulkus verslas liko nuošalyje. Tokiu būdu JAV ėmėsi teisinių priemonių siekdama pagerinti smulkių ir vidutinių įmonių būklė, nustatytos taisyklės joms teikti lengvatines paskolas. JAV buvo pirmoji valstybė, kuri ėmė vykdyti SVV skatinimo politiką, vėliau šią praktiką sėkmingai pritaikė Europos ir kitos pasaulio šalys (Gagliardi, Muller, Glossop et all., 2013).

SVV svarba išsivysčiusių šalių ekonomikoje sustiprėjo XX a. antroje pusėje. Huseman, Goodman (1999) teigimu, tik apie XX a. 7-8 dešimtmetį JAV pakito smulkiojo verslo reikšmė – jei anksčiau smulkus verslas buvo tik priedas prie stambiojo, tai dabar stambusis verslas ėmė bendradarbiauti su smulkiuoju. Tai buvo Japonijos vadybos tradicijos įtaka. Taigi vadybos pokyčius lėmė pokyčiai rinkoje. Mat iki aštuntojo dešimtmečio vidurio, Amerikoje smulkus verslas nebuvo vertinamas. Tačiau kai į Amerikos rinką ėmė veržtis konkurentai iš užsienio, smulkus ir vidutinis verslas taip pat ėmė konkuruoti su stambiuoju. Šie procesai suaktyvėjo aštuntojo dešimtmečio pabaigoje. Tai lėmė tai, jog smulkus verslas turi paprastesnę organizaciją, yra lankstesnis, jo operacijos paprastesnės, kaštai mažesni.

Svarbiausios SVV įmonių įkūrimo priežastys yra šios (Darulis, Masalnskis, 1996):

XX pb. - XXI pr. išsivysčiusiose šalyse smarkiai išaugo žmonių verslumas ir siekis dirbti savarankiškai. Prie to smarkiai prisidėjo vyriausybių vykdoma SVV skatinimo politika, kas lėmė SVV skaičiaus augimą visame pasaulyje

Žymus ekonomistas Dž. Homas teigia, kad smulkusis ir vidutinis verslas yra vienas iš aštriausių gyvybingos rinkos ekonomikos „kampų", nes ši veiklos forma sukuria palankesnes sąlygas verslininkystei ir verslo kūrybai (Juozaitienė 2003). Tokiam požiūriui pritaria ir kiti autoriai, pvz. Ivanovienė, Karalevičienė (2011, p. 158) teigia, kad ,,per paskutiniuosius keletą dešimtmečių smulkusis ir vidutinis verslas tapo tikru ekonominiu fenomenu. Jo mastai, augimo tempai ir vaidmuo visuomenėje yra labai reikšmingi, o jo įtaka verslui vis didėja.“. Tuo tarpu Europos komisijos atstovai laikosi nuostatos, kad SVV yra Europos augimo pagrindas ir naujų darbo vietų augimo šaltinis.

  • Microsoft Word 316 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 16 puslapių (3544 žodžiai)
  • Universitetas
  • Milda
  • Smulkaus verslo samprata ir klasifikavimas
    10 - 8 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Smulkaus verslo samprata ir klasifikavimas. (2015 m. Gegužės 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/smulkaus-verslo-samprata-ir-klasifikavimas.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 15 d. 11:20
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo