Smulkus ir vidutinis verslas kursinis darbas


Įvadas. Verslo teoriniai aspektai. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Smulkaus ir vidutinio verslo įtaka Lietuvos ekonomikai. Smulkaus ir vidutinio verslo privalumai ir trūkumai. Smulkaus ir vidutinio verslo Lietuvoje apžvalga. Smulkaus ir vidutinio verslo perspektyvos Lietuvoje. Išvados. Literatūros sąrašas.


Darbo tikslas – išnagrinėti smulkaus ir vidutinio verslo būklę ir perspektyvas Lietuvoje.

Išanalizuoti esamą smulkaus ir vidutinio verslo būklę Lietuvoje bei pateikti ateities perspektyvas.

Kaip matome iš aukščiau pateiktos 1 diagramos 2016 metų pradžioje pagal teisines formas daugiausiai buvo uždarųjų akcinių bendrovių – 64967 įmonės. Individualių įmonių skaičius siekė 9896, o mažiausiai 2016 metų pradžioje buvo tikrųjų ūkinių bendrijų – 80.

Remiantis 2 diagramoje pavaizduotais duomenimis pastebime, kad 2016 metų pradžioje veikiančių įmonių skaičius buvo mažiausias ten (507), kur yra nuo 100 iki 149 darbuotojų. Daugiausiai veikiančių įmonių buo 0-4 darbuotojų, įmonių skaičius siekė 48593.

Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo pasaulio vystymuisi yra reikšmingas daugeliu aspektų, tačiau galima išskirti keturis svarbius SVV vaidmenis:

Remiantis R. Garucko (2005) nuomone, tik ką baigę universitetus ar kitas mokyklas, jaunieji specialistai visų pirma dažniausiai įsidarbina mažose įmonėse, kadangi pradėti veiklą stambiose kompanijose yra labai sunku. Todėl šis ūkio sektorius ne tik suteikia didžiules galimybes tobulėti, atskleisti kūrybiškumą, bet ir atlieka ir auklėjamąjį vaidmenį (Garuckas, Jatuliavičienė, 2005).

Viena iš pagrindinių silpnybių, lemiančių žemą tarptautinį smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumą, yra žemas produktyvumas.

Šalies ekonomikos augimas labai priklauso nuo inovacijų. Svarbūs išradimai gali būti padaryti ir mažose bei vidutinėse įmonėse. Įmonėje, kurioje diegiamos inovacijos, yra didesnis produktyvumas, nes tada sukuriami geresni produktai ir gamybos metodai. Milijonai smulkių įmonių, taip prisideda prie bendrojo savo šalies produktyvumo kėlimo (Garuckas, Jatuliavičienė, 2005). Pagrindinis MVĮ pranašumas prieš dideles įmones inovacijų įgyvendinimo procese yra tai, kad MVĮ struktūra ir valdymo procesai nėra sudėtingi ir tai leidžia greitai ir lanksčiai keistis.

Politinis vaidmuo. Smulkus ir vidutinis verslas taip reikšmingas politine prasme. Svarbu laikytis nuostatos, kad SVV yra valstybės ekonomikos pagrindas, pagrindinis darbo šaltinis ir viduriniosios klasės sukūrimo sąlyga. Siektina, kad verslumo skatinimas taptų svarbausiu valstybės prioritetu. Tam reikalui būtina plėtoti verslo savivaldą, sudarant sąlygas verslininkų organizacijoms dalyvauti rengiant teisės aktus, siekti, kad verslininkystės mokymas būtų ugdomas visuose švietimo ir ugdymo lygiuose.

Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) pasižymi tam tikra specifika, kuri turi įtakos tiek bet kurios šalies ūkio, ekonomikos vystymuisi, tiek atskiro individo gyvenime, kuris nusprendžia kurti nuosavą verslą. Būtent smulkaus verslo privalumai ir suteikia tvirtą pagrindą SVV plėtrai, kas palankiai veikia rinkos ekonomiką, stiprina ekonominius santykius tarp Europos Sąjungos ir kitų šalių.

Žmones užsiimti verslu skatina įvairiausios priežastys, dažniausiai tai verslo teikiami privalumai. Pagrindiniai jų, žinoma, pelnas, nepriklausomybė ir gyvenimo būdas, teikiantis pasitenkinimą. Tačiau reikia paminėti, kad smulkus verslas turi ne tik privalumų, bet ir trūkumų: norint pradėti verslą reikia įdėti daug alinančio darbo ir energijos. Dažnai valdymo našta tampa verslininkų šeimų irimo priežastimi. Taip pat verslo žlugimo galimybė yra nuolatinė grėsmė. Taigi verslo trūkumais arba antimotyvacija galima laikyti netikrumą, padidėjusią riziką, nuolatinį aplinkos stebėjimą ir prisitaikymą prie jos, įtampą, grėsmę viską prarasti, kartais visišką laisvalaikio atsisakymą, draugų, šeimos praradimą ir pan.

Reikia paminėti, kad nors SVV yra lankstesnės nei stambias kompanijos, greičiau prisitaiko prie besikeičiančių rinkos sąlygų, patiria mažiau nuostolių nesėkmės atveju, nes jų kapitalas nėra didelis, bet būtent dėl savo „mažumo“ ir ribotų išteklių SVV negali lygiomis sąlygomis konkuruoti su stambiomis kompanijomis. Todėl visose išsivysčiusiose šalyse yra labai svarbi vyriausybės parama, kad SVV galėtų būti visaverčiais konkurencijos subjektais (Statistikos tyrimai, 2002).

  • Microsoft Word 32 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (4886 žodžiai)
  • Universitetas
  • Sandra
  • Smulkus ir vidutinis verslas kursinis darbas
    10 - 2 balsai (-ų)
Smulkus ir vidutinis verslas kursinis darbas. (2017 m. Kovo 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/smulkus-ir-vidutinis-verslas-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Liepos 17 d. 05:00
×