Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje referatas


Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata ir teoriniai pagrindai. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių rūšys. Smulkiojo ir vidutinio verslo sektoriaus esamos situacijos analizė. Smulkiojo ir vidutinio verslo reikšmė ekonomikos plėtrai. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros problemos. Smulkaus ir vidutinio verslo parama. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Lietuvoje apžvalga. Smuklaus ir vidutinio verslo įmonių skaičiaus kaitos tendencija. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių finansiniai rodikliai. Išvados. Literatūra.


Tyrimo problema. Tyrėjai, analizuojantys smulkaus ir vidutinio verslo Lietuvoje ypatumus, pažymi, kad nuolat reikia analizuoti SVV bei jo reikšmę ekonomikoje.

Tyrimo objektas – smulkaus ir vidutinio verslo būklė, vystymosi problemos ir tendencijos Lietuvoje analizė.

Išanalizuoti smulkaus ir vidutinio verslo būklę, vystymosi problemas teoriniu aspektu.

Išanalizuoti pagrindines smulkaus ir vidutinio verslo plėtros problemas Lietuvos regionuose.

Tyrimo metodai: smulkaus ir vidutinio verslo Lietuvoje aspektai išnagrinėti pasitelkiant literatūros analizės, apibendrinimo, struktūrinės ir loginės analizės metodus.

Darbo struktūra: rašto darbą sudaro trys pagrindiniai skyriai. Pirmajame skyriuje apibūdinama smulkaus ir vidutinio verslo samprata teoriniu aspektu. Antrame skyriuje analizuojami smulkiojo ir vidutinio verslo sektoriaus situacija ir trečiame skyriuje apibūdinama smulkaus ir vidutinio verslo būklė Lietuvoje.

Tolygi ekonominė plėtra yra pagrindinis politikos tikslas. Efektyvi SVV sektoriaus veikla yra pagrindinė priemonė, užtikrinanti ekonominį augimą. Smulkios ir vidutinės įmonės yra ekonominių pokyčių garantas, lemiantis veiklos efektyvumą žinių bei inovacijų diegimu. Reikia pripažinti, kad SVV plėtros galimybės Lietuvoje yra nevienodos. Neišplėtota gamybinė ir socialinė infrastruktūra, didelis atotrūkis tarp kaimo ir miesto vietovių gyventojų gaunamų pajamų, skirtingos galimybės gauti išsilavinimą yra pagrindiniai veiksniai, lemiantys netolygią SVV plėtrą Lietuvoje (Piktys, 2007).

Lietuvoje šiuo metu dar tik formuojasi Vakarų valstybėse (JAV, Vokietijoje, D. Britanijoje ir kt. ES šalyse) nusistovėję smulkiojo verslo rėmimo modeliai.

Už smulkių ir vidutinių verslo įmonių paramą Lietuvoje yra atsakinga Ūkio ministerija, kuriai kasmet įvairioms programoms administruoti ir vykdyti yra skiriami tam tikri valstybės biudžeto asignavimai. SVV paramai daugiausia dėmesio skiriama specialioje ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programoje, Ūkio ministerijos 2010-2013 metų strateginiame veiklos plane. Iš viso šiai programai 2010 metams asignavimais buvo skirta 472926,8 tūkst. Lt. Siekiant gauti paramą būtina teikti paraiškas, kurios priimamos paskelbus atitinkamą kvietimą pagal atskiras projektų grupes, kuriame nurodomas galutinis paraiškų priėmimo terminas. Paraiškas svarsto Verslo projektų atrankos komitetas, kuris teikia ūkio ministrui siūlymus dėl galutinio sprendimo priėmimo.

Lietuvoje smulkioms ir vidutinėms įmonėms yra taikomos šios kelių rūšių lengvatos:

Rašto darbe buvo siekiama atkreipti dėmesį į tyrimo problemą, kad tyrėjai, analizuojantys smulkaus ir vidutinio verslo ypatumus, siūlo nuolat analizuoti SVV bei jo reikšmę ekonomikoje. Atlikus smulkaus ir vidutinio verslo teorinę analizę, remiantis lietuvių autorių darbais, paaiškėjo, kad smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje sudaro daugiau nei 90 % visų įregistruotų įmonių, tad jo svarba šalies ekonomikai akivaizdi.

1. Išanalizavus smulkaus ir vidutinio verslo būklę teoriniu aspektu, galima apibūdinti, kad pokyčiai versle keitėsi ir reikėjo ieškoti naujų verslo kūrimo modelių.

Ir visgi nuolatinė ir visapusiška Vyriausybės parama mažosioms ir vidutinėms įmonėms turėtų tapti svarbiausia ekonomikos reformos kryptis.

  • Microsoft Word 160 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (3447 žodžiai)
  • Universitetas
  • Simona
  • Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje referatas
    10 - 1 balsai (-ų)
Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje referatas. (2017 m. Spalio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/smulkus-ir-vidutinis-verslas-lietuvoje-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Liepos 18 d. 13:15
×