Smulkus ir vidutinis verslas referatas (2)


Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų vieta Lietuvos ekonomikoje. Lietuva. Smulkiojo ir vidutinio verslo sektoriaus ssgg analizė. Stiprybės. Vizija. Valstybės misija. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtotės strategijos etapai ir kryptys. Smulkiojo ir vidutinio verslo sektoriaus plėtotės strateginių krypčių sritys. Atsakingos institucijos. Vietinis. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtotės. Prognozė. Pozicija. Strategijos įgyvendinimo priemonių planas.

Individualiosios įmonės ir uždarosios akcinės bendrovės 1999 m. pabaigoje sudarė 97,2 proc., o 2001 m. pabaigoje – 97,0 proc. visų smulkių ir vidutinių įmonių. 2001 m. pabaigoje individualiosios įmonės sudarė 62,3 proc. visų smulkių ir vidutinių įmonių.

Kitos įmonės sudaro labai mažą smulkių ir vidutinių įmonių dalį. Verslininkų tarpe nepopuliarios ūkinės bendrijos. 1999 m. pabaigoje šios rūšies įmonės sudarė 0,7 proc., o 2001 m. pabaigoje – 0,6 proc. visų smulkių ir vidutinių įmonių.

Likviduojamų smulkių ir vidutinių įmonių skaičiaus didėjimas. Smulkių ir vidutinių įmonių gyvybingumą rodo naujai registruotų ir likviduotų įmonių skaičius. 1999 m. buvo įregistruota 9830 smulkių ir vidutinių įmonių, 6156 buvo likviduota, o 2000 m. buvo įregistruota 7967 smulkios ir vidutinės įmonės, likviduota – 9354.

Didžiausią likviduojamų įmonių dalį taip pat sudaro individualiosios (personalinės) įmonės. Iš 1999 m. likviduotų smulkių ir vidutinių įmonių 82,6 proc. sudarė individualiosios įmonės, o tarp įregistruotų įmonių jos sudarė 67,3 proc. 2000 m. ši tendencija dar sustiprėjo: individualiosios įmonės iš likviduotų smulkių ir vidutinių įmonių jau sudarė 90,6 proc., įregistruotų – 58,3 proc. Tokį likviduojamų individualiųjų įmonių skaičių lėmė sudėtinga Lietuvos ekonomikos situacija.

Didelę įtaką individualiųjų įmonių likvidavimuisi turėjo sumažėjusi vidaus rinkos paklausa, didelė konkurencija. 2000 m. sausio 1 d. įsigaliojęs ir galiojęs iki 2000 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimas (Žin., 1999, Nr. 88-2583) taip pat padidino likviduojamų individualiųjų įmonių skaičių. Šis įstatymas padidino individualiųjų įmonių išlaidas, nes jis įpareigojo individualiųjų įmonių savininkus draustis pagal gaunamas pajamas. 2002 m. sausio 1 d. vėl įsigaliojo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimas (Žin., 2001, Nr. 103-3657), kuris padidino likviduojamų įmonių skaičių. Individualiųjų įmonių savininkai nuo 2002 m. sausio 1 d. privalo draustis ne tik bazinei, bet ir papildomai pensijos daliai. Papildomai pensijos daliai gauti įmokos dydis – 15 proc. deklaruojamų pajamų (Žin., 2001, Nr. 112-4067). Likviduojamų individualiųjų įmonių skaičių padidino ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 13 d. nutarimas Nr. 1094, panaikinęs galimybę juridinio asmens teisių neturinčioms įmonėms veikti, įsigijus patentą.

Prekyba užsiimančių įmonių skaičiaus mažėjimas. Vertinant veikiančių įmonių pasiskirstymą pagal veiklos rūšis, 1999 m. pradžioje didžiausią smulkių ir vidutinių įmonių dalį sudarė prekyba užsiimančios įmonės – 49,8 proc., palyginti su ES šalių vidurkiu – 30,5 proc. Per pastaruosius dvejus metus prekyba užsiimančių smulkių ir vidutinių įmonių skaičius sumažėjo, 2000 m. pabaigoje šios įmonės sudarė 43,6 proc. visų smulkių ir vidutinių įmonių. Daugiausia įmonių verčiasi mažmenine prekyba – net 58,8 proc. visų prekyba užsiimančių smulkių ir vidutinių įmonių.

Gamyba užsiimančių įmonių dalies kitimas. Įmonių, užsiimančių gamyba, dalis 1999 m. pradžioje sudarė 14,7 proc. visų smulkių ir vidutinių įmonių, palyginti su ES šalių vidurkiu – 11,4 proc. Per 1999 m. pramonės įmonių sumažėjo ir sudarė 10,6 proc., o 2001 m. pabaigoje šių įmonių skaičius padidėjo ir sudarė 14,6 proc. visų smulkių ir vidutinių įmonių. Didžiausią dalį šiame sektoriuje sudaro medienos bei medienos ir kamštienos gaminių gamyba – 19,4 proc. ir maisto produktų bei gėrimų gamyba – 17,2 proc.

  • Vadyba Referatas
  • Microsoft Word 53 KB
  • 2016 m.
  • 28 puslapiai (8788 žodžiai)
  • Vaida
  • Smulkus ir vidutinis verslas referatas (2)
    10 - 3 balsai (-ų)
Smulkus ir vidutinis verslas referatas (2). (2014 m. Balandžio 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/smulkus-ir-vidutinis-verslas-referatas-2.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 16:16
×