Smulkus ir vidutinis verslas


Smulkus ir vidutinis verslas lietuvoje. Smulkus ir vidutinis verslas konspektai.

Įvadas. Svv samprata. Smulkių ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Smulkių ir vidutinių įmonių struktūra. Smulkių ir vidutinių įmonių dinamika. Smulkių ir vidutinių įmonių finansiniai rodikliai. Smulkių ir vidutinių įmonių užsienio prekyba. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros strateginės kryptys. Lengvatos svv. Specialios teisės aktų nuostatos smulkiam ir vidutiniam verslui. Išvados. Literatūra.

Iš tiesų šiandien smulkaus ir vidutinio verslo įmonės nebėra tokios pamirštos ir bereikšmės Lietuvos ūkiui.

Pateikti duomenys rodo, kad per analizuojamą laikotarpį įmonių steigimo ir likvidavimo procesai buvo labai intensyvūs. Iki 2001 m. daugiau įmonių buvo likviduojama, o 2002 m. šie procesai stabilizavosi ir įregistruotų įmonių skaičius nedaug viršijo likviduotų. 2002 m., palyginti su 1999 m., naujai įregistruotų SVĮ skaičius sumažėjo, o 2001 m. jų buvo šiek tiek daugiau negu 2000 m. Palyginti su 2001 m., 2002 m. įregistruotų SVĮ skaičius sumažėjo 28%. Likviduotų SVĮ 1999–2001 m. nuolat daugėjo. Ši tendencija priešingą kryptį įgavo 2002 m. 2002 m. likviduotų SVĮ, palyginti su 2001 m., sumažėjo net 42%.

1999 m. pabaigoje SVĮ sudarė 96,6% visų Lietuvoje veikiančių įmonių, tačiau jų pajamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas sudarė tik 41,3% visų įmonių gautų pajamų. 2001 m. pabaigoje, palyginti su 1999 m. pabaiga, sumažėjus SVĮ daliai bendrame įmonių skaičiuje 0,8%, sumažėjo ir jų gautų pajamų už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas dalis. 2001 m. SVĮ pajamos buvo 31 599 mln. Lt ir sudarė 39,5% visų šalies įmonių pajamų.

SVĮ grynojo pelno bei pajamų už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas rodikliai leidžia apskaičiuoti SVĮ grynąjį pelningumą. Pastarojo rodiklio reikšmė svarbi SVĮ, norinčioms pasinaudoti finansine parama pagal įvairias tarptautines programas. Bankai, spręsdami, ar suteikti kreditą SVĮ, taip pat skaičiuoja šį rodiklį.

Taigi, 1999–2001 m. SVĮ grynasis pelningumas buvo nevienodas ir vidutiniškai sudarė 2,2%. Tai rodo, jog vienas pajamų litas SVĮ vidutiniškai davė 2,2% (t. y. 0,022 Lt) grynojo pelno. Anot ekspertų, šis rodiklis nėra patenkinamas ir rodo, jog SVĮ savifinansavimo galimybės yra labai mažos. Manoma, jog tai susiję su didele įmonių mokesčių našta.

• SVĮ eksporto dalis sudaro daugiau negu penktadalį bendrosios šalies eksporto apimties;

• SVĮ importo dalis sudaro beveik trečdalį viso Lietuvos importo;

• SVĮ užsienio prekybos rodikliai labai skiriasi nuo visų šalies įmonių užsienio prekybos rodiklių tiek pagal įmonių veiklos rūšis, tiek pagal įmonių užsienio prekybos intensyvumą atskirose apskrityse.

 Pajamų mokestis. Nuo 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas numato, kad pajamų mokestį moka:

1) įmonėms ir juridinio asmens teises turintiems užsienio įmonių filialams, įregistruotiems iki 1997 m. sausio 1 d. ir Valstybinės mokesčių inspekcijos, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos žiniomis visiškai nevykdžiusioms ūkinės komercinės veiklos,

3) įmonėms, kuriose išregistravimo iš Lietuvos Respublikos įmonių rejestro procedūros buvo pradėtos iki 2002 m. sausio 1 d.,

4) įmonėms, kurių likvidavimo procedūra (išskyrus bankroto atvejį) buvo pradėta iki 2000 m. liepos 31 d.

Lietuvoje vos tik prasidėjus ekonomikos reformai smulkiam ir vidutiniam verslui buvo skiriama visai nedaug dėmesio. Tik 1995 metais buvo priimta smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa, kurios įgyvendinimui įsteigta smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra. Iš tiesų šiandien ši agentūra atlieka didelį darbą įgyvendindama savo tikslus, tačiau to neužtenka. Didelę įtaką smulkiam ir vidutiniam verslui daro nepalanki situacija mūsų šalyje.

Iš tiesų galima pastebėti, kad smulkaus ir vidutinio verslo įmonės Lietuvos ekonomikoje ima vaidinti vis didesnį vaidmenį. Tai sąlygoja geresnių sąlygų tokiam verslui plėstis sudarymas, valstybės parama tokioms įmonės ir taikomos lengvatos.

  • Ekonomika Referatas
  • Microsoft Word 60 KB
  • 2011 m.
  • 16 puslapių (3353 žodžiai)
  • Gerda
  • Smulkus ir vidutinis verslas
    8 - 1 balsai (-ų)
Smulkus ir vidutinis verslas. (2011 m. Kovo 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/smulkus-ir-vidutinis-verslas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 09:03
×