Smurtas prieš vaikus (3)


Sociologijos referatas.

Įvadas. Tiriamoji problema ir aktualumas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Rekomendacijos. Operacionalizacija. Tyrimo instrumentas, priedai.


Smurto prieš vaikus problema yra aktuali daugelyje šalių. Remiantis 2014 m. UNICEF organizacijos duomenimis, kasmet pasaulyje smurtą patiria nuo 500 mln. iki 1,5 mlrd. vaikų.

Darbo uždaviniai:

Išsiaiškinti kokia taikoma apsauga vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, skirtinguose kontekstuose.

Pateikti rekomendacijas, kaip sumažinti šią socialinę problemą

Analizuotoje literatūroje pasigendau, konkrečių pagalbos būdų, kaip padėti vaikams nukentėjusiems nuo smurto, nėra atlikta tokio pobūdžio tyrimo darbų. Dėl to, šiame darbe buvo aiškinamasi, pagalbos būdai, kaip skirtingų įstaigų darbuotojai vertina savo žinias apie smurtą.

Aiškinantis pagalbos būdus nuo smurto šeimoje nukentėjusiems vaikams, naudojau intervių metodą. Mano atlikto tyrimo instrumentas buvo nestruktūruotas intervių.

Intervių atlikau su trijomis socialinėmis darbuotojomis siekiant išsiaiškinti jų darbo patirtį, su smurtu prieš vaikus šeimoje. Apklaustosios socialinės darbuotojos dirba Radviliškio miesto, Vaikų dienos centre.

Specialistai, dirbantys vaiko teisių apsaugos srityje, o taip pat ir specialistai, dirbantys su vaikais kitose srityse (švietimo, sveikatos apsaugos ir kt.), turi aiškiai suprasti ir išmanyti teisinį kontekstą.

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 49 straipsnis įtvirtina tėvų ir kitų jo teisėtų atstovų teisę vaiką drausminti savo nuožiūra, išskyrus fizinį ar psichinį kankinimą, kitokį žiaurų elgesį, vaiko garbės ir orumo žeminimą. Atsakomybė už vaiko teisių pažeidimus numatyta Baudžiamajame, Civiliniame ir Administracinių teisės pažeidimų kodekse, tačiau įstatyminės spragos kliudo ją realiai taikyti, jau nekalbant apie teisminių precedentų stoką, kuriai įtakos turi tiek teisėjų tokio pobūdžio mokymų stoka, tiek valstybės politikos tendencijos.

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 10 straipsnis draudžia vaiką kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis. Šiuo straipsniu draudžiama rečiausiai pasitaikanti ir sunkiausia žalos forma. Tuo tarpu apsauga nuo dažniausiai pasitaikančios smurto prieš vaikus formos – fizinių bausmių ir psichologinio smurto šeimoje – įstatymiškai nėra įtvirtinta.

Norint suteikti pagalbą vaikui specialistai turi gerai žinoti 19 Konvencijos straipsnį, kuris sako:

Taigi, Lietuvoje Vaiko Teisių Konvencija yra aukščiausią teisinę galią turintis dokumentas po Lietuvos Respublikos Konstitucijos.

Apibendrinant Teisinė pagalba:  teisininko (advokato) konsultacijos, vaiko paruošimas teisinėms procedūroms, lydėjimas į teismą, teisinės vaiko apklausos organizavimas. Vaiko atstovavimas teisiniame procese.

Visiems vaikams reikia išsamiai ir nuolat paaiškinti, kas yra daroma siekiant juos apsaugoti ir padėti jų šeimai Dėl patirto žalojančio elgesio vaikams gali kilti daug ir įvairių sunkumų.

Kad padėtume įveikti kai kuriuos iš vaikų patiriamų sunkumų, ypač elgesio sunkumus, pirmiausia turime dirbti su tėvais.

Individualus darbas teikiant pagalbą smurtą patyrusiems vaikams:

Vaikams reikia mūsų pagalbos, papasakojant apie savo patirtį

Kai kuriems vaikams reikia pagalbos įveikiant kaltės, pykčio ir gėdos jausmus, sustiprinant savivertę

Kai kuriems vaikams išsivysto depresija, kurią įveikiant reikia specialisto pagalbos

Kai kurie vyresni vaikai pradeda save žaloti, vartoti alkoholį ar narkotikus – šiems vaikams turi padėti specialių žinių turintis specialistas

Vaiką reikia apsaugoti nuo tolesnio seksualinio išnaudojimo, ir tik tada pradėti psichoterapiją.

Veiksminga pagalbą vaikui – ir grupinis, ir individualus darbas

Vaikui gali reikėti pagalbos, nukreiptos į konkrečią problemą – seksualizuotą elgesįar potrauminio streso sutrikimą (PTSS). Tam tinka į traumą nukreipta kognityvinė elgesio terapija.

Tuo pačiu reikia dirbti ir su vaiko neskriaudžiančiais globėjais.

Kiekvienai konkrečiai situacijai būtina sudaryti pagalbos planą. Sudaryta planą būtina įgyvendinti laiku, nes:

Kol planas bus įgyvendintas, vaiką gali ir toliau skriausti (tuomet žalojančio elgesio

Atidėliojimas reiškia, kad vaikas negali būti tikras dėl savo ateities (tai turi neigiamą

 • Sociologija Referatai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Sarune
 • 20 puslapių (4255 žodžiai)
 • Kolegija
 • Sociologijos referatai
 • Microsoft Word 54 KB
 • Smurtas prieš vaikus (3)
  10 - 4 balsai (-ų)
Smurtas prieš vaikus (3). (2016 m. Vasario 20 d.). http://www.mokslobaze.lt/smurtas-pries-vaikus-3.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 16:25