Smurto kaina


Teisės tyrimas.

Smurto kaina Vyro smurto prieš moterį kaina skaičiavimai Suomijoje. Kiekybiniai smurto prieš moterį duomenys. Kas ieško kreipiasi pagalbos. Sveikatos priežiūros sritis. Socialinė sritis. Poros ir šeimos terapija. Baudžiamojo teisingumo sistema. Teismo procesas bylos nagrinėjimas. Kiti žalos šaltiniai.


Skaičiuojant smurto prieš moterį socialinę kainą, įtrauktos šios sritys: sveikata, socialiniai institutai ir baudžiamojo teisingumo sritis. Tiesiogine kasmetinė sveikatos priežiūros sektoriaus kaina siekia iki 6.8 milijonų eurų, kai tuo tarpu socialiniame sektoriuje skaičiuojama 15 mln. eurų ir teisinės pagalbos bei baudžiamojo teisingumo sektoriuje ši kaina buvo 26.8 mln. eurų. Atskirai buvo paskaičiuota smurto kaina nuo partnerio ir kitų smurto prieš moterį rūšių. Šie pateikti skaičiai nėra pakankamai įvertinti, nes dažnai buvo sunku nustatyti kitų institucijų išlaidas, į kurias kreipiasi smurtą patyrusi moteris, ypač socialiniame sektoriuje. Taip pat tikėtina jog ne visada pasakoma tikra kreipimosi į ligoninę priežastis (žr. lentelę Nr.1; 5 psl.).

Smurtas prieš moterį sukelia ir netiesioginę žalą per prarastas gyvybes, per gyvenimo kokybės blogėjimą, ir per našumo/darbingumo praradimus. Skaičiavimai susiję su šiomis žalos dimensijomis visada yra netikslūs. Remiantis šio tyrimo skaičiavimais, stebėjimais netiesioginė žala yra apie 61- 112 mln. eurų.

Tikslesnis smurto prieš moterį žalos/kainos paskaičiavimas būtų galimas apsiribojant mažesniais regioniniais vienetais (tokiais kaip miestas, savivaldybė). Tokiu būdu būtų lengviau įvertinti susijusių atstovų veiklą regione, atliekančių tam tikrą vaidmenį smurto prieš moterį prevencijoje ir gydyme. Daugiau dėmesio reikia skirti viktimizacijai. Tai padėtų problemą padaryti labiau matoma, ir padrąsinti/paskatinti nukentėjusias moteris padaryti šią problemą vieša.

Kaina yra tai, kas gali būti išreiškiama pinigais. Čia smurto kaina, kaip jau minėta, yra analizuojama trimis ruožais: sveikatos apsauga, socialinis darbas, nusikaltimų teisinė sistema. Be to, mes norėjome apskaičiuoti ir netiesioginę kainą, kurią sukelia smurtas prieš moterį, išskiriant specifinius elementus, narpliojant šią problemą.

Tačiau mes nesame įsitikinę rezultatais. Tam yra dvi priežastys. Pirmiausia, skirtingų autoritetų/valdžių, institucijų finansinės ataskaitos, kurios skirtingai pateikia informaciją apie smurtą prieš moterį. Į smurtą nėra žiūrima kaip į atskirą problemą, ir tais atvejais, kai jis yra matomas kaip problema, jis paprastai yra nagrinėjamas, sprendžiamas prieš tai įtraukus kitus faktorius. Dėl tos priežasties beveik visi mūsų skaičiavimai, apytikriai vertinimai yra nepakankami. Kitas sunkumų šaltinis yra piniginės kainos, - smurto prieš moterį atveju yra tik išorinis aspektas ir tik viena socialinės žalos dimensija.

Sunkiausia buvo atrasti finansinio skaičiavimo būdus apskaičiuojant sveikatos priežiūros ir psichologinę žalą, sukeltą smurto. Tai reikalautų ne-finansinių įvertinimo metodų. Dėl tos priežasties į tyrimą įtraukėme smurto prieš moterį pobūdžio visuomenės struktūroje aptarimą.

Mes analizavome dvi sritis, kuriose smurtas nagrinėjamas. Privačioje srityje aptarėme nukentėjusias moteris ir jų bandymus gauti pagalbos, sprendžiant smurto aplinkybes ir situacijas. Antra, viešoji sritis (kurioje sutinkamos nukentėjusios moterys, su kuria susijusi didžioji šios ataskaitos dalis), susideda iš autoritetingų specialistų, institucijų ir kitų specializuotų įstaigų, galinčių padėti moterims, patyrusioms smurtą.

Privati sfera paprastai atspindi prievartą prieš moterį šeimoje. Maždaug iki 1995 metų smurtas namuose likdavo aukos asmenine problema. Už prievartą privačioje vietoje būdavo patraukiama baudžiamojon atsakomybėn tik tais atvejais, kai to reikalauja auka.

Kadangi moteris smurtą dažniau patiria namuose, privačioje aplinkoje, o smurtas prieš vyrą paprastai vyksta viešoje vietoje, visuomenė per daug nesikiša į smurtą prieš moterį.

Pagal Marita Husso (1997), smurto kontinuumas yra susijęs su moters pastangomis išsilaisvinti iš smurtinių santykių. Smurtas, ir kaip jo rezultatas gėda, kaltė, baimė, izoliacija, ir nepasitikėjimas tikrumu ir teisinimasis pačios emocine patirtimi ir jausmais, formuoja smurto tinklą aplink auką, kuriame moteris susiduria su sunkumais analizuodama savo pačios jausmus ir nutraukdama smurtą. Problema gali būti išspręsta, jei ji su kuom nors yra aptariama, bet sunku kitiems papasakoti apie smurtą, ypač, jeigu smurtas yra priklausantis privačiai sričiai.

  • Teisė Tyrimai
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • Laurynas
  • 9 puslapiai (4760 žodžių)
  • Teisės tyrimai
  • Microsoft Word 25 KB
  • Smurto kaina
    10 - 5 balsai (-ų)
Smurto kaina. (2016 m. Sausio 27 d.). http://www.mokslobaze.lt/smurto-kaina.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 02:09