Socialinė etika


Charakterizuota klietų grupė. Pagrindiniai klientų grupės poreikiai. Klientų grupės socialinių paslaugų poreikis. Socialinio darbuotojo etiniai principai. Teikiamos socialinės paslaugos klientų grupei. Socialinio darbuotojo veikla. Etinės dilemos. Problemos. Likimo priežastis. Etiško sprendimo priėmimo proceso žingsniai. Išvada. Literatūra.


Šeimos nariai tampa priklausomi ne nuo alkoholio, kaip geriantysis asmuo, bet nuo jo būsenos, norų, poelgių. Pamažu keičiasi ir šeimos narių elgesys, mąstymas, jausmai. Toks savo asmenybės,individualybės praradimas apibūdinamas kaip netiesioginė priklausomybė. Bulotaitė,L., Knygoje „Priklausomybių psichologiniai aspektai“ pateikia tokią asmenų, kuriems būdinga netiesioginė priklausomybė charakteristiką:

1. Jų gera nuomonė apie save priklauso nuo to, ar jie patinka priklausomam asmeniui;

Alkoholizmo gėdijamasi. Priklausomi nuo alkoholizmo asmenys teigia galintys kontroliuoti gėrimą,o jų šeimos nariai bando tai nuslepti nuo artimųjų, draugų, kaimynų. Tačiau toks tiesos slėpimas, tik dar labiau atitolina nuo problemos sprendimo, o ligonis klimsta dar giliau į alkoholizmo liūną, nes visi bando apsimesti, kad nieko baisaus nevyksta. Augantys vaikai, vis labiau gėdijasi šios bjaurios pastapties. Jie atsiroboja nuo savo bendraminčių, draugų, klasiokų, nes apie šią paslaptį nevalia niekam žinoti. Šeima, turinti bet kokią „gėdingą“ paslaptį, pamažu tampa uždara. Šeimos nariams stinga atvirumo, nuoširdumo. Tokioje šeimoje dažniausiai niekas niekam nepadeda,kiekvienas šeimos narys rūpinasi savimi.

Socialiniai darbuotojai atkreipia dėmesį į klientų poreikius, kad jiems galėtu padėti išspręsti problemas. Kliento gyvenime tenkina daugybę įvairiausių poreikių. Vieni gali būti svarbesni, kiti mažiau svarbūs. Pagrindiniai kliento poreikiai tarpusavyje yra glaudžiai susije, todėl juos gana sudėtinga suskaldyti į grupes. Neabejojama, kad poreikiams būdinga hierarchinė tvarka, t.y. patenkinus žemesniuosius poreikius, atsiranda aukštesnio lygio poreikiai. Kai kurie iš jų gali būti patenkinami tik šeimoje. Vaiko poreikių tenkinimas - pagrindinis veiksnys lemiantis jo integraciją į visuomenę. O kadangi vaiko poreikiai pirmiausia tenkinami šeimoje, galime teigti, kad šeima – pirminis socializacijos institutas. Nepatenkinti šeimos ar vaiko poreikiai gali lemti patekimą į riziką, o ši, savo ruožtu, gali lemti atsidūrimą socialinėje atskirtyje.

Socialiniai darbuotojai kreipia dėmesį į jų individualius poreikius, atkuriami santykiai, kai kreipia dėmesį į klientų jausmus, mintis, svajones ir iniciatyvas. Turi socialiniai darbuotojai suvokti, kad ir kiekvienas klientas negali pamiršti, kad visi nepaisant jų skurdo ir kartais socialiniai nepriimtino elgesio, turi savo nuomonę apie savo asmeninį gyvenimą. Klientai, su kuriais dirba socialiniai darbuotojai yra kaip mes visi, - žmonės savo specifiniais poreikiais, galimybėmis, svajonėmis, norais, baimėmis, nusivylimais ir asmenine istorija.

Galima apibūdinti pagrindinius kliento poreikius labai daug, bet vienas autorius yra išskirstęs į biologinius ir socialinius A Suslavičius (1995). Tai vienas iš svarbiausių poreikių. Biologinių poreikių patenkinimas būtinas gyvybei palaikyti, o socialiniai poreikiai verčia augti žmogui, kaip asmenybę. Tai bendravimo, įsitvirtinimo, saviraiškos poreikiai. Autorius siūlo biologinius vadinti biosocialiniais, nes biologinių poreikių tenkinimo būdą sąlygoja elgesį reguliuojančios socialinės normos, etikos reikalavimas, kurį nors biologinį poreikį , kartu realizuoja ir kai kuriuos socialinius poreikius.

Socialinių paslaugų teikimas pasižymi įvairiais ypatumais. Teikiamos socialinės paslaugos dažniau yra susijusios su klientų individualiais atvejais, o ne su kategorinėmis žmonių grupėmis, tuo socialinės paslaugos skiriasi nuo kitų viešųjų paslaugų. Socialinių paslaugų teikimas neapsiriboja vien viešuoju sektoriumi. Į šių paslaugų teikmą, be viešojo sektoriaus biudžetinių įstaigų (valstybinių, savivaldybinių), įtraukiami ir kiti socialinių paslaugų teikėjai – nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės, privatūs paslaugų teikėjai, savipagalbos grupės. Socialinės paslaugos apima platų spektrą įvairių tipų ir rūšių paslaugų – jos teikiamos įvairioje aplinkoje: klientų namuose, dienos centruose, stacionariose globos įstaigose ir kitose institucijose. Teikiant socialins paslaugas tiesiogiai sąveikauja paslaugų teikėjas ir paslaugų gavėjas. Socialinių paslaugų tikslas –siekti pokyčių tiek žmonių santykių srityje, tiek visoje socialinėje aplinkoje. Dėl šios priežasties socialinės paslaugos skiriasi nuo sveikatos priežiūros ar užimtumo paslaugų. Socialinės paslaugos yra teikiamos individualiai, grupėmis, bendruomenei.

  • Etika Referatas
  • Microsoft Word 48 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 12 puslapių (2964 žodžiai)
  • Rima
  • Socialinė etika
    10 - 7 balsai (-ų)
Socialinė etika. (2016 m. Balandžio 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/socialine-etika.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 03:16
×