Socialinė integracija ir pagalba grįžusiems iš įkalinimo įstaigos


Įvadas. Socialinės integracijos prielaidos. Iš laisvės atėmimo vietų grįžusių asmenų socialinė integracija Alytaus ir Klaipėdos savivaldybėse veikiančių institucijų ir organizacijų praktika. Grįžusiųjų iš laisvės atėmimo vietų socialinė integracija darbinės veiklos dėka. Iš laisvės atėmimo vietų grįžusių asmenų socialinė integracija suteikiant socialinę paramą (finansinę ir nepiniginę). Iš laisvės atėmimo vietų grįžusių asmenų socialinė integracija užtikrinant gyvenamąją vietą. Iš laisvės atėmimo vietų grįžusiųjų socialinė integracija ir sveikatos apsauga. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo spragos mažinant socialinę integraciją ir socialinę atskirtį. Išvados ir apibendrinimai. Literatūros sąrašas.


Plačiąja prasme socialinės integracijos sąvoka vartojama nagrinėjant darbo rinką, socialinę, sveikatos apsaugą ir kitas sritis. Remiantis socialinės integracijos samprata tyrime buvo išskirtos šios aktualios iš laisvės atėmimo vietų grįžusių asmenų socialinės integracijos sritys:

gyvenamoji vieta (gyvenamosios vietos (ne)turėjimas, pagalbos (ne)suteikimas ieškant gyvenamosios vietos ir pan.);

sveikatos apsauga (galimybė gauti sveikatos paslaugas (ne)turint sveikatos draudimą, gautų sveikatos paslaugų laisvės atėmimo vietose (ne)tęstinumas laisvėje ir kt.).

Žmonėms, neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos, gerų profesinių įgūdžių, dažniausiai neįmanoma konkuruoti lygiomis sąlygomis. Esant nelygybei švietimo, darbo ir vartojimo sferose, vyksta žmonių diferenciacija į „stipriuosius“ ir „silpnuosius“. Suprantama, kad šiomis aplinkybėmis asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo vietų, yra „silpnieji“. Jie patiria ekonominę atskirtį ir darbiniais profesiniais, ir vartojimo atžvilgiais. Iš laisvės atėmimo vietos grįžusių asmenų įdarbinimas yra pati svarbiausia problema. Šie asmenys dažnai yra dvigubai ar daugiau stigmatizuoti (buvę laisvės atėmimo vietose, priklausomi nuo psichoaktyvių medžiagų, ŽIV infekuoti, bedarbiai ir t. t.), todėl darbo paieška yra itin sudėtinga. Situacija gana dviprasmiška. Viena vertus, šios tikslinės grupės asmenys patiria diskriminaciją, jie stigmatizuojami dėl minėtų priežasčių. Kita vertus, nesuteikus jiems darbo ar kitos reikalingos paramos, jie dažnai vėl susitapatina su savo stigma (daro įvairius nusikaltimus) ir sukasi rate, iš kurio negali išeiti.

Lietuvos Respublikos Bausmių vykdymo kodeksas numato, kokia pagalba suteikiama iš pataisos įstaigų ir areštinių paleidžiamiems asmenims. 2003 m. patvirtinta „Socialinės paramos nuteistiesiems fondo sudarymo ir jo lėšų naudojimo tvarka‘‘, kurioje nurodoma, kad vienkartinė iki vieno minimalaus gyvenimo lygio (MGL – 38 Eur.) dydžio pašalpa išmokama paleidžiamiems iš pataisos įstaigų nuteistiesiems, neturintiems pakankamai (vieno minimalaus gyvenimo lygio dydžio ir daugiau) pinigų asmeninėje sąskaitoje.

Šiuo metu didžiausia atsakomybė rūpinantis iš įkalinimo vietų paleistų asmenų socialine integracija tenka savivaldybėms. Besikreipiantis į savivaldybę asmuo gali gauti tam tikrą pagalbą ir informaciją (dažniausiai apsiribojama informacija apie kitas įstaigas ir vienkartine pinigine išmoka), tačiau tarpininkavimas ir pagalbos koordinavimas nėra užtikrinamas.

Nakvynės namai – tik laikinas šios problemos sprendimas. Pagrindinės priežastys, dėl kurių nesikreipiama į nakvynės namus: nakvynės namai yra skirti tik nakvynei, dieną jų gyventojai turi būti kitur (šios taisyklės negalioja invalidams, pensininkams, motinoms su mažamečiais vaikais); čia lankosi asmenys, kurie dažniausiai neturi reikiamų higienos įgūdžių; juose nėra saugu (dėl vagysčių, smurto ir kt.).

  • Sociologija Referatas
  • Microsoft Word 38 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 12 puslapių (2451 žodžiai)
  • Profesinė mokykla
  • Neringa
  • Socialinė integracija ir pagalba grįžusiems iš įkalinimo įstaigos
    10 - 8 balsai (-ų)
Socialinė integracija ir pagalba grįžusiems iš įkalinimo įstaigos. (2016 m. Kovo 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/socialine-integracija-ir-pagalba-grizusiems-is-ikalinimo-istaigos.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 04:43
×