Socialinė pagalba


Sociologijos konspektas. Kada reikalinga socialinės pagalbos komanda. Teikiant kompleksinę pagalbą. Dažniausiai pasitelkiant komandą. Kaip galėtumėte apibūdinti socialinės pagalbos komandą ? Kokie komandinio darbo privalumai ir trūkumai Gerai dirbanti komanda turi daug pranašumų. Mokslinėje literatūroje minimi tokie pagrindiniai komandinio darbo trūkumai. Kuo skiriasi socialinės pagalbos komanda nuo kitų komandų. Apibūdinkite socialinės pagalbos veiklos prielaidas ugdymo institucijoje. Įvardinkite svarbiausius išorinius ir vidinius veiksnius sąlygojančius komandinį darbą. Išvardinkite komandos kūrimo etapus. Aptarkite kriterijus , kuriais reikėtų vadovautis atrenkant grupės narius. Kodėl yra svarbūs komandų mokymai ? Kas yra komandų formavimo renginiai ? Kuo jie naudingi komandai. Kokie yra pagrindiniai veiklos komandoje organizavimo elementai ? Kodėl yra svarbu vertinti komandos veiklą. Koks lyderio vaidmuo socialinės pagalbos komandoje ? Socialinio darbuotojo kaip lyderio vaidmuo ir atsakomybės. Pateikite jums žinomų tinklų pavyzdžių. Išvardinkite pateiktų tinklų skirtumus ir panašumus. Pirminius ir antrinius. Pateikite asmeninio tinklo , organizacinio ir tarporganizacinio tinklo pavyzdžių. Nurodykite jų panašumus ir skirtumus. Apibūdinkite tarporganizacinio tinklo struktūrą. Tarporganizaciniai tinklai.


Konsultacijų, bendradarbiavimo ir nukreipimo į kitus šaltinius formos taikomos teikiant kompleksinę pagalbą, dažniausiai pasitelkiant komandą. Įeinančių į komandą profesijų spektras gali būti labai platus, atsižvelgiant į aplinkos ir klientų poreikius. kad reikia padėti klientui ir socialinio darbuotojo konsultacijų nepakanka, reikalingi ir kiti specialistai, taip pat kai vienas soc darbuotojas nepajėgus spresti kliento problema. Sprendžiant, ar reikalinga komanda, ar ne, siūloma atkreipti dėmesį į tokius socialinio darbo užduoties aspektus: 1. Užduoties sudėtingumą. 2. Užduoties dalių tarpusavio priklausomybę. 3. Užduoties tikslus.- kai : reikia apdoroti labai daug informacijos; daug smulkių užduoties komponentų, reikalaujančių specializuotų įgūdžių bei žinių ir ktŠiuo atveju joks socialinis darbuotojas negali teikti medicininių paslaugų, kas taip pat įtakoja žmogaus gyvenimo kokybę. Taigi, medicinines paslaugas teikia medikai. Vadinasi, didelis atskirų užduoties dalių integracijos lygis reikalauja komandinio darbo. jei užduotis turi būti atlikta per tam tikrą laiką, per kurį turi būti pasiektas aiškus tikslas, tuomet komandinis darbas gali būti efektyvus.

Komanda – tai kartu dirbančių asmenų grupė, kurioje visų asmenų buvimas yra būtinas bendram tikslui įgyvendinti ir kiekvieno grupės nario individualiems poreikiams patenkinti. Komanda – tai ne mažiau kaip du žmonės, dirbantys darbo įstatymų numatyta tvarka organizacijos padalinyje arba pavienėje struktūroje, vykdantys bendrą užduotį, turintys daugiau negu po vieną profesinę kvalifikaciją, savarankiškai, savanoriškai ir sąmoningai įsipareigoję prisiima vadovavimo komandai funkciją ir atsakomybę už darbo rezultatus, savitarpio pasitikėjimo, bendravimo ir bendradarbiavimo pagrindu veikdami vienas kitą derina žinias ir jausmus tikslui pasiekti sutarimu, tikintys prasminga ir naudinga veikla, nuolat ieškantys naujų būdų tobulėti ir tobulinti bendrą darbą, dėl to jaučiantys pasitenkinimą ir norą dirbti kartu, Taigi, socialinės pagalbos komandą galima apibūdinti kaip konkrečiai problemai spręsti suburtą vykdytojų grupę, dirbančią kartu, kol pasiekiami socialinės pagalbos teikimo tikslai.

  • Sociologija Konspektai
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • Sandra
  • 3 puslapiai (1503 žodžiai)
  • Sociologijos konspektai
  • Microsoft Word 13 KB
  • Socialinė pagalba
    10 - 3 balsai (-ų)
Socialinė pagalba. (2015 m. Rugsėjo 30 d.). http://www.mokslobaze.lt/socialine-pagalba.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 03:35