Socialinė psichologija KU konspektas


Auklėjimo paskirtis. Auklėjimo įstaigos. Socialinės pedagogikos objektas. Socialinė pedagogika. Socialinės pedagogikos pagrindinės kategorijos Profilaktika apsauginis. Prevencija pralenkti. Kitos socialinės pedagoginės kategorijos. Socialiniu institutu. Socialinis pedagogas. Socioedukacinio darbo raida. Penitenciarinė sistema. Pertraukos vaikams yra skirtos pabendravimui. Socialinė pedagogika sprendžia. Socializacijos institucijos Šeima. Socializacijos procesas vaikystėje. Domėdamasis – stebėdamas – sąveikaudamas. Socialinė patirtis – atgaminama – interpretuojama – transformuojama Socializacija –. Socializacija būna Pirminė. Socializacijos požymiai Emocijos. Socializuojantys veiksniai yra tokie. Socialinės sąvokos Adaptacija. Žmogaus socialinė raida. Žmogaus socialinės raidos aspektai. Žmogaus socialinės raidos indeksas. Alternatyvusis indeksas. Pagalbos teikimo principai. Soc. Apsauga. Darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas. Užimtumo politika. Sveikatos politika. Valstybės parama šeimai įgyvendinimo kryptys. Paslaugas gali gauti asmenys su sunkia negalia. Be tėvų globos likęs vaikas. Senyvo amžiaus asmui. Socialinės rizikos asmuo. Socialinės rizikos šeima –. Socialinės rizikos vaikas. Prevencija prevencija. Prevencinio darbo tiklas. Prevencija skirstoma Pirminę. Tretinę postvencija. Deviacija , delikvencija. Konfliktai ir agresija. Žalingi įpročiai. Prievarta Kultūra ir medijų įtaka. Jaunimo organizacijos ir subkultūros. Mokyklos nelankantys mokiniai. Sistemingai nelankantys mokiniai. Vengiantis lankyti mokyklą. Mokyklos nelankymo priežastys. Nelankymo problema gali būti siejama su. Lankomumas dažnai siejamas. Pedagogai nurodo , kad mokymosi motyvacijai įtakos turi. Mokyklos nelankymą lemiančių veiksnių arba priežasčių grupės. Mokyklos nelankymo pasekmės. Prevencinės priemonės. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo vaikystėje problema. Mąstai ir prevencijos veiksmingumas Psichoaktyviosmedžiagos. Priklausomybės priežastys.

Socialinė pedagogika siejama su auklėjimo funkcija, kurios tikslas perteikti visuomenės socialines, kultūrines normas, formuoti pageidaujamą elgesį.

Auklėjimo paskirtis – perteikti ugdytiniams kultūros vertybes bei pagal jas formuoti ir jų elgesį, asmenybę.

Socialinės pedagogikos objektas: vaikas – mokinys – auklėtinis

Socialinių problemų spektras apima suaugusiųjų, šeimų, ekonomines, teisines, sveikatos, kultūrines, pasaulėžiūros problemas.

Socialinėje pedagogikoje šios problemos tampa, kai trukdo vaikams įgyti LR konstitucijoje numatytą išsilavinimą.

Socialinė pedagogika – pedagogikos mokslo disciplina, tirianti aplinkos veiksmų valdymą asmenybės visuomeninio auklėjimo tikslais.

Prevencija (pralenkti) – visuma įvairi socialinės pedagogikos metodų, kuriais siekiama išvengti įvykių, kurie prieštarauja moralės ir teisės normoms.

Kompensacija – prarastų ar trūkstamų sugebėjimų, fizinių ir psichinių sutrikimų išlyginimas atkuriant ar formuojant kitokius sugebėjimus ar prisitaikymo būdus. Pagrindinė individo reabilitacijos priemonė.

Kitos socialinės pedagoginės kategorijos

Socialiniu institutu įvardijama asmens socialinė aplinka, pasižyminti specifine struktūra, konkrečiais socialiniais vaidmenimis ir paskirtimi (šeima, mokykla, bažnyčia, fb grupė).

Socialinės pedagogikos pagalba vyksta visuose socialiniuose institutuose.

Socialine pedagogine veikla užsiima tiek profesionalai, parengti specialistai, tiek neprofesionalūs asmenys.

XVIIIa. Pab. – feodalinio ir manufaktūrinio darbo pasidalijimo pokyčiai. Pagalba siekiant įvesti tvarką mieste ir sukurti darbo vietų.

XIXa. – ekonominiai bei socialiniai pokyčiai. Žmogus nebe vergas, įvedama pradinė mokykla – mokslas, kaip socialinė pagalba.

XXa. Susiformavo penitenciarinė pedagogika. Sušvelnintos bausmės, bausmės atlikimo vietoje asmuo turi būti ugdomas, pradedama kalbėti apie vaiko teises ir laisves. Vaikas – ne maža suaugusiojo kopija, o unikali asmenybė. Atsiranda socialinės pedagogikos sistema.

Naujosios švietimo ir ugdymo problemos.

Dinamiškumas – akcentuoja būtinybę vystytis bendravimo santykiams tiek tarp suaugusiojo ir vaiko, tiek tarp pačių vaikų.

Sistema – pedagogų kolektyvo ir jų naudojamų metodų vienovė (sistema).

Santykiai – tarp pedagogo ir vaiko individualūs.

Tęstinumas – vertybių, gebėjimų pereinamumas.

Abipusiškumas – vaiko teisių konvencija – vaikas turi teisę išsakyti savo norus ir poreikius suaugusiesiems.

Pertraukos vaikams yra skirtos pabendravimui!

1989-1992m. – mokslinis eksperimentas „Mokykla - mikrorajonas“. Parengtas socialinių pedagogų aprašas ir išskirtos auklėtojų funkcijos.

Kultūra- teatrai, muziejai, moksliniai institutai. Šių įstaigų esmė – padėti asmeniui realizuoti saviraiškos poreikius, susivokti visuomenė vertybėse ir prioritetuose.

Religija – konkrečios religinės konfesijos.

Domėdamasis – stebėdamas – sąveikaudamas.

Socializacija – trunka visą žmogaus gyvenimą. Jo metu individas perima žinias, nuostatas, požiūrius vertybes, elgesį i kitus komponentus kurie būtini efektyviam dalyvavimui visuomenės gyvenime.

Socializacija - visuomenėskultūrosperteikimasvaikamsirkitiemsasmenims, siekiant, kadjiesėkmingaiįsilietų į visuomenę. Lėtasirnuolatinisindividualusįprastovisuomenėsmąstymo, vertybių, elgsenosperėmimas.

Antrinė – apima žmogaus gyvenimą iki jo mirties. Šiame etape svarbūs socialinių vaidmenų kaitos ir perėmimo procesai, gebėjimas derinti socialinius vaidmenis

Žmogų žmogumi daro tik žmogus...

Socialinėje pedagogikoje – pirminės socializacijos metu reabilitacinės programos iš esmės padeda vaikui susikurti adekvatųjį „aš“. Vaikystėje reabilitacijos programose greta pedagogų visada dirba psichologas ir privalomai įtraukiami šeimos nariai.

Dezadaptacinio proceso trukmė priklauso nuo vaiko amžiaus. Grėsmės nekelia trunkanti nuo kelių dienų iki kelių savaičių. Ilgesni periodai gali iššaukti ilgalaikes asmenybės transformacijas bei sutrukdyti asmens raidą.

Dezadaptacija yra lydima asmens agresijos, kuri gali pasireikšti dviem būdais:

Soc. Parama – socialinės apsaugos sistemos dalis, kuri teikia šalies gyventojams piniginę ar nepiniginę paramą įskaitant socialines paslaugas.

  • Microsoft Word 67 KB
  • 2015 m.
  • 11 puslapių (3092 žodžiai)
  • Jolita
  • Socialinė psichologija KU konspektas
    10 - 3 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Socialinė psichologija KU konspektas. (2015 m. Balandžio 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/socialine-psichologija-ku-konspektas.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 11 d. 11:13
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo