Socialinės atskirties problema Lietuvoje


Įvadas. Teorinė dalis. Marginalizacija ir socialinė izoliacija. Skurdas Lietuvoje. Skurdo mažinimas. Užimtumo politika Europos Sąjungoje.. Neįgaliųjų socialinė atskirtis. Pagyvenę žmonės kaip socialinė atskirtis. Išvados. Literatūra.


V. Adamkus, Prezidento pratarmėje išreiškė, kad skurdo mažinimas ne tik valstybės, bet ir visos visuomenės rūpestis. Valdžia turi savo rankose ekonominės, socialinės, švietimo politikos svertus. Jais remdamasi ji gali skatinti ūkio ir gerovės augimą, sudaryti žmonėms lygias galimybes mokytis ir siekti norimo išsilavinimo, padėti socialiai remtiniems asmenims. Visuomenės valioje -stiprinti solidarumą ir bendruomeniškumą, imtis asmeninės iniciatyvos padėti vargstantiems, imtis atsakomybės ir pastangų savo gerovei susikurti.

1.remti žmonių galimybes, reformuoti rinką, į skurstančiuosius orientuotas ekonomikos plėtras;

Lietuvoje ir anksčiau buvo atliekami tyrimai kai kuriems skurdo komponentams įvertinti, bet trūko duomenų įvertinti šį fenomeną įvairiapusiškai - ne tik nusakant dydį, bet ir įvertinant paplitimą, priežastis, galimus padarinius ir įveikimo būdus ir, pirmiausia, socialinę politiką, kurios efektyvumas ypač pasireiškia tada, kai mažinamas skurdo dydis bei jo paplitimas. ( Socialinės politikos grupė, 2001).

Apibendrinimas: Lietuva įsipareigojo užtikrinti pagrindinius žmonių poreikius, išsikėlė uždavinius panaikinti gilų skurdą iki šių metų, tačiau realiai mes matome, kad taip nėra. Nedarbas mažėja, bet tik todėl, kad daug mūsų piliečių emigruoja į užsienį ir ten dirba.

Apibendrinimas: Kadangi Lietuva taip pat yra Europos Sąjungos narė, tai telieka tikėtis, kad ir pas mus pakankamai bus finansuojamos priemonės, kurių imsis Lietuva, teikiant jau minėtoms anksčiau, penkioms prioritetinėms sritims, žmonių užimtumui gerinti.

Gyventojų pajamų garantijų įstatymas (1990m.) – apibrėžia vadinamąjį minimalų gyvenimo lygį(MGL), jo bei kitų pastovių išmokų indeksavimo principus.

Šiai dienai, socialinė apsauga Lietuvoje, vykdoma vadovaujantis trimis pagrindiniais principais:

Socialinės atskirties problema aktuali socialinėje politikoje pagyvenusių žmonių kontekste, nes senatvė apriboja galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime. Senatvėje socialinė atskirtis gali atsirasti dėl nepakankamo pajamų lygio, neišplėtoto socialinių paslaugų seniems žmonėms tinklo, nepritaikyto būsto ir pan.( Socialinė gerontologija: ištakos ir perspektyvos, 2002).

Socialinės apsaugos sferoje įprasta senatvę konstruoti kaip socialinę riziką, t.y. tokią gyvenimo situaciją, kai žmogaus gyvenimui gali kilti pavojus. Todėl gerovės valstybėse siekiant užtikrinti šalies gyventojams saugią senatvę yra kuriamas ištisas socialinės apsaugos priemonių arsenalas. Tačiau pastaruoju metu, vis ryškiau nujaučiant senstančių visuomenių potencialas ir įvertinant jau esamas problemas pagyvenusių žmonių socialinės apsaugos srityje, vis aktyviau skamba socialinių tyrinėtojų raginimai kritiškai pažvelgti į senatvės sampratą ir, sutelkus tarptautinius pajėgumus, drauge ieškoti galbūt ir visiškai naujų originalių pagyvenusių žmonių gerovės užtikrinimo sprendimų.( Stankūnienė V.; Jonkarytė A.; Mikulionienė S.; Mitrikasas A.H.; Maslauskaitė A.“ šeimos revoliucija? Iššūkiai šeimos politikai“, 2003).

Vyresniame amžiuje išvengti skurdo galimybės yra nedidelės, nes pagyvenusiems žmonėms labai sunku įsidarbinti ir gauti papildomų pajamų. Pagyvenusių žmonų grupėje dažniausiai skursta vieniši asmenys, našlės moterys ir labai seni žmonės tai yra virš 85 metų.

2. Vis dėlto galime konstatuoti nepaneigiamą faktą, kad didžiausia socialinė problema Lietuvoje išlieka nedarbas. Tačiau tai nėra vienintelė problema, jų daugybė. Labai sunku jas spręsti, nes socialinė politika ir socialinė apsauga Lietuvoje nėra tobula.

3. Visi žmonės norėtų gyventi neskursdami, jaustis saugiai ir gauti tokias pajamas, kad laisvai galėtų savimi pasitikėti ir pasitikėti valstybe. Tačiau iki šiol kaip matome kokie yra procentai Lietuvoje bedarbių, sunku pasikliauti mūsų šalies politika ir įstatymais. Socialinė apsauga turėtų garantuoti visiems savo šalies piliečiams saugumą visais gyvenimo atvejais, tačiau dažniausiai takiais atvejais priimti įstatymai nelabai mus gelbsti. Negarantuoja tokios finansinės paramos, kurią žmogus gaudamas galėtų išgyventi be niekieno pagalbos.

  • Microsoft Word 39 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (5667 žodžiai)
  • Kolegija
  • Ieva
  • Socialinės atskirties problema Lietuvoje
    10 - 3 balsai (-ų)
Socialinės atskirties problema Lietuvoje. (2017 m. Birželio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/socialines-atskirties-problema-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Rugpjūčio 14 d. 18:29
×