Socialinės medijos poveikis turizmo produkto žinomumo didinimui Lietuvoje


Įvadas. Teorinė darbo dalis. Socialinių medijų panaudojimas turizme. Socialinių medijų samprata. Socialinių tinklų panaudojimo formos turizme. Tamsusis turizmas. Tamsiojo turizmo samprata ir pavyzdžiai. Motyvai lemiantys tamsiojo turizmo pasirinkimą. Tamsusis turizmas Lietuvoje. Tyrimo metodika ir tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo problema, tikslas, uždaviniai. Tyrimo metodai. Tyrimo instrumentai. Tyrimo imties dydis ir atrankos procedūra. Duomenų rinkimo ir apdorojimo procedūra. Tyrimo rezultatai. Išvados. Rekomendacijos. Literatūros sąrašas. Priedas. Anketa.


Šiomis dienomis socialinė medija vis labiau tampa neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi. Didelė dalis žmonių neįsivaizduoja savo dienos be laiko, praleisto internete - bendraujant su draugais ar kolegomis socialiniuose tinkluose, ieškodami informacijos ir naujienų ar tiesiog trokšdami pasidalinti savo įspūdžiai ar įžvalgomis. Šia naujai susiklosčiusia pabadėtini naudojasi verslo atstovai - pasitelkdamos socialines medijas įmonės sparčiai didina savo žinomumą, skatina grįžtamąjį ryšį ir vartotojų įsitraukimą. Tai puiki terpė turizmo sektoriui, kurio apčiuopiamumą ir akivaizdumą labiausiai didina esamų vartotojų atsiliepimai, nuotraukos ir įspūdžiai, o socialinė medija yra ideali terpė šios informacijos sklaidai.

Šiame darbe gilinsimės į vieną turizmo atšaką - tamsųjį turizmą, kuris Lietuvoje nėra nei gerai žinomas, nei populiarus. Šios turizmo atšakos vartotojai - tai aštrių pojūčių, neeilinių vaizdų ir vietų ieškotojai. Tamsusis turizmas remiasi emocijomis, o jos atsiskleidžia ne turizmo agentūrų kataloguose, o kitų žmonių įspūdžiuose, pasakojimuose ir fotografijose. Taigi, kaip minėta anksčiau, neišsenkamas šių išgyvenimų šaltinis - socialinė medija, kurios dėka žmonės ir renkasi tamsiojo turizmo maršrutus. Šiame darbe būtent ir bandysime atskleisti socialinės medijos poveikį tamsiojo turizmo vietos žinomumui didinimui.

Darbo aktualumas: Darbo rezultatai gali būti naudingi ir įdomūs jau esamiems rinkos dalyviams bei naujai į rinką ateinančioms įmonėms.

Darbo objektas: socialinės medijos priemonės ir tamsiojo turizmo vietovės Lietuvoje.

Darbo tikslas: įvertinti socialinės medijos poveikį turizmo vietovės žinomumo didinimui.

Darbo uždaviniai:

Pateikti socialinių medijų sampratą ir panaudojimą turizme;

Aptarti tamsiojo turizmo sampratą ir įvardinti motyvus, lemiančius vartotojų pasirinkimą;

Ištirti socialinės medijos poveikį turizmo objektų žinomumui Lietuvoje

Pateikti tyrimo metodiką ir atliki tyrimo rezultatų analizę;

Darbo loginė struktūra. Pirmoje darbo dalyje trumpai apibūdintas socialinės medijos poveikis turizmo vietovės žinomumui, aptartas tamsusis turizmas ir motyvai, lemiantys jo pasirinkimą. Antroje darbo dalyje atlikta tamsiojo turizmo analizė Lietuvoje. Trečioje dalyje aprašoma tyrimo metodika ir visos su tyrimu susijusios charakteristikos bei analizuojami ir interpretuojami tyrimo metu gauti duomenys. Paskutinėje, ketvirtoje, dalyje remiantis gauta informacija, pateikiami turizmo marketingo sprendimai tamsiojo turizmo žinomumui, per socialines medijas, didinti.

Darbo uždaviniams pasiekti naudoti šie metodai: antrinių informacijos šaltinių analizė, kiekybinis tyrimas, kiekybinių duomenų analizė, grafinis duomenų vaizdavimas.

Šioje darbo dalyje trumpai bus supažindinta socialinių medijų samprata ir jų reikšmė šiuolaikinėje komunikacijoje. Taip pat bus pristatytos socialinių tinklų formos, kurios yra naudojamos turizme, trumpai aptariama kiekviena iš jų bei pateikiami konkretūs pavyzdžiai.

1.1.1 Socialinių medijų samprata

Vienas iš veiksmingiausių ir sparčiausiai besivystančių šiuolaikinės rinkodaros komunikacijos kanalų – internetas, siūlantis galybę socialinių medijų technologijų. Tai internetinis turinys, kurį žmonės kuria naudodamiesi lengvai prieinamomis technologijomis, tokiomis kaip socialiniai tinklai, enciklopedijos, tinklaraščiai, forumai ir kitos iniciatyvos, leidžiančios paprastai sukurti, patalpinti ir paskleisti informaciją (A. Mayfield, 2008). Socialinės medijos daro didelę įtaką žmonių kasdieniam gyvenime, verslui, reklamai bei kt. Taigi socialines medijas galima taikyti, kaip vieną iš rinkodaros kanalų.

Socialinės medijos, kaip komunikacijos bei informacijos sklaidos įrankis didelį vaidmenį atlieka turizmo sferoje. Jos leidžia ne tik komunikuoti su esamais bei potencialiais vartotojais, bet ir suteikia galimybę tirti, stebėti bei analizuoti vartotojus. (Dave Kerpen, 2011).

1.1.2 Socialinių tinklų panaudojimo formos turizme

Kaplan ir Haenlein pasiūlė matrica, kuri vizualiai paaiškina įvairias socialinės medijos formas, kurios remiasi dvejomis dimensijomis paremtomis medijos tyrimais ir socialiais procesais: socialinis akivaizdumas/ medijos turtingumas (ang. social presence/ media richness) ir savęs pateikimas/ savęs demonstravimas (ang. self-presentation/self-disclosure), vertinami pagal aukštą, vidutinį bei žemą lygį (Robert Minazzi, 2015).

  • Marketingas Kursinis darbas
  • Microsoft Word 612 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 32 puslapiai (6659 žodžiai)
  • Universitetas
  • Greta
  • Socialinės medijos poveikis turizmo produkto žinomumo didinimui Lietuvoje
    10 - 3 balsai (-ų)
Socialinės medijos poveikis turizmo produkto žinomumo didinimui Lietuvoje. (2016 m. Gegužės 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/socialines-medijos-poveikis-turizmo-produkto-zinomumo-didinimui-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 22:21
×