Socialines paslaugas teikiančių institucijų veikla pažintinė praktika


Institucijų charakteristika. Telšių Naujamiesčio mokykla. Telšių rajono vaikų su negalia centras „Vilties“ mokykla. Plungės vaikų globos agentūra „Cyrulis“. Telšių socialinių paslaugų centras. Dienos centras. Nakvynės namai ir Savarankiško gyvenimo namai. VŠĮ „Soneima“. Telšių vaikų globos namai. Žemaičių Kalvarijos „Caritas“ skyriaus globos namai. Viešoji įstaiga Sedos pirminės sveikatos priežiūros centro socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyrius. Klientų grupių charakteristika ir jų problemos. Socialinio darbuotojo veikla. Refleksija. Literatūra.


Instruktažas - praktikos tikslai, uždaviniai, eiga, bendradarbiavimas, vertinimo kriterijai. Vizitai į socialines paslaugas teikiančias institucijas (aplankyti 10 institucijų). Įvertinti savo tinkamumą pasirinktai profesijai. Individualios ir grupinės konsultacijos su dėstytoju (praktikos vadovu). Studento savarankiškas darbas. Praktikos ataskaitos rengimas ir pasiruošimas viešam gynimui.

Praktikos turinio planavimas ir pasirengimas vizitams į institucijas: pokalbiui su institucijų administracija ir socialiniais darbuotojais.

1.2. Naudotis informacinėmis sistemomis, kaupti, sisteminti, apdoroti, analizuoti reikiamą informaciją ir parengti ataskaitas.

Rinkti, sisteminti ir analizuoti informaciją apie socialinių paslaugų institucijų tinklą Lietuvoje.

4.1. Parinkti tinkamus informacijos apie socialinės paramos poreikį rinkimo metodus. Analizuoti gautą informaciją.

Įvardinti stacionarių ir nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų veiklos pobūdį, klientus, jų problemas ir sprendimo galimybes.

9.2. Reflektuoti ir vertinti savo profesinę veiklą, grįstą profesinės etikos principais, bei mokymosi visą gyvenimą nuostatomis.

aprašyti veiklos pobūdį, pagrindinius tikslus, uždavinius bei struktūrą. Institucijose teikiamas paslaugas. Bendradarbiavimo su kitomis institucijomis galimybes. Apibūdinti įstaigos vietą, aplinką, aplinkos pritaikymą klientų poreikiams.

Aprašyti klientų grupes, jų problemas, socialinės aplinkos įtaką klientams. Apibūdinti socialinių problemų sprendimo būdus institucijoje. Išsiaiškinti teikiamų paslaugų atitikimą skirtingų poreikių klientams

Išanalizuoti kokią veiklą socialinis darbuotojas dažniausiai atlieka institucijose. Palyginti socialinio darbuotojo veiklos ypatumus skirtingose socialinės paramos įstaigose. Susipažinti su socialinio darbuotojo pareigybinėmis instrukcijomis institucijose. Aptarti komandos specialistų funkcijas, sprendžiant problemas, išskirti socialinio darbuotojo vaidmenį komandoje.

Telšių specialioji mokykla įsteigta 1987.09.01 ir pavadinta mokykla – internatas. Nuo 2014m. vadinasi Telšių Naujamiesčio mokykla.

( ruošti specialiųjų poreikių vaikus savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje;

Mokykloje dirba 10 mokytojų, 3 mokytojų padėjėjai, informatikos techn. specialistas, psichologė, bendruomenės slaugytoja, kineziterapeutas, buhalterė, 2 budėtojai, 3 naktinės auklėtojos, sekretorė, 2 pagalbiniai darbininkai, 2 valytojos .

Šioje įstaigoje mokosi 52 mokiniai. Mokyklinio amžiaus vaikams pamokas veda specialieji pedagogai – mokytojai. Su vaikais po pamokų dirba auklėtojai – vyksta tęstinis mokymas, vedami užklasiniai renginiai, organizuojamos ekskursijos. Šioje įstaigoje veikia trys naktinės grupės, kurias lanko rajone gyvenantys mokyklos mokiniai. Mokyklos pagrindinė funkcija organizuoti ir ugdyti mokymosi procesą pagal atitinkamas programas vaikams su protine ir kompleksine negalia. Pedagoginėmis, medicininėmis ir psichologinėmis priemonėmis koreguoti ugdytinių vystymąsi. Mokykloje išlieka mokymosi motyvacijos stokos problema. Pedagogai nuolat savo darbe taiko įvairius mokymo motyvacijos žaidimo būdus, tačiau, kai kurių mokinių požiūris į mokymąsi išlieka negatyvus.

2005 m. mokykloje pradėjo veikti darbinio lavinimo klasė, kurią pradėjo lankyti vyresnio amžiaus jaunuoliai, baigę šios mokyklos 10 klasių, bei jaunuoliai iš Telšių vaikų su negalia centro (dabar „Vilties“ mokykla). Nuo 2010 m. pradėjo veikti Socialinių įgūdžių grupė. Jaunuolių užimtumo grupė – dabar suaugusiųjų neformaliojo švietimo grupė – pagal savo galimybes užsiima įvairia veikla: gamina įvairius suvenyrus, lipdo iš molio, dirba su vilna, siuvinėja piešia, siuva. Kasdien iki užsiėmimų vykdoma veikla su mokytojos padėjėja. Pagrindinės ugdymo kryptys: asmens higienos, savitarnos, savitvarkos, bei darbo virtuvėje įgūdžių formavimas. Vyksta individualūs ir grupiniai pokalbiai, sprendžiamos įvairios problemos . Svarbiausias uždavinys – stiprinti jaunuolių savarankiškumą bei darbinius įgūdžius. Todėl siekiama, kad atlikdami asmens higienos procedūras, tvarkydami grupes, kiek leidžia jų galimybės, viską darytų savarankiškai ir tobulintų tam turimus sugebėjimus.

  • Sociologija Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 65 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 29 puslapiai (8661 žodžiai)
  • Kolegija
  • Virginija
  • Socialines paslaugas teikiančių institucijų veikla pažintinė praktika
    10 - 2 balsai (-ų)
Socialines paslaugas teikiančių institucijų veikla pažintinė praktika . (2017 m. Spalio 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/socialines-paslaugas-teikianciu-instituciju-veikla-pazintine-praktika.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 18:51
×