Socialinio darbo galimybės dirbant su moterimis, patyrusiomis smurtą artimoje aplinkoje


Sociologijos kursinis darbas. Įvadas. Smurto prieš moteris, kaip socialinio fenomeno, teorinė analizė. Smurtą aiškinančių teorijų pristatymas. Smurto prieš moteris artimoje aplinkoje situacija. Smurto prieš moteris teisiniai pagrindai. Socialinės pagalbos galimybės moteriai, patiriančiai smurtą šeimoje. Socialinės paslaugos moterims, patyrusioms smurtą artimoje aplinkoje. Socialinių darbuotojų vaidmuo teikiant pagalbą smurtą patyrusiai moteriai. Socialinio darbo metodų taikymas teikiant pagalbą smurto aukoms. Smurtą šeimoje patyrusių moterų problemų tyrimas.


Temos naujumas. Pagal Rakauskienę ir Lisauskaitę (2007) Lietuvos visuomenė nepakankamai suvokia smurto prieš moteris ir vaikus mastą ir kainą dar ir dėl informacijos stokos. Pirma, prie šeimyninio smurto priskiriami nusikaltimai pasižymi latentiškumu, nes nuo jų nukentėjusios moterys dažniausiai gėdijasi prabilti apie tai, bijo būti pasmerktos, bijo dar didesnio smurto, neretai jų tylėjimą lemia buvusi neigiama patirtis ieškant pagalbos. Antra, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenų bazėje nepakanka statistinių duomenų apie smurtą ir apie jo kainą. Kriminalinė statistika, kuri galėtų būti svarbiausias informacijos apie smurtą šaltinis, nenurodo aukų lyties, amžiaus, socialinio statuso, jų giminystės ar kitokio pobūdžio ryšių su kaltininku ir t. t. Lietuvoje nesukurtas smurto ir nusikaltimų aukų duomenų bankas.

Darbo objektas – Socialinio darbo galimybės dirbant su moterimis patyrusiomis smurtą artimoje aplinkoje.

Darbo tikslas – išanalizuoti socialinio darbo galimybės dirbant su moterimis patyrusiomis smurtą artimoje aplinkoje.

Darbo uždaviniai:

Aptarti teorinius smurto prieš moteris šeimoje aiškinimus;

Išanalizuoti teisinio reglamentavimo aspektus;

Apžvelgti socialinio darbo ypatumus teikiant pagalbą smurtą patyrusioms moterims;

Atlikti Gargždų mieste dirbančių socialinių darbuotojų pagalbos, teikiamos smurtą patiriančioms moterims, tyrimą.

2. Empiriniai: Atsižvelgiant į temos aktualumą ir problematiką bei siekiant kuo gilesnės temos analizės, empiriniams tyrimo duomenims gauti buvo pasirinktas kokybinio tyrimo metodas, struktūruotas interviu. Taikant šį metodą, respondentams suteikiama galimybė pateikti išsamesnius, asmenine patirtimi paremtus atsakymus.

Darbo struktūra: Darbą sudaro įvadas, trys skyriai, kurie suskirstyti į poskyrius, išvados ir literatūros sąrašas. Pirmąjame skyriuje nagrinėjama smurtą aiškinančių teorijų pristatymas, šeimos, patiriančios smurtą, situacija bei aptariami teisiniai pagrindai. Antrąjame skyriuje nagrinėjamos socialinės paslaugos moterims patyrusioms smurtą, socialinių darbuotojų vaidmuo teikiant pagalbą smurtą patyrusiai moteriai ir metodų taikymas aukoms patiriančioms smurtą. Trečiame skyriuje nagrinėjama smurtą šeimoje patyrusių moterų tyrimo problema. Visą darbą sudaro lapai.

Moterys dažniausiai nukenčia nuo tarpasmeninio smurto. Prieš jas smurtaujama vien dėl lyties, silpnumo ir iš esmės dėl žemo statuso. Šis galios ir statuso nebuvimas daro moteris labiau pažeidžiamas. Smurtas prieš moteris yra suprantamas kaip bet kuris lyties požymiu remiantis įvykdytas smurto aktas, kuris kenkia arba gali pakenkti fizinei , lytinei ar psichologinei moters sveikatai ar suteikti jai kančių, taip pat grasinimas įvykdyti tokius aktus, privertimas ar laisvės atėmimas tiek visuomeniniame, tiek asmeniniame gyvenime. Tai apima: „smurtą šeimoje ar artimoje aplinkoje“, įskaitant, fizinę ir psichinę agresiją, emocinę ir psichologinę prievartą, žaginimą ir seksualinę prievartą, kraujomaišą, sutuoktinių, pastovių ar atsitiktinių partnerių ir sugyventinių žaginimą, vardan garbės įvykdytus nusikaltimus, moters lyties organų ir seksualinį luošinimą ir kitas moterims žalingas tradicijas, kaip antai vedybos per prievartą. Dėl šios priežasties nerekomenduojama vartoti sąvokos „šeiminis smurtas“. Tarptautinės organizacijos rekomenduoja šį reiškinį aiškiai įvardinti „vyrų smurtas prieš moteris šeimoje ir artimoje aplinkoje“ arba „su lytimi susijęs smurtas“ .

Smurto šeimoje aukomis gali tapti moterys ir vyrai, jauni ir seni, turtingi ir vargšai, socialiai privilegijuoti ir ne, politiškai įtakingi ir neturintys galių. Pastaraisiais metais konservatyvieji apžvalgininkai yra pareiškę, jog smurtas šeimoje susijęs ne su patriarchališkąja vyrų galia, o su „disfunkciškomis šeimomis“. Tai šeimos negalinčios ar nemokančios konstruktyviai spręsti konfliktų, vartojančios psichotropines medžiagas, neturinčios finansinių išteklių, esančios krizinėje situacijoje. Smurtas prieš moteris rodo didėjančią šeimų krizę ir dorovės standartų nykimą. Jie abejoja reto žmonų smurto prieš vyrus duomenimis. Tiesiog vyrai, patyrę savo žmonų smurtą, ne taip aktyviai praneša apie įvykį, palyginti su žmonomis, susidūrusiomis su vyrų smurtu. Šios prielaidos susilaukė stiprios feminisčių bei kitų mokslininkų kritikos. Jie teigė, kad moterų naudojama prievarta bet kuriuo atveju yra ribotesnė ir epizodiškesnė negu vyrų ir kad moterys kur kas mažiau fizinės žalos gali padaryti. Tyrimais nustatyta, kad vyrų smurtas turi kur kas didesnę tikimybę sukelti fizinius sužalojimus ir padaryti ilgalaikę žalą, negu moterų smurto veiksmai prieš vyrus.

Emery spėjo (2003), kad diskusijos apie smurtą truks dar ilgai ir gali būti, kad niekada nepavyks suformuluoti vieningą smurto apibrėžimą. Jis teigia, kad kurio nors veiksmo įvertinimas kaip „ smurtinio“ priklauso nuo socialinių nuostatų, o ne nuo socialinių mokslų atstovų įsitikinimų , nors jie vis vien turėtų aiškiai nurodyti, kaip savo tyrimuose apibrėžia sąvoką smurtas (Lemme B.H, 2003, p.320).

 • Sociologija Kursiniai darbai
 • 2015 m.
 • Lietuvių
 • Inga
 • 32 puslapiai (9616 žodžių)
 • Universitetas
 • Sociologijos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 88 KB
 • Socialinio darbo galimybės dirbant su moterimis, patyrusiomis smurtą artimoje aplinkoje
  10 - 7 balsai (-ų)
Socialinio darbo galimybės dirbant su moterimis, patyrusiomis smurtą artimoje aplinkoje. (2015 m. Gruodžio 09 d.). http://www.mokslobaze.lt/socialinio-darbo-galimybes-dirbant-su-moterimis-patyrusiomis-smurta-artimoje-aplinkoje.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 11:47