Socialinio darbo mokomosios profesinės veiklos praktikos kompetencijų aplankas


Įvadas. Mokomosios profesinės veiklos praktikos tikslai. Mokomosios profesinės veiklos praktikos uždaviniai. Praktikos institucijos pasirinkimo motyvai. Mokomosios profesinės veiklos praktikos vietos analizė. Institucijos paskirtis, vizija, misija. Socialinių paslaugų pobūdis. Darbo organizavimas ir bendradarbiavimas su klientais, jų grupėmis, bendruomenėmis bei socialiniais partneriais. Teisinis pagrindas. Xxxxxxxxxxxxx socialinių paslaugų centro teisės ir pareigos. Darbo santykiai ir darbo apmokėjimas. Lėšų šaltiniai ir jų naudojimas. Centro reorganizavimas ir likvidavimas. Sprendžiamos socialinės problemos. Xxxxxxxxxx socialinių paslaugų centro darbuotojai. Mokomosios praktinės veiklos patirties refleksija. Socialinio darbo teorijos ir savo mokomosios profesinės - praktinės veiklos sąsajų charakteristika. Naujos žinios, įgūdžiai įgyti mokomosios profesinės - praktinės veiklos metu. Savirefleksija. Profesinės kompetencijos ir numatomi rezultatai praktikos metu. Išvados ir pasiūlymai. Naudota literatūra ir informaciniai šaltiniai. Priedai.


Mokomosios profesinės veiklos praktiką atlikau xxxxxxx socialinių paslaugų centre. Šią instituciją atlikinėti praktikai pasirinkau, kaip perspektyvią vietą galimybei išbandyti save kaip būsimą socialinę darbuotoją, dirbančią su socialinės rizikos šeimomis. xxxxxxxx socialinių paslaugų centrą pasirinkau norėdama daugiau sužinoti apie socialinio darbo praktinę veiklą ir darbo metodus. Kadangi pastebiu, jog mūsų kaime sparčiai auga socialinių įgūdžių stokojančių šeimų skaičius, ateityje norėčiau dirbti socialinį darbą su socialinės rizikos šeimomis, nes noriu joms padėti išbristi iš problemų ir socialinių įgūdžių stokos, tokiu būdu prisidėdama prie visuomenės gerovės.

- xxxxxxx socialinių paslaugų centro savininkas yra xxxxxxxxxxx rajono savivaldybė.

- xxxxxxxx socialinių paslaugų centro nuostatus (papildymus, pakeitimus) tvirtina Savivaldybės taryba.

1. vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme jam nustatytas pareigas;

3. leidžia įsakymus savo kompetencijos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

8. atsako už Centro įsigyto turto tinkamą naudojimą ir išsaugojimą;

10. Centro vardu pasirašo dokumentus ir įgalioja kitus asmenis vykdyti Centro direktoriaus kompetencijos funkcijas;

Mano nuomonė socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis reikalauja daug atsidavimo ir pasiryžimo dirbti nenumatytomis sąlygomis su įvairiomis šeimomis. Socialinis darbas tikrai yra ne kiekvienam. Aš asmeniškai save matau šiame darbe, man patinka aptarinėti problemas, ieškoti sprendimo būdų. Kitiems darbas su socialinės rizikos šeimomis atrodo sunkus ir varginantis. Dauguma žmonių galvoja, kad socialinių įgūdžių stokojančios šeimos, niekada nesugebės gyventi be papildomo įstaigų kišimosi į jų gyvenimus, tačiau aš tikiu, kad tokioms šeimoms galima padėti. Manau, kad su tinkamu švietimu, mokymu ir pasitikėjimu grįstu rūpestingu dėmesiu šeimai, galima pasiekti puikių rezultatų. Šiuo metu savęs neįsivaizduoju dirbančios su pagyvenusiais žmonėmis, globos namuose su vaikais arba neįgaliais. Žinoma, šita mano nuomonė gali ir pasikeisti, nes niekada nesu dirbusi su vaikais, pagyvenusiais žmonėmis ir neįgaliaisiais. Bet šiandien, galiu pasakyti tai, kad matau save dirbančią su socialinės rizikos šeimomis, nes turiu su jais kantrybės ir užsidegimą su jais dirbti. Man yra įdomu spręsti jų kasdienes problemas, todėl norėdama įgauti daugiau patirties dirbant su socialinės rizikos šeimomis, pasirinkau būtent Kupiškio socialinių paslaugų centro Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų padalinį.

Per mokomosios profesinės veiklos praktiką įgijau daugiau žinių ir supratimo apie šį darbą, apie socialinio darbuotojo atsakomybes, socialinės rizikos šeimų problemas, jų įgalinimo metodus, supratau, kad ne visada reikia vadovautis vien tik teorinėmis žiniomis, kartais būtina remtis ir žmogiškumu bei logika. Žmonės nėra vienodi, todėl su visais reikia elgtis skirtingai, jų skirtingi poreikiai, skirtingai išreiškiamos emocijos bei pagalbos prašymai.

  • Microsoft Word 62 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 16 puslapių (4124 žodžiai)
  • Kolegija
  • Juod
  • Socialinio darbo mokomosios profesinės veiklos praktikos kompetencijų aplankas
    10 - 2 balsai (-ų)
Socialinio darbo mokomosios profesinės veiklos praktikos kompetencijų aplankas. (2019 m. Lapkričio 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/socialinio-darbo-mokomosios-profesines-veiklos-praktikos-kompetenciju-aplankas.html Peržiūrėta 2020 m. Balandžio 02 d. 08:33
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo