Socialinio darbuotojo vaidmuo teikiant pagalbą moterims nukentėjusioms nuo prostitucijos


Įvadas. Prostitucija Lietuvoje ir Lietuvos teisinis Reglamentavimas. Prostitucijos samprata ir formos. Prekyba moterimis ir prostitucijos sampratos. Gatvės prostitucija. Moterys dirbančios prostitutėmis agentūrose. Moterų eksportas į kitas šalis. Prostitucijos pasekmės ir veiksniai skatinantys įsitraukti į prostituciją. Veiksniai skatinantys moteris įsitraukti į prostituciją. Prostitucijos neigiamos pasekmės. Pagalbos būdai moterims nukentėjusioms nuo prostitucijos. Socialinio darbuotojo darbo ypatumai teikiant pagalbą moterims nukentėjusioms nuo Prostitucijos. Socialinio darbuotojo pagalbos moterims nukentėjusiom nuo prostitucijos rūšys. Socialinio darbuotojo bendradarbiavimas su kitais specialistais padedant moterims nukentėjusioms nuo prostitucijos. Išvados. Summary. Literatūros sąrašas.


Nors prostitucijos problema yra vis kol kas neišsprendžiama, tačiau kuo toliau, tuo labiau yra kalbama šiandieniniame pasaulyje apie tai. Šiai problemai kuo toliau tuo labiau yra skiriama dėmesio. Su prostitucija kovoja ne tik valstybinės įstaigos bet ir nevyriausybinės organizacijos. Yra vykdoma daug įvairių programų. (Pruskus 2010). Su šia problema dirba didelė specialistų komanda: policijos pareigūnai, psichologai, socialiniai darbuotojai. Socialinio darbuotojo vaidmuo dirbant su prostitucija yra labai reikšmingas. Ir yra labai svarbu sužinoti socialinio darbuotojo galimybes, veiksmus, kuriuos jis galėtų panaudoti padedant moterims nukentėjusioms nuo prostitucijos.

Darbo tikslas: išsiaiškinti, koks yra socialinio darbuotojo vaidmuo teikiant pagalbą moterims nukentėjusioms nuo prostitucijos.

Apibūdinti socialinio darbuotojo veiklą dirbant su moterims nukentėjusioms nuo prostitucijos.

Kai Lietuva tapo laisva šalimi, kartu ji paveldėjo ir daug socialinių problemų, į tai įeina ir prostitucija. Dabar prostitucija jau yra plačiai žinoma mūsų visuomenėje. - Labiausiai socialiai neapsaugotos tapo moterys, kurios tapo be darbo ir ieškojo būdų kaip pragyventi. Kadangi moterys buvo be išsilavinimo, prostitucija atrodė vienintelė išeitis. Taip nutiko ir kitose SSRS šalyse, ne tik Lietuvai tapus laisva. (Gutauskas, 2009) Didžiuosiuose miestuose yra sukurta daug nelegalių viešnamių, į kuriuos ir yra viliojamos moterys. 2008m. Lietuvoje jau veikė 35 viešnamiai, o jų kasmet vis daugėja (Leliūgienė, 2009m.).

Daugelio Lietuvos žmonių nuomone viskas pasikeistų, jeigu būtų įmanoma pragyventi iš bedarbio pašalpos, jeigu būtų įmanoma studentui išlaikyti save iš stipendijos, kai tėvai negali jam padėti (Sipavičiėnė ir kt. 2005). Iš to galima matyti, kad didžiausia problema Lietuvoje yra jos silpna socialinė politika, silpna ekonomika. O prostitucija nėra sprendžiama valdžios taip kaip turėtų būti. Prostitucija užsiimančios moterys yra smerkiamos, toks jų elgesys prieštarauja katalikiškos moralės tradicijoms. Valdžia tokius dalykus bijo kelti į viešumą, todėl ši problema tęsiasi ir toliau. Pagal Oną Gustienę Lietuvoje padėtis tokia, kad problemos yra sprendžiamos tik tada, kai jos tampa gilios, o tada būna sudėtinga kažką keisti. (Urbonaitė, Gustienė 2004)

Kad mūsų visuomenėje būtų sprendžiama prostitucijos problema yra labai svarbus ir valstybės vaidmuo teisiniu aspektu. Lietuvoje prostitucija yra uždrausta, todėl yra numatyta baudžiamoji atsakomybė už nusikaltimus prostitucine veikla. Baudžiamajame kodekse

yra tokie nurodyti nusikaltimai: 307 straipsnis – „Pelnymasis iš kito asmens prostitucijos.“ 308 straipsnis - „Įtraukimas į prostituciją.“ Šie du įstatymai įsigaliojo 2003 m. gegužės 1d. Pagal įstatymus, jeigu nesilaikoma šių nustatymų, tai gresia baudžiamoji atsakomybė. Taip pat įsigaliojęs įstatymas 149 straipsnis – „Atsakomybė už įžaginimą“, 150 straipsnis - už seksualinę prievartą. Kai aukos turi išreikšti savo poziciją tyrime, joms turi būti užtikrintas saugumas, konfidencialumas.

Yra atsiradusi 2009 – 2012 m. programa, kuria siekiama spręsti prekybos žmonėmis problemą, į tai įeina ir prostitucijos problema. Programos tikslas - kuo labiau padėti nukentėjusioms moterims, užkirsti prostitucijai kelią, apsaugoti kiekvienos moters teises, kad įsilietų į pagalbą, moterims nukentėjusioms nuo prostitucijos, ne tik Lietuvos kuriamos organizacijos, bet bendradarbiautų kartu ir užsienio šalys, taip pagalba būtų efektyvesnė.

Būtent teisės aktai ir politikos priemonės turi prisidėti prie prostitucijos problemos sprendimo. Norint mažinti prostitucijos mastus, reikia didinti informatyvumą apie šią veiklą per žiniasklaidą, spaudą bei mokyklas. Labiausiai reiktų didinti informuotumą tarp jaunimo. Taip pat reikia spartinti mokymosi programas prostitucijos srityje tarp teisėsaugos, pareigūnų, socialinių darbuotojų bei sveikatos specialistų.

  • Microsoft Word 57 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (4975 žodžiai)
  • Universitetas
  • Indrė
  • Socialinio darbuotojo vaidmuo teikiant pagalbą moterims nukentėjusioms nuo prostitucijos
    10 - 1 balsai (-ų)
Socialinio darbuotojo vaidmuo teikiant pagalbą moterims nukentėjusioms nuo prostitucijos. (2017 m. Gruodžio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/socialinio-darbuotojo-vaidmuo-teikiant-pagalba-moterims-nukentejusioms-nuo-prostitucijos.html Peržiūrėta 2019 m. Rugpjūčio 23 d. 14:46
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema