Socialinio darbuotojo veikla sprendžiant vaikų, gyvenančių globos namuose, psichosocialines problemas


Įvadas. Teorinė dalis. Vaikų, gyvenančių globos namuose, psichosocialinių problemų charakteristika. Priežastys, lemiančios vaikų patekimą į globos namus. Vaikų, gyvenančių globos namuose, psichosocialinės problemos. Socialinio darbuotojo veikla sprendžiant vaikų, gyvenančių globos namuose, psichosocialines problemas. Empirinė dalis. Tyrimo metodologija. Tiriamųjų imtis. Literatūra.


Socialinis darbuotojas – tai asmuo, turintis specialų pasirengimą kvalifikuotai dirbti socialinį darbą.

Psichosocialinės problemos – tai problemos, susijusios su vaiko elgesio, adaptacijos sunkumais, maža saviverte, moralės problemomis, neigiama pasaulio samprata, elgesio sutrikimais, netinkamu bendravimu su bendraamžiais ir suaugusiais.

Temos aktualumas. Vaikystėje formuojasi pagrindinės vaiko savybės, kurios nulemia psichologinį pastovumą ir tikslo siekimą. Vaikui, kuris apsigyvena globos namuose, svarbu patenkinti fiziologinius, meilės ir pagarbos, priklausomybės poreikius. Taip pat yra labai svarbu patenkinti savirealizacijos poreikį. Kiekvienais metais į vaikų globos namus patenka vis daugiau vaikų, kurie yra paimami iš šeimos. Statistikos departamento duomenimis (2016), globos namuose gyveno daugiau negu trys tūkstančiai vaikų, tačiau tik 2 procentai iš jų buvo našlaičiai, kurie neturėjo tėvų. Čepukienė, Pakrosnis (2008), Liobikienė, Ivanauskienė (2010) išskiria kelias priežastis, dėl kurių vaikai patenka į globos namus: skurdas, tėvų prievarta, tėvų vartojamas alkoholis, tėvų netinkamas elgesys su vaikais ir nesirūpinimas jais. Vaikams, patekusiems į globos namus, dažnai trūksta elementarių socialinių įgūdžių, trūksta mokymosi motyvacijos, poreikio užsiimti įvairia veikla. Į vaikų globos namus patekę vaikai pasižymi sudėtingu elgesiu, sąlygotu jų patirtimi biologinėje šeimoje. Tokiu atveju, vaikų globos namuose svarbų vaidmenį užima socialinis darbuotojas. Socialinių darbuotojų, dirbančių vaikų globos namuose, veikla yra siejama su nepilnamečiais, kurie dėl įvairių priežasčių yra netekę tėvų ar tėvų globos. Pasak Liobikienės, Šinkūnienės (2010), socialiniai darbuotojai, dirbantys su vaikais, turi pasižymėti ypatingomis kompetencijomis. Darbuotojas turi mylėti vaikus ir mokėti su jais bendrauti. Taip pat jis privalo gerai išmanyti vaiko amžiaus tarpsnių psichologiją, traumą patyrusio vaiko elgesio ypatumus, turėti pakankamai įgūdžių kalbėtis su vaiku jautriomis temomis, mokėti valdyti savo emocijas, turėti gerus stebėjimo įgūdžius. Socialinis darbuotojas suteikia ir daugiau pagalbos funkcijų, kurias įprastai šeimoje atlieka tėvai. Anot Kvieskienės, Indrašienės (2008), socialinio darbuotojo, kuris dirba su vaikais globos namuose, pagrindinis uždavinys pasiekti atvirumu ir pasitikėjimu grįsto, tarpusavio bendravimo. Tik esant tokiai aplinkai galima aptarti su vaiku jo esamas problemas ir padėti jam jas išspręsti.

Tyrimo problema. Vaikų, gyvenančių globos namuose, kilusiomis problemomis domėjosi Bubnys, Jasevičienė (2013), Vanagaitė, Daukšaitė (2014), Gudonis (2011), Bidva, Gailienė (2010), Raudeliūnaitė, Paigozina (2009) ir kiti. Problemas, kurias patiria vaikai augdami globos namuose, nagrinėjo Čepukienė, Pakruosnis (2008), Durrant (2012), Raudeliūnaitė ir Urbikaitė (2011). Vaikų, augančių globos namuose, vystymosi ypatumus aptarė Longstaff (2008). Psichosocialinius prisitaikymo sunkumus nagrinėjo Pakruosnis (2008), Samošonko (2013), Gramowski (2009). Vaikų globos problema socialinės globos namuose labai aktuali pastaruoju metu, todėl darbe kyla tokie probleminiai klausimai: su kokiomis psichosocialinėmis problemomis susiduria vaikai patekę į globos namus? Kaip socialinis darbuotojas padeda spręsti vaikų, gyvenančių globos namuose, psichosocialines problemas?

  • Microsoft Word 73 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (4740 žodžiai)
  • Kolegija
  • Indrė
  • Socialinio darbuotojo veikla sprendžiant vaikų, gyvenančių globos namuose, psichosocialines problemas
    10 - 1 balsai (-ų)
Socialinio darbuotojo veikla sprendžiant vaikų, gyvenančių globos namuose, psichosocialines problemas. (2019 m. Kovo 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/socialinio-darbuotojo-veikla-sprendziant-vaiku-gyvenanciu-globos-namuose-psichosocialines-problemas.html Peržiūrėta 2020 m. Birželio 07 d. 12:43
×
117 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo