Socialinio darbuotojo veiklos poreikis, sprendžiant neįgaliųjų integracijos į visuomenę problemas


Socialinio darbuotojo veikla su neigaliaisiais. Socialinis darbas su neįgaliaisiais. Socialinio darbuotojo poreikiai. Socialinio darbuotojo darbo skelbimai. Socialinio darbuotojo pagalba neigaliesiems. Neįgaliųjų poreikiai. Socialinio darbuotojo veiklos poreikis darbui. Socialinio darbuotojo pagalba. Neigaliuju integracija i visuomene. Socialinio darbuotojo vaidmuo dirbant su neįgaliais.

Įvadas. Neįgaliųjų socialinė integracija lietuvoje. Socialinė parama neįgaliesiems ignalinos rajone. Socialinės paramos skyriaus teikiama parama neįgaliesiems. Lietuvos neįgaliųjų draugijos ignalinos skyriaus teikiama parama. Bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis. Socialinio darbuotojo veiklos aspektai, teikiant pagalbą krizinėse situacijose esantiems neįgaliesiems. Socialinių poreikių nustatymas ir vertinimas. Neįgalių asmenų, esančių krizinėse situacijose, įgalinimas. Socialinio darbuotojo veiklos poreikio, sprendžiant neįgaliųjų integracijos į visuomenę problemas ignalinos rajone, tyrimas. Išvados. Pasiūlymai. Literatūra. Priedai.

Visada buvo žmonių, turinčių vienokių ar kitokių sutrikimų, vienokią ar kitokią negalią. Jie sudaro nemažą visuomenės dalį. Negalia visais žmonijos raidos periodais buvo laikoma skirtingumu, nenormalumu, nukrypimu nuo normos, nuo to, kas visuotinai pripažįstama. Daugelis jaučiasi nejaukiai, bendraudami su tokiais žmonėmis, netgi mano, kad tai atstumiantis dalykas. Kiti užjaučia arba mano, kad neįgalieji verti dėmesio, ir stengiasi jiems aktyviai padėti.

Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę, per kelerius metus įvyko esminių pokyčių neįgaliųjų socialinės integracijos ir ugdymo srityse. Įsikūrė daug nevyriausybinių organizacijų, vienijančių neįgaliuosius, jų tėvus, specialistus. Gyvenimo kokybės reikalavimai, bendruomeniniai judėjimai, dalyvavimas gyventojų bendruomenių veikloje bei žiniasklaida sugebėjo keisti ne tik daugelio specialistų, eilinių piliečių nuostatas, bet ir valstybinę neįgaliųjų socialinės integracijos politiką.

Lietuvos respublikos vyriausybės 2002 m birželio 7 d. Nutarimu nr. 850 buvo patvirtinta nacionalinė žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012 metų programa. Šis dokumentas buvo parengtas vadovaujantis jungtinių tautų rekomendacijomis ir turėjo užtikrinti gerokai racionalesnį žmonių su negalia socialinei integracijai skirtų valstybės lėšų naudojimą. Šia programa siekiama spręsti neįgaliųjų žmonių švietimo, sveikatos priežiūros problemas, plėtoti socialines paslaugas, didinti aplinkos ir būsto pritaikymo galimybes, užimtumą. Jos pagrindinis tikslas – siekti lygių galimybių žmonėms su negalia planuojant socialinės jų integracijos veiksmus, atitinkančius valstybės tarptautinius ir vidaus politikos tikslus, įsipareigojimus, ir numatant šių veiksmų įgyvendinimo strategiją.

2004 metais socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje buvo vykdomas phare projektas „institucinė plėtra invalidumo pensijų srityje”. Šio projekto tikslas – parengti pasiūlymus dėl poįstatyminių teisės aktų, susijusių su darbingumo lygio, neįgalumo lygio nustatymu, specialiais poreikiais, profesine reabilitacija, sprendimų dėl invalidumo pensijos peržiūrėjimo pereinamuoju laikotarpiu ir ginčų komisijos steigimo bei ginčų nagrinėjimo tvarkos. Atsižvelgiant į phare ekspertų pateiktas rekomendacijas, buvo rengiami poįstatyminiai aktai, reglamentuojantys darbingumo lygio, neįgalumo lygio, profesinės reabilitacijos poreikio ir specialių neįgaliųjų poreikių nustatymo metodiką (17,137).

Nuo 2005 metų liepos 1 d.

  • Microsoft Word 56 KB
  • 2012 m.
  • 32 puslapiai (7820 žodžiai)
  • Universitetas
  • Jadvyga
  • Socialinio darbuotojo veiklos poreikis, sprendžiant neįgaliųjų integracijos į visuomenę problemas
    10 - 1 balsai (-ų)
Socialinio darbuotojo veiklos poreikis, sprendžiant neįgaliųjų integracijos į visuomenę problemas. (2012 m. Kovo 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/socialinio-darbuotojo-veiklos-poreikis-sprendziant-neigaliuju-integracijos-i-visuomene-problemas.html Peržiūrėta 2020 m. Birželio 05 d. 10:02
×
116 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo